Затверджені Правила прийому-2022

Правила прийому, розроблені Приймальною комісією ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (далі – приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за № 487/37823, затверджені педагогічною радою коледжу (протокол № 12 від 25.05.2022 р.), вченою радою університету (протокол № 10 від 27.05.2022 р.).

Детально