Лисичанський педагогічний коледж
 

Кабінет-музей «Історії освіти і педагогіки»

Модернізація вітчизняної освіти та вимоги підвищення ролі музеїв у житті сучасного суспільства зумовили необхідність відкриття музею історії педагогіки та освіти як компоненту інформаційно-освітнього середовища  Лисичанського педагогічного коледжу.

 МІСІЮ кабінету – музею  історії освіти і педагогіки ми вбачаємо у збереженні, вивченні, науковій інтерпретації і презентації історії та сучасного стану вітчизняної освіти і педагогічної думки, здійсненні діяльності як культурно-освітньої інституції нової формації.

Кабінет-музей історії педагогіки та освіти  як складова інформаційно-освітнього середовища Лисичанського педагогічного коледжу  ми розглядаємо як:

 • осередок  освіти й виховання майбутніх педагогів;
 • джерело знань про історію розвитку світової та вітчизняної педагогіки;
 • засіб відродження історичної педагогічної спадщини освіти України та Луганського краю;
 • засіб формування національної свідомості, забезпечення духовної єдності педагогічних поколінь;
 • шлях вивчення, збереження та застосування матеріальної й духовної  культури Луганщини.

Кабінет-музей історії педагогіки і освіти має:

 • залу історії розвитку технічних засобів навчання;
 • залу „Особистості в педагогіці й освіті: від історії до сьогодення”;
 • залу історії виникнення, становлення й розвитку педагогіки й освіти.
 
     
 
     
 

 

Кабінет-музей має сучасне мультимедійне обладнання, підключений до мережі Інтернет, що дозволить ефективно викорситовувати базові форми культурно-освітньої діяльності кабінету-музею історії освіти і педагогіки.

Зал історії виникнення, становлення й розвитку педагогіки й освіти містить 11 стендів, на яких знаходиться інформація про:

 • виникнення виховання й перші педагогічні думки, відкриття перших навчальних шкіл у донауковий період розвитку педагогіки;
 • історію та зміст освіти в різні історичні періоди з ХVІ ст. по сьогодення; внесок класиків світової та вітчизняної педагогіки в розвиток освіти, провідні світові вищі навчальні заклади; різноманітні аспекти історії освіти від дохристиянських часів до сучасності;
 • сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні навчальні заклади;
 • систему освіти України та єдиний освітній європейський простір;
 • історію розвитку освіти Луганщини.

У експозиції музею історії педагогіки й освіти Лисичанського педагогічного коледжу налічується близько 400 експонатів.

Ефективній роботі кабінету-музею історії освіти і педагогіки як складової інформаційно-освітнього середовища навчального закладу сприятиме інформаційний  фонд кабінету:

 • Електронні довідники  «Історія освіти і педагогіки України в особистостях»,   «Інноваційні заклади України» 
 • Електронні підручники з історії розвитку і становлення  зарубіжної та вітчизняної педагогіки і освіти 
 • Електронна підбірка відеофільмів  про педагогів, вчителів, школу
 • Ефективне функціонування мережі Інтернет забезпечує нам доступ до Web-сайтів провідних педагогічних музеїв, 
 • Інформаційний банк методичних портфоліо вчителів – новаторів Луганської області

Створення кабінету-музею історії освіти і педагогіки відкрило нові можливості для залучення студентів до активної науково-дослідної роботи.

Кабінет-музей історії розвитку освіти і педагогіки офіційно розпочав свою роботу 21 травня 2013 р. 

Попереду великі плани, які ми будемо прагнути реалізувати у реальних цікавих справах.  Запрошуємо до співпраці.

 

На данний час керівником музею є завідувач навчально-виробничої практики, викладач психолого-педагогічних дисциплін Ігнатуша Алла Леонідівна.

Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті кабінету-музею «Історії освіти і педагогіки»

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021