Спеціальності

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» (прийом 2023 року)
(на базі 9 класів, на 1 курс)

Галузь знань Спеціальність Ліцензовані обсяги
(з них бюджет)
Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
01 Освіта 012 Дошкільна освіта 40 (15) 3 роки
10 місяців
13000
013 Початкова освіта 50 (34) 3 роки
10 місяців
13000
014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології 20 (10) 3 роки
10 місяців
13000
014.11 Середня освіта. Фізична культура 25 (15) 3 роки
10 місяців
13000
06 Журналістика 061 Журналістика 30 (8) 3 роки
10 місяців
13000