Новини

22 березня 2023 року відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Протягом 2022-2023 н.р. з метою об’єктивного та систематичного оцінювання педагогічної діяльності викладачів, що підлягали атестації відповідно до перспективного планування, атестаційною комісією було розроблено систему заходів спрямованих на аналіз рівня професійної компетентності, росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Засідання атестаційної комісії проходило керуючись принципами відкритості та колегіальності, зокрема були присутні члени педагогічного колективу.

Педагогічні працівники, які підлягали атестації, Тарарива Л.Ю., Осіпов І.В., Чурілова В.Є., Сидоренко Н.М., Сліпецький В.П., Тур А.М. продемонстрували володіння сучасними освітніми технологіями роботи в дистанційному форматі, методами творчої педагогічної діяльності, широким спектром стратегій навчання, представивши результати власної фахової компетентності за звітний період та перспективи подальшого самовдосконалення.

Комісія відмітила зростання професійного рівня викладачів у запровадженні онлайн-технологій, інноваційних методів, особистісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу протягом міжатестаційного періоду.

Тож відмітивши все вище сказане атестаційна комісія прийняла рішення про підтвердження кваліфікацій та педагогічних звань викладачам коледжу. Туру А.М. була присвоєна кваліфікаційна категорія відповідно до заяви.

Вітаємо колег з успішним завершенням атестації! Бажаємо подальших творчих звершень в досягненні високого професіоналізму в педагогічній діяльності!