Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Документи для вступу оновлено 29.12.2020

При поданні заяви в паперовій формі вступник додає особисто:

  1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (з 2019) для випускників 9-х класів, Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (з 2019) або Атестат про повну загальну середню освіту (до 2019) для випускників 11-х класів), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього за особистим вибором оригінали або їх копії (копії у кількості 2-х шт. - обов'язково);
  2. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання - ЗНО (для вступників на основі повної загальної середньої освіти - для випускників 11-х класів) за особистим вибором оригінали або копії;
  3. 10 (десять) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  4. 2 (дві) копії документа, що посвідчує особу та громадянство (копії паспорта громадянина України або копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон), копії військового квитка або приписне свідоцтво, копії свідоцтва про народження - для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2021 року, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
  5. Копії ідентифікаційниго коду - 2 шт.
  6. Медична довідка 086-о (відмітка кардіолога для вступу на спеціальність 014.11 Середня освіта. Фізична культура).
  7. Копія карти профілактичних щеплень.
  8. Копія свідоцтва про одруження при наявності (якщо не співпадає прізвище в паспорті і документів про освіту);
  9. Копія трудової книжки, завіреної в останньому місці роботи (тільки для заочної форми навчання)
  10. Папка для паперів (з зав'язками) - 1 шт;
  11. Аркуші формату А4 - 50 шт.;
  12. Конверти (по Україні) - 2 шт.;
  13. Кулькові ручки: синього кольору - 1 шт., чорного кольору - 1 шт.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Вступники мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, які виданий у 2019, 2020, 2021, 2022 роках.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються!

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021