Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Спеціальність «Журналістика»

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальноосвітній цикл

 • Українська мова
 • Українська література
 • Світова література
 • Іноземна мова
 • Математика
 • Основи інформатики і ОТ
 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Біологія
 • Фізика
 • Хімія
 • Екон.і соц.географія
 • Фізична культура
 • Захист Вітчизни
 • Народознавство
 • Астрономія
 • Людина і світ
 • Безпека життєдіяльності

2. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Культурологія
 • Філософія
 • Економічна теорія
 • Основи правознавства
 • Соціологія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізична культура

3. Дисципліни природничо-наукової підготовки

 • Сучасна українська літературна мова
 • Історія української літератури
 • Історія видавничої справи і редагування
 • Комп'ютерні видавничі технології
 • Екологія
 • Основи теорії літератури
 • Загальна та соціальна психологія
 • Історія світової літератури

4. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • Вступ до спеціальності
 • Коректура
 • Редагування наукової, політичної та ужиткової літератури
 • Редагування художньої, навчальної і довідкової літератури
 • Економіка і організація видавничої справи
 • Теорія та практика масової комунікації
 • Художнє редагування
 • Технічні засоби і основи виробництва засобів масової комунікації
 • Основи журналістики
 • Режисура та архітектоніка видань
 • Типологія видань
 • Основи видавничої справи і редагування
 • Редакторський фах
 • Практична стилістика
 • Основи наукових досліджень
 • Теорія твору і текстознавство
 • Практикум з фаху
 • Соціальна комунікація

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 • Електоронні видання та Інтернет
 • Ком'пютерний набір
 • Основи редакторської майстерності
НАЗВА ПРАКТИКИ СЕМ. ТИЖ.
Ознайомча (навчальна) 4 1
Редакційна (навчальна) 6 2
Редакційна (виробнича) 7 4
Переддипломна 8 4
Всього 25 11

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021