Лисичанський педагогічний коледж
 

Шановний абітурієнте!

Якщо Ви познайомилися з інформацією про нас і Ви бажаєте навчатись у нашому навчальному закладі, заповніть, будь ласка, цю анкету або файл у форматі Word

Заповнити Анкету абітурієнта Психологічний тест для абітурієнтів

Конкурси для абітурієнтів

 

Фестиваль «Сузір'я колискової Донбасу»

Коледж - відмінний вибір для тих, хто мріє про отримання спеціальності і працевлаштування в максимально швидкі терміни. Коледж здійснює загальноосвітню підготовку молоді у поєднанні з підготовкою молодшого спеціаліста, сприяє формуванню основи професійних умінь і навичок, сприяє долученню до унікального освітнього простору та культури. У Лисичанському педагогічному коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка можна отримати педагогічну освіту на рівні молодшого спеціаліста після 9-го і 11-го класів.

 
     
 

Підготовка майбутнього фахівця здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів юридичних та фізичних осіб за денною та заочною формами навчання. Після закінчення навчання випускники отримують диплом молодшого спеціаліста відповідно обраній спеціальності і атестат про повну загальну середню освіту, після чого мають право продовжити навчання на 3-му курсі за умови вступу на ту ж спеціальність для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченим терміном навчання. Всі спеціальності мають державні сертифікати та ліцензії.

 

Лисичанський педагогічний коледж сьогодні – це сучасний навчальний заклад Східної України, який працює за новими європейськими стандартами освіти, це молода перспективна команда викладачів, міцна, велика родина, здатна виховати не одне покоління талановитих вчителів, педагогів та вихователів. У педагогічному коледжі працюють кандидати філологічних і педагогічних наук, викладачі-методисти, викладачі, нагороджені знаком «Відмінник освіти України». За інноваційну діяльність з якісної підготовки фахівців для освіти України, вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України Лисичанський педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка удостоєний двічі знаком «Флагман освіти і науки України».

У коледжі студенти отримують навички науково-дослідницької діяльності, беруть участь в конкурсах науково-дослідних студентських робіт, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, наукових конференціях, семінарах.Викладання всіх навчальних предметів на всіх спеціальностях здійснюється за модульно-рейтинговою технологією навчання. Ефективно запроваджуються інформаційно-комунікаційні технології у процес підготовки майбутніх вчителів через розробку авторських навчальних посібників на сучасних електронних носіях, використання можливостей мережі Інтернет у навчальному процесі, розробку курсів дистанційного навчання.

 

 

Розгалужена соціально-гуманітарна робота коледжу спрямована на створення умов щодо всебічного розвитку особистості майбутнього конкурентоспроможного, інтелігентного, висококультурного фахівця. Адже позанавчальна робота й змістовне дозвілля студентів – це запорука гармонійного розвитку творчої особистості сучасного студента. У коледжі створено умови щодо підтримки талановитої молоді, розвитку творчих здібностей. Активно працюють вокальні, предметні клуби за інтересами.

 
     
 
     
 
     
 

 

Важливе місце в системі професійної підготовки майбутнього вчителя належить педагогічній практиці. За період навчання студенти Лисичанського педагогічного коледжу виконують завдання таких видів практичної підготовки як «Позанавчальна виховна робота», практика зі спеціалізації, «Пробні уроки і заняття в школі», «Пробні заняття в ДНЗ», літня педагогічна практика в дитячих оздоровчих таборах, «Перші дні дитини в школі», переддипломна педагогічна практика тощо. Головною метою практичної підготовки студентів є сприяння вихованню професійних якостей і психічних властивостей особистості майбутнього спеціаліста, розвитку у студента інтересу до обраної професії. Всі види практичної підготовки організуються в межах навчального процесу та передбачають включення студентів всіх спеціальностей (з 1 по 4 курси) до систематичної педагогічної діяльності, до нових підходів у системі навчання та виховання. Студенти коледжу готові до того, щоб зацікавити учнів і успішно пройти всі види практик, озброївшись сучасними засобами й методиками виховання майбутніх поколінь, здобутими під час навчання у стінах Лисичанського педагогічного коледжу.

Наприкінці навчального терміну для випускників життєво важливим стає питання подальшого працевлаштування за фахом. Випускники обирають шлях подальшої професійної діяльності на демократичних засадах: йти працювати або вчитися далі. Випускники Лисичанського педагогічного коледжу на ринку праці мають особливі пріоритети. Без перешкод вони працевлаштовуються в загальноосвітні школи, Будинки творчості, ДЮСШ, дитячі навчальні заклади, соціальні установи.

 

 

Для успішної навчальної діяльності студентів у коледжі є все необхідне – функціонують 3 мультимедійні аудиторії, 4 комп'ютерні лабораторії, електронна читальна зала й бібліотека. Кабінети та навчальні аудиторії коледжу – суспільних наук, загальної біології, педагогіки і психології, хімії, іноземних мов, української мови та літератури, приміщення навчальних майстерень – оснащено за останніми вимогами часу, