Засідання атестаційної комісії

20 березня 2024 р. відбулося засідання атестаційної комісії І рівня Відокремленого структурного підрозділу «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Підсумкове засідання атестаційної комісії проходило на засадах принципів колегіальності та відкритості, зокрема гласність перебігу атестації сприяла створенню товариських стосунків у педагогічному колективі.

Педагогічні працівники, які підлягали атестації, – Буряк О.О., Жалдакова Ю.В., Ляшенко В.В., Ляшенко К.І., Пивоварова Г.С., Сергєєва І.Ю., Чумаченко В.В., – продемонстрували високий рівень професійної компетентності та педагогічної майстерності, системність роботи та здатність орієнтуватися в сучасних методичних інноваціях, вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології в своїй роботі.

Атестаційною комісією було проаналізовано існуючі та потенційні можливості кожного викладача, результативність освітньої діяльності в міжатестаційний період. Цього року процес атестації був особливо зосереджений на оцінюванні не тільки фахових знань, а й методик викладання, інноваційного підходу до навчання та здатності адаптувати освітні процеси до сучасних вимог, особливо умов дистанційного навчання.

Зважаючи на все вище зазначене, атестаційна комісія прийняла рішення про підтвердження та присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань викладачам коледжу.

Атестація педагогічних працівників є ключовим елементом у підтримці високих стандартів освіти та професійного розвитку викладачів. Адміністрація та педагогічний колектив коледжу зобов’язується продовжувати підтримувати своїх викладачів у їх професійному зростанні та розвитку, забезпечуючи найкращі можливості для навчання наших студентів.

Ми висловлюємо подяку всім педагогічним працівникам за їх важку працю та відданість своїй професії. Разом ми продовжуватимемо працювати над тим, аби наше освітнє середовище було продуктивним, інноваційним та надихаючим!