Загальна інформація

Навчальна діяльність:
запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій, входження в медіапростір,
формування медіаграмотності – запорука якісної сучасної підготовки фахівців.

ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» забезпечує освітній процес на високому науково-методичному рівні за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр». Основна мета закладу освіти – застосування в процесі навчання студентів новітніх досягнень сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, забезпечення високої якості знань, ґрунтовної фахової підготовки.

Освітній процес реалізують 29 викладачів: з них 4 штатних кандидатів наук, мають вищу кваліфікаційну категорію  – 13 осіб, з педагогічним званням «викладач-методист» – 8 осіб, «першої кваліфікаційної категорії» – 7 осіб, «викладач другої кваліфікаційної категорії» – 5 осіб, решта – молоді фахівці, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

У коледжі функціонують циклові комісії:

  • соціально-гуманітарного та природничого циклу
  • загальної та дошкільної педагогіки
  • загальної філології та журналістики
  • загальнотехнічних і математичних дисциплін
  • фізичного виховання

Освітня діяльність у коледжі є одним із пріоритетних напрямків, оскільки саме показники успішності освіти свідчать про результати роботи всіх учасників освітнього процесу. Багаторічний досвід нашого навчального закладу, вагомі досягнення на ниві освіти ставлять Лисичанський педагогічний фаховий коледж на один щабель із провідними закладами ВФПО України.

Для успішної навчальної діяльності студентів у коледжі є все необхідне: функціонують 3 мультимедійні аудиторії, 4 комп’ютерні лабораторії, 3 лабораторії фахової підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Фізичне виховання», електронна читальна зала й медіа-центр. Кабінети та навчальні аудиторії коледжу оснащені за останніми вимогами часу, вони повністю підготовлені до виконання студентами різних видів робіт. У навчальних кабінетах робочі місця викладача оснащені комп’ютерною технікою. Затишні та естетично оформлені аудиторії з новими сучасними меблями, безперечно, роблять освітній процес більш комфортним.

У кабінеті-музеї історії освіти і педагогіки проходять тренінги та майстер-класи, показові заняття з педагогічної майстерності, психології особистості. Формуванню національної самосвідомості студентів сприяє кабінет-музей українознавства, який розпочав свою роботу в 2010 році. На яскравих тематичних стендах, присвячених становленню української державності, видатним постатям освіти України, дивам нашої Батьківщини, на сторінках рідкісних видань, у червоних кетягах калини оживає дух нації. Саме тут проходять показові заняття, конкурси з української мови та літератури, Шевченківські дні. Кабінет-музей поповнюється експонатами в етнічному стилі.

 
   
 

На базі навчальних майстерень оснащено загальнотехнічну лабораторію, де на високому рівні проводяться заняття з сільськогосподарських машин, гідравліки, опору матеріалів, різання матеріалів, та кабінет-майстерню технічного конструювання і моделювання, в якому є необхідний інструментарій і пристрої для формування технічних навичок студентів. Саме така база забезпечує щорічне проведення шкільних міських олімпіад із трудового навчання та фестивалів з технічної творчості.

 
   
 

Дві спортивні та тренажерна зали обладнані необхідним спортивним інвентарем для різних видів спорту та вправ – волейболу, баскетболу, футболу, аеробіки, східних єдиноборств, що дозволяє вдосконалювати спортивні навички з різних видів спорту.

 
   
 

Невід’ємною частиною бібліотечних технологій, завдяки чому реалізуються дистанційні послуги користувачів – є Web-сайт бібліотеки. Він створює не тільки інформаційний комфорт, але й нову якість обслуговування, вирішує проблему ефективного використання наявних інформаційних ресурсів. Бібліотечний Web-сайт в Інтернеті є віртуальним обличчям бібліотеки, що надає загальні відомості про бібліотеку, доступ до електронного каталогу активного фонду.

Щороку в Лисичанському педагогічному коледжі студенти демонструють високі показники якості знань, цього вдається досягти завдяки застосуванню у навчально-виховному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін: відеоматеріалів, електронних (авторських та ліцензованих) підручників і посібників, контролюючих програм, блогів викладача й куратора.

 
   
 
   
 

Особливості навчального процесу у Відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»:

  • якісна фахова освіта;
  • можливість вивчення іноземних мов;
  • можливість прослухати оригінальні авторські курси;
  • семестрова структура навчального року;
  • рейтингова 100-бальна система оцінювання знань.

Навчальний процес у коледжі побудований на принципах Європейської кредитно-трансферної системи.

Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань оцінюється в умовних одиницях – кредитах.

Викладачами підготовлені електронні варіанти навчальних курсів, спецкурсів. З метою перевірки знань студентів проводиться комп’ютерне тестування з різних навчальних дисциплін. Різноманітність спеціальностей, за якими готують фахівців у коледжі, дає змогу випускникам працювати не тільки вчителями, а й коректорами, літературними редакторами.

У коледжі існує багато різних форм підтримки та заохочення студентів, які займаються дослідницькою діяльністю, мають високі показники у навчанні, беруть активну участь у громадському житті. Такими формами є, зокрема, призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Державної адміністрації.

Компетентний і творчий колектив навчального закладу гарантує кожному студенту якісну фахову підготовку, забезпечує індивідуальне зростання, патріотичне становлення громадянина своєї держави, формує інноваційний тип мислення та культури, сприяє зростанню інтелектуального, духовно-морального потенціалу особистості.