Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Шановний абітурієнте!

Якщо Ви познайомилися з інформацією про нас і Ви бажаєте навчатись у нашому навчальному закладі, заповніть, будь ласка, цю анкету або файл у форматі Word

Заповнити Анкету абітурієнта

Конкурси для абітурієнтів

 

Фестиваль «Сузір'я колискової Донбасу»

Коледж - відмінний вибір для тих, хто мріє про отримання спеціальності і працевлаштування в максимально швидкі терміни. Коледж здійснює загальноосвітню підготовку молоді у поєднанні з підготовкою фахового молодшого бакалавра, сприяє формуванню основи професійних умінь і навичок, сприяє долученню до унікального освітнього простору та культури. У Відокремленому структурному підрозділі «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» можна отримати педагогічну освіту на рівні фахового молодшого бакалавра.

 
     
 

Підготовка майбутнього фахівця здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів юридичних та фізичних осіб за денною та заочною формами навчання. Після закінчення навчання випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра відповідно обраній спеціальності і атестат про повну загальну середню освіту, після чого мають право продовжити навчання на 3-му курсі за умови вступу на ту ж спеціальність для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченим терміном навчання. Всі спеціальності мають державні сертифікати та ліцензії.

 

Лисичанський педагогічний коледж сьогодні – це сучасний освітній заклад Східної України, який працює за новими європейськими стандартами освіти, це молода перспективна команда викладачів, міцна, велика родина, здатна виховати не одне покоління талановитих вчителів, педагогів та вихователів. У педагогічному коледжі працюють кандидати філологічних і педагогічних наук, викладачі-методисти, викладачі, нагороджені знаком «Відмінник освіти України». За інноваційну діяльність з якісної підготовки фахівців для освіти України, вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України Лисичанський педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка удостоєний двічі знаком «Флагман освіти і науки України».

У коледжі студенти отримують навички науково-дослідницької діяльності, беруть участь в конкурсах науково-дослідних студентських робіт, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, наукових конференціях, семінарах.Викладання всіх навчальних предметів на всіх спеціальностях здійснюється за модульно-рейтинговою технологією навчання. Ефективно запроваджуються інформаційно-комунікаційні технології у процес підготовки майбутніх вчителів через розробку авторських навчальних посібників на сучасних електронних носіях, використання можливостей мережі Інтернет у навчальному процесі, розробку курсів дистанційного навчання.

 

 

Розгалужена соціально-гуманітарна робота коледжу спрямована на створення умов щодо всебічного розвитку особистості майбутнього конкурентоспроможного, інтелігентного, висококультурного фахівця. Адже позанавчальна робота й змістовне дозвілля студентів – це запорука гармонійного розвитку творчої особистості сучасного студента. У коледжі створено умови щодо підтримки талановитої молоді, розвитку творчих здібностей. Активно працюють вокальні, предметні клуби за інтересами.

 
     
 
     
 
     
 

 

Важливе місце в системі професійної підготовки майбутнього вчителя належить педагогічній практиці. За період навчання студенти Лисичанського педагогічного коледжу виконують завдання таких видів практичної підготовки як «Позанавчальна виховна робота», практика зі спеціалізації, «Пробні уроки і заняття в школі», «Пробні заняття в ЗДО», літня педагогічна практика в дитячих оздоровчих таборах, «Перші дні дитини в школі», переддипломна педагогічна практика тощо. Головною метою практичної підготовки студентів є сприяння вихованню професійних якостей і психічних властивостей особистості майбутнього спеціаліста, розвитку у студента інтересу до обраної професії. Всі види практичної підготовки організуються в межах навчального процесу та передбачають включення студентів всіх спеціальностей (з 1 по 4 курси) до систематичної педагогічної діяльності, до нових підходів у системі навчання та виховання. Студенти коледжу готові до того, щоб зацікавити учнів і успішно пройти всі види практик, озброївшись сучасними засобами й методиками виховання майбутніх поколінь, здобутими під час навчання у стінах Лисичанського педагогічного коледжу.

Наприкінці навчального терміну для випускників життєво важливим стає питання подальшого працевлаштування за фахом. Випускники обирають шлях подальшої професійної діяльності на демократичних засадах: йти працювати або вчитися далі. Випускники Лисичанського педагогічного коледжу на ринку праці мають особливі пріоритети. Без перешкод вони працевлаштовуються в загальноосвітні школи, Будинки творчості, ДЮСШ, дитячі навчальні заклади, соціальні установи.

 

 

Для успішної навчальної діяльності студентів у коледжі є все необхідне – функціонують 5 мультимедійні аудиторії, 3 комп'ютерні лабораторії, електронна читальна зала й бібліотека. Кабінети та навчальні аудиторії коледжу – суспільних наук, загальної біології, педагогіки і психології, хімії, іноземних мов, української мови та літератури, приміщення навчальних майстерень – оснащено за останніми вимогами часу, вони повністю готові до виконання студентами різних видів робіт. Затишні та естетично оформлені кабінети з новими сучасними меблями, оживлені квітами, безперечно, роблять навчальний процес більш комфортним. Для активного відпочинку студентів – чудова актова зала на 420 місць, 2 спортивні та 2 тренажерні зали; для творчого та духовного розвитку особистості - музейний комплекс, представлений чудовими музеями: «Зала Слави та Подвигу», «Музей історії коледжу», «Музей українознавства».

 

 

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Зроби свій правильний вибір, стань членом великої коледжної родини!

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021