Лисичанський педагогічний коледж
 

«МОЛОДІЖНИЙ МЕДІАЦЕНТР.UA»

Медіаосвіта у Лисичанському педагогічному коледжі орієнтована на свободу самовираження і права на інформацію, є інструментом підтримки демократичних поглядів викладацького складу та студентської молоді. Володіння медіаресурсами дозволять сучасному студенту розширити рамки інформаційної грамотності та культури відповідно до сучасного рівня розвитку інформаційних технологій.

Діяльність «Молодіжного медіацентру.ua» є складовою частиною системи СГР Лисичанського педагогічного коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета «Молодіжного медіацентру.ua» - виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина України, підготовка до організації роботи в освітянських закладах, у тому числі школі - формування вчителя, здатного до творчої активної діяльності з виховання учнівської молоді; професійної підготовки фахівців на матеріалах медіаосвіти.

Об’єкт діяльності центру: інформаційне середовище навчального закладу. Предмет діяльності центру: шляхи ефективного входження до світової медіаосвіти.

Гіпотеза діяльності центру: активне впровадження інформаційного середовища в реалізацію завдань соціально - гуманітарної роботи через модель “Шлях у досконалість” - головна умова формування високої інформаційної культури студентської молоді, етнізацію і культуровідповідність становлення особистості в умовах реалізації Болонської угоди.

Завдання: вивчити та узагальнити особливості застосування медіаосвіти під час функціонування основних напрямків роботи «Молодіжного медіацентру.ua»; вивчити можливості Інтернет-ресурсів, використання електронної пошти, випуск електронної дошки оголошень; розширювати демократизацію і гуманізацію соціально-гуманітарної роботи коледжу; готувати педагогічні кадри високого професійного та духовного рівня, які мають достатню інформаційну культуру, етнізацію і культуровідповідность виховання; забезпечувати умови для свободи мислення, реалізації права студентів мати свою власну думку, політичні та життєві позиції і висловлювати їх у медіапросторі; організовувати самоврядування, роботу спілки студентської молоді.

 

Структура МОЛОДІЖНОГО МЕДІАЦЕНТРУ.UA

 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОГО МЕДІАЦЕНТРУ.UA

І етап. Організаційний (2013-2014 н.р.)

Мета: науково-методичне освоєння проблеми, створення технічної бази

Завдання: Вивчити особливості застосування медіа-освіти під час функціонування основних напрямків роботи “Молодіжного медіацентру. UA” (екологічний, соціокультурний, творчий, феліксологічний)

ІІ етап. Формувальний (практичний), 2014-2016 н.р.

Мета: пошук, розробка шляхів і моделей входження основних напрямків медіацентра до мультимедійних послуг інноваційної діяльності: телефонія, відеоконференції, огляд відео на запит у режимі “on-line”, електронна газета, веб-виставки, презентації, квест-групи тощо.

ІІІ етап. Моніторинговий, 2016-2017 н.р.

Мета: Апробація, впровадження позитивних результатів реалізації діяльності Молодіжного медіацентру

Завдання:

  • Здійснення моніторингу результатів ІІ етапу реалізації Програми.
  • Статистичне опрацювання результатів моніторингу, їх аналіз

IV. Узагальнюючий, 2017-2018 н.р.

Мета: впровадження позитивних результатів програми в практику організації соціцально-гуманітарної роботи.

Завдання:

  • Упровадження позитивних результатів програми в педагогічну практику.
  • Статистична обробка даних, їх аналіз.
  • Узагальнення результатів програми Молодіжного медіацентру щодо пошуку шляхів ефективного запровадження інформаційного середовища педагогічного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.
Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018