Дні науки-2022

Добіг завершення цикл навчально-методичних заходів та наукового пошуку освітян Лисичанського педагогічного фахового коледжу в 2022 році.

Діяльність викладачів та здобувачів освіти було спрямовано на реалізацію завдань напрямку  «Інноваційні підходи до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти».

Вагомою подією наукового року у фаховому коледжі став успішний передзахист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії викладача Катерини Іванівни Ляшенко (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» Шехавцова С.О. ): комісія ухвалила рішення про допуск до захисту.

Значну увагу протягом 2021-2022 н.р. викладачі Лисичанського педагогічного фахового коледжу приділили поширенню власного досвіду, творчих напрацювань шляхом участі в наукових форумах різних рівнів:

 • V Міжнародна науково-практична конференція «Modern scientific research achievements, innovations and development prospects» (Толмачова І. Г.);
 • І Всеукраїнські  педагогічні читання пам’яті О. Я. Савченко (Ігнатуша А. Л.);
 • ХХ  Міжнародні педагогічні читання «Як любити дітей» (Ігнатуша А. Л., Ляшенко К. І., Саприкіна Т. Г.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами» (Крошка С. А.);
 • Збірник наукових праць „Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки”, № 6 (Ляшенко К. І.);
 •  ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу освіти» (Літовка О.П., Артюшенко В. Л., Аль-Хамадані Н. Д., Бахмет М. Ю., Борисенко Л. Л., Бондаренко О. С.,  Гарбузюк Т. В., Жалдакова Ю. В., Демченко П. Є., Ігнатуша А. Л., Крошка С. А., Ляшенко К. І., Мурсамітова І. А., Пивоварова Г.С., Саприкіна Т. Г., Сидоренко Н. М., Сергієнко Н. В., Сліпецький В. П., Соломко С. В., Ткаченко Л. Т., Толмачова І. Г. та ін.);
 • Всеукраїнська практична онлайн конференція НППУ «Нові можливості для вивчення математики в середній та старшій школі» (Живогляд С. В.);
 • Інтернет-конференція «Формування математичної компетентності: поради для вчителів» (Живогляд С. В.);
 • XLV Всеукраїнська практично-пізнавальна інтернет-конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього» (Ляшенко К. І.);
 • Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe (Ляшенко К. І.);
 • VI International Scientific and Practical Conference «SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH» (Толмачова І. Г.).
 • XII Міжнародна науково-практична конференція «Actual priorities ofmodern science, education and practice» (Толмачова І. Г., Мінєнко Г. М.).

Активними цьогоріч виявились і студенти коледжу у видавничій діяльності. Зокрема, студенти спеціальності «Фізичне виховання»: Чернікова А., Поповцева В., Губарева М., Горобцова А., Боровська Н., стали учасниками ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу».      Студентка групи 4-БПО спеціальності 013 Початкова освіта Ромичева П. взяла участь у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України», до редакції якої було надіслано статтю «Використання сервісу Learning Apps.org на уроках у початковій школі», яка увійшла до збірника наукових праць.

Слід зазначити, що Лисичанський педагогічний фаховий коледж чотири роки поспіль – активний учасник педагогічного конкурсу «Педагогічний Оскар», який проводився Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» у співпраці з Національною академією педагогічних наук України з метою виявлення та підтримки творчої діяльності педагогічних працівників технікумів і коледжів, сприяння зростанню професійної майстерності, вивчення та поширення інноваційних педагогічних практик, підвищення ефективності освітнього процесу і якості освіти підготовки фахівців.  Цьогоріч стала переможницею в номінації творчих робіт та навчально-методичних розробок педагогів «Педагогічний проєкт» викладач Крошка С. А., (номінація «Найкращий сайт»).

