Студентське самоврядування

Як засвідчує досвід зарубіжних і деяких вітчизняних навчальних закладів, унікальним інструментом формування студентської субкультури є студентське самоврядування. Його всебічне піднесення корисне кожному з суб’єктів навчального процесу:

  • Менеджменту, який делегує молодіжним представницьким органам частину своїх функцій (наприклад, з організації дозвілля, створення умов для самореалізації тощо), отримує додаткові канали зворотного зв’язку для моніторингу якості навчального процесу, здобуває унікальні засоби розповсюдження позитивних вражень про коледж через успішні спортивні команди, колективи, художньої самодіяльності, що традиційно живляться енергією молоді.
  • Викладачам, які завдяки співпраці з молодими активістами залучають студентів до наукових досліджень, участі у семінарах, конференціях, круглих столах з обговорення актуальних проблем сьогодення, підвищуючи таким чином їхню обізнаність із предметів, які викладаються.
  • Студентам, оскільки вони на практиці набувають вмінь організаційної роботи, комунікацій (включаючи проведення групових і особистих презентацій) і не лише з однолітками, але й із досвідченими та мудрими моніторами.

Студентське самоврядування в Лисичанському педагогічному фаховому коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

Студентське самоврядування у Лисичанському педагогічному фаховому коледжі – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління навчальним закладом, яка визначається адміністрацією, відділеннями і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським колективом.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування Лисичанського педагогічного фахового коледжу керуються чинним законодавством України, рішенням міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших органів управління, у підпорядкуванні яких перебуває Лисичанський педагогічний коледж, його Статутом та Положеннями, не дублюючи діяльність профспілкової організації та користуючись допомогою і підтримкою адміністрації коледжу.

Вищим органом студентського самоврядування Лисичанського педагогічного фахового коледжу є Загальні збори (конференція), на яких затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

Рада студентського парламенту Лисичанського педагогічного коледжу обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу, а головною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його орган і делегує свого представника до Ради студентського самоврядування коледжу.

При раді створюються комісії за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-масова, спортивно-оздоровча, волонтерська, прес-центр, трудова.

Всі рішення, прийняті Студентським парламентом Лисичанського педагогічного коледжу, фіксуються у протоколах.

Аналіз діяльності зазначених комісій відбувається один раз на місяць.

Початок нового навчального року в студентському житті Лисичанського педагогічного коледжу ознаменувався проведенням чергових виборів лідерів до складу студентського парламенту.

Цей навчальний рік буде насиченим, яскравим та працездатним для членів студентського парламенту Лисичанського педколеджу. У членів СП є маса ідей, пропозицій щодо зацікавлення студентів коледжу до навчально-виховної і наукової роботи, заплановано низку культурно-масових та спортивних заходів, думок стосовно залучення студентів до активної трудової діяльності, організація та реалізація різних благодійних заходів, а також в наших планах є оновлення і покращення сайту студентів коледжу. Вся ця робота буде виконана лише за умови співпраці та бажання творчо працювати відповідальних секторів парламенту. Приємним є те, що до лав студентського парламенту вступило чимало першокурсників. Це означає, що в майбутньому вони можуть зайняти активну позицію в житті коледжу та студентства. Ми впевнені, що в цьому навчальному році зможемо реалізувати все заплановане та гідно будемо нести стяг самоврядування. Тож студентський парламент Лисичанського педагогічного коледжу починає свою роботу з наснагою, ентузіазмом та новими силами!

Структура активу студентського парламенту

Голова студентського парламенту Трикунов Ростислав 
   
Дублер голови студентського парламенту Валюшина Альона 
   
Голова прес-центру Козинська Владислава 
   
Голова навчально-наукового сектору та секретар студентського парламенту
Ільченко Валерія
 
   
Дублер голови навчально-наукового сектору Хоружа Каріна 
   
Голова волонтерського загону Голобородько Дарина 
   
Голова трудового сектору Ір’янова Тетяна 
   
Голова культурно-масового сектору Стасенко Катерина 
   
Голова спортивно-масового сектору Чернікова Анастасія 

Комісія культурно-масового сектору: Шевченко Євгенія

Волонтерська комісія: Крижна Еліна, Івлєва Світлана

Комісія прес-центру: Моренець Олена

Комісія навчально-наукового сектору: Семениста Дарина, Шестьоркіна Олеся

Комісія трудового сектору: Єгорова Д.

Комісія спортивно-масового сектору: Тетьоха Анастасія, Гармашева Катерина

.