Доступ до публічної інформації

Загальний розділ

Положення про коледж

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ на 2017-2027 р.р.

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку працівників

Склад керівних органів закладу фахової передвищої освіти

Кадровий склад закладу фахової передвищої освіти

Звіт директора про виконану роботу

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

АКТ узгодження переліку спеціальностей (МОН України)

Сертифікати акредитації спеціальностей

Положення про систему управління в коледжі

Наказ ,,Про заходи із запобігання поширення коронавірусу COVID-19”

Матеріально-технічна база закладу освіти

Матеріально-технічна база закладу освіти

Інформація про соціальну інфраструктуру

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Інформація про гуртожиток

Освітній процес

Мова (мови) освітнього процесу – українська

Зміни до Положень

Положення про організацію освітнього процесу

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів

Положення про порядок переведення студентів на місця державного замовлення

Положення про організацію та проведення практики студентів закладу освіти

Положення про організацію роботи екзаменаційної комісії

Програма імплементації закону «Про вищу освіту»

Програма імплементації закону «Про фахову передвищу освіту»

Освітні програми за напрямами підготовки (спеціальностями) у закладі фахової передвищої освіти

Результати моніторингу якості освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про навчально-методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про атестацію педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти

Положення про циклові (предметні) комісії

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про комісію з соціально-гуманітарної роботи (СГР)

Положення про відділення коледжу

Положення про дотримання академічної доброчесності

ПРАВИЛА призначення стипендій

Положення про переведення студентів на бюджетну форму навчання

Приймальна комісія

УМОВИ прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році

Правила прийому до закладу фахової передвищої освіти

Положення про приймальну комісію

Протоколи приймальної комісії

Положення про апеляційну комісію

План роботи приймальної комісії

Обсяг державного замовлення 2022 року

Студентське самоврядування

Діяльність органів студентського самоврядування

Положення про студентське самоврядування

Нормативно-правова база щодо реагування на випадки булінгу

Деякі питання реагування на випадки булінгу

Порядок застосування заходів виховного впливу (щодо булінгу)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

ФІНАНСУВАННЯ

Кошторис навчального закладу на поточний рік

Кошторис стипендій студентам

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

План асигнувань

Штатний розпис

Інформація про проведення тендерних процедур

Вартість плати за навчання

Наказ про віртість проживання у гуртожитку