Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Спеціальність «Середня освіта (трудове навчання та технології)»

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальноосвітній цикл

 • Українська мова
 • Українська література
 • Світова література
 • Іноземна мова
 • Математика
 • Основи інформатики і ОТ
 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Біологія
 • Фізика
 • Хімія
 • Економічна і соціальна географія
 • Фізична культура
 • Захист Вітчизни
 • Народознавство
 • Астрономія
 • Людина і світ
 • Безпека життєдіяльності
 • Правознавство

2. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • Основи філософських знань
 • Філософія
 • Релігієзнавство
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Культурологія
 • Основи правознавства
 • Соціологія
 • Економічна теорія
 • Фізичне виховання

3. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки

 • Вікова фізіологія і гігієна
 • Основи екології
 • Хімія
 • Вища математика
 • Загальна фізика
 • Нарисна геометрія і креслення:
  • Нарисна геометрія
  • Технічне креслення
 • Безпека життєдіяльності:
  • Безпека життєдіяльності
  • Основи охорони праці
 • Технічні засобі навчання
 • Основи електротехніки

4. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • Цикл професійно-педагогічної підготовки
 • Вступ до спеціальності
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Методика навчання (предметна):
  • Загальні питання методики
  • Методика навчання технологій,курсова робота
  • Цикл професійної науково предметної підготовки
 • Основи виробництва:
  • Основи техніки і технології
  • Економіка і організація виробництва
  • Стандартизація,управління якістю і сертифікація
 • Виробництво та обробка конструкційних матеріалів:
  • Технології виробництва конструкційних матеріалів
  • Обробка конструкційних матеріалів,курсова робота
 • Машинонавство:
  • Робочі машини
  • Енергетичні машини
  • Інформаційні машини та кібернетичні системи
  • Інженерна графіка
  • Технічна естетика
 • Технологічний практикум:
  • Столярна справа або основи обслуговуючої праці
  • Слюсарна справа або основи швейної справи
  • Механічна обробка металу або основи декоративно-прикладного мистецтва

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 • Технічна творчість
 • Пошуково-конструкторська діяльність
Види практичної підготовки Семестр Кількість тижнів
Педагогічна (пропедевтична)
Позанавчальна виховна робота ІІІ 1
Позанавчальна виховна робота ІV 1
Спеціалізація V 1
Пробні уроки і заняття в школі, спеціалізація 3
Пробні уроки і заняття в школі, спеціалізація VІІ 3
Педагогічна (виробнича)
Практика в дитячих оздоровчих таборах 4
Переддипломна педагогічна практика VІІІ 6

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021