Спеціальності

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» (прийом 2022 року)
(на базі 9 класів, на 1 курс)

Галузь знань Спеціальність Ліцензовані обсяги
(з них бюджет)
Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
01 Освіта 012 Дошкільна освіта 25 (18) 3 роки
10 місяців
11690
013 Початкова освіта 50 (34) 3 роки
10 місяців
11690
014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології 20 (15) 3 роки
10 місяців
11670
014.11 Середня освіта. Фізична культура 25 (19) 3 роки
10 місяців
11690
06 Журналістика 061 Журналістика 30 (10) 3 роки
10 місяців
6720

 

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» (прийом 2022 року)
(на базі 11 класів, на 2 та 3 курси)

Галузь знань Спеціальність Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
01 Освіта 012 Дошкільна освіта 25 3 роки
10 місяців
10600
013 Початкова освіта 50 3 роки
10 місяців
10600
014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології 20 3 роки
10 місяців
9500
014.11 Середня освіта. Фізична культура 25 3 роки
10 місяців
10600
06 Журналістика 061 Журналістика 30 3 роки
10 місяців
10600