Поряд із цим, викладачі фізичного виховання закладу освіти брали участь у Міжнародному конкурсі від інноваційного центру «Рerspektiva plus» (Teplice, Czech Republic). Стали переможцями спортивного конкурсу «SPORT-навігатор»: номінація «Інновації в освіті – каністерапія» (Бондаренко О. С.); номінація «Найкраща циклова комісія фізичного виховання» (Борисенко Л. Л.); номінація «Спортивний дайджест» (Крошка С. А.); номінація «Спортивна студентська родина» (Сліпецький В. П.).

Відповідно до пункту VII постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 800 «Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133) педагогічний колектив протягом І семестру працював над професійним зростанням, демонструючи системну діяльність в роботі вебінарів, тренінгів, онлайн заходів: «Медіаграмотність для освітян», «Ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання української мови та літератури», Особисті кордони в умовах дистанційної освіти», «Нова фізична культура: Футбол», «Нова фізична культура: Настільний теніс», «Інноваційні підходи в освіти», «Coping with changes: social-emotional learning through play», «Англійська мова. Морфологія», «Using online platforms and digital services in the studying process», «Students centered learning», «Teaching in a mixed-ability class», «Teach more less»,  «Approaches to teaching ESL», «Наука про освіту: що повинен знати лідер освітнього стартапа», «Впровадження інновацій в школах», «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», «Фізика. Механіка», «Сучасний урок фізики: мотивація, проектна діяльність, поради для дистанційного навчання»,  «Історія: Зародження української нації», «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», «Медіаграмотність: практичні навички», «Оцінювання без знецінювання», «Критичне мислення для освітян», «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», «Психологічні засади управління освітньою організацією», «Управління якістю освіти в школі», «Нова фізична культура. Баскетбол», «Нова фізична культура. Флорбол», «Нова фізична культура. Настільний теніс», «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні», «Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень», «Застосування методики Numicon у роботі з дітьми із синдромом Дауна», «Робота практичного психолога ЗФПО в умовах дистанційної освіти: виклики сьогодення», «Історія: Зародження української нації», «Робота практичного психолога ЗФПО в умовах дистанційної освіти: виклики сьогодення», «Викладання предметів фізико-математичного циклу в закладах професійно-технічної та фахової перед вищої освіти», «Ефективні рішення GOOGLE для оптимізації освітнього процесу онлайн», «Шаблони дидактичних ігор у PowerPoint або Інтерактивні дидактичні ігри, флеш-картки без Інтернету», «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів».

Важливою ланкою пошуково-дослідницької роботи за звітний період стала діяльність фахових лабораторій. Зокрема, на базі навчально-методичної лабораторії «Центр мов» традиційно проводився онлайн-конкурс декламування віршів іншомовних поетів «Я серце віддам Батьківщині» (Рибалко Н., Трикунов Р., Семениста Д., Пилипенко Г.). Ця подія була націлена на виявлення талановитої студентської молоді Лисичанського педагогічного фахового коледжу, яка небайдужа до вивчення іноземних мов та світової літературної спадщини.

У межах роботи лабораторії початкової освіти фахового коледжу студенти 4 курсу (Ромічева П., Кірющенок К., Бугера О.) на чолі з Ляшенко К. І., успішно пройшли онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формат навчання» та взяли участь у вебінарі «Як підготувати дітей до школи – весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів Lego-Education».

Поряд із цим, протягом наукового року здобувачі освіти 3 курсу спеціальності «Початкова освіта» Мартиненко Є., Стасенко К. взяли участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції «Actual priorities of modern science, education and practice» (Франція, Париж), в якій висвітлили питання стосовно освітнього потенціалу лабораторії методики ознайомлення з природою при підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах закладів фахової передвищої освіти (координатори: Мінєнко Г. М., Толмачова І. Г.). За результатами участі в конференції учасники отримали сертифікати.

Ефективною стала творчо-пошукова діяльність студентів під керівництвом викладачів природничих дисциплін Мінєнко Г.М., Толмачової  І. Г.: студенти 1 курсу спеціальності «Початкова освіта» Хоменко С., Подковиркіна А., Лємєшко А., Шевченко Є. підготували ботанічний паспорт кімнатних рослин лабораторії методики ознайомлення з живою природою фахового коледжу. У паспорті представлено видове розмаїття флори лабораторії, окреслено умови вирощування квітів, ареал їх розповсюдження. Слід зазначити, що протягом року студенти перших курсів спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» культивували весняні квіти, зокрема, крокуси, нарциси на базі лабораторії живої природи. Дослідницька робота передбачала створення відповідного освітлення для рослин; дотримання температурного режиму; організацію належного поливу. У ході експериментальної діяльності добре прийнялися перевалені та пересаджені рослини восени: хлорофітум, сансєв’єра, фінікова пальма, кактуси. До речі, студенти досліджували методику підготовки кактусів до розмноження – цікава і захоплююча робота, яка дасть можливість забезпечити навчальні аудиторії і холи закладу освіти зеленими насадженнями.

Крім того, студенти 1 курсу спеціальності «Початкова освіта» Нехаєнко С., Городиська Я., Свіріденко Д., Неудакіна Є., Крижна Є. долучились до створення наукової інсталяції «Назад у минуле. Динозаври» на базі лабораторії методики ознайомлення з живою природою. Представлені безпосередньо представники фауни мезозойської ери та інформаційний журнал-супровід в електронному форматі дозволяють студентам і усім зацікавленим особам дізнатися про геокліматичні умови ери пануючої групи тварин-динозаврів, представників рослинного і тваринного світу. Інсталяція передбачає принцип історичного розвитку, тому представлені види відображають еволюційні групи від тріасового до крейдового періодів мезозойської ери.

Серед яскравих перемог студентів Лисичанського фахового коледжу є традиційні: протягом січня-лютого 2022 року тривав ІІ Міжнародний (VII Всеукраїнський, XVII Всекримський) фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці. 20 активних студентів нашого коледжу долучились до роботи фестивалю. Конкурс проводився як творче змагання за номінаціями: «Декламація», «Інсценізація», «Твір», «Науково-пошукова робота», «Малюнок», «Аудіовізуальний твір», «Вокал». Приємно відзначити, що серед такої великої кількості учасників із різних куточків України та світу наша студентка Фомічова Аліна (група 2-БПО) посіла ІІ місце у номінації «Вокал».

Вагомою є результативна активна участь здобувачів освіти коледжу в інтелектуальному марафоні «Крок у сучасність» на платформі G Suite for Education. У роботі марафону взяли участь 50 студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей. Інтелектуальне змагання складалось із п’яти розділів («Вражаюча історія України», «Дивовижна українська мова», «Захоплююча математика», «Надзвичайна інформатика», «Цікава географія»), де студенти змагались за інтелектуальну першість. За результатами п’яти розділів перше місце посіла Ір’янова Тетяна (2-АТ), друге місце – Івлєва Світлана (2-БПО), третє місце – Стасенко Крістіна (2-АПО).

Незважаючи на карантині обмеження й дистанційний формат роботи, активна молодь закладу освіти невпинно здійснює творчий пошук і реалізує актуальні проєкти. Свідченням цьому є Перемога Ільминської О. у VIII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» з географії (підготувала Мінєнко Г. М.); перемога Козинської В (ІІІ місце) у Всеукраїнському конкурсі проєктів «Українська мова в об’єктиві».

На цьому науковий пошук та творча плідна робота не завершується, бо попереду – багато нових відкриттів та звершень! Зичимо успіхів і натхнення освітянській спільноті Лисичанського педагогічного фахового коледжу, які, мужньо долаючи виклики пандемії й війни, впевнено втілюють у життя нові освітні стандарти, освоюють актуальні фахові теорії і практики, реалізують творчий пошук на освітньо-професійній ниві.

Висловлюємо глибоку подяку наставникам-шевченківцям рідного Луганського національного університету в ці нелегкі часи за беззаперечну підтримку у нашій спільній роботі, а також – колегам ЗВО та ЗФПО України, які протягом навчального року виступали в ролі модераторів і активних учасників освітньо-наукових, навчально-методичних та практичних заходів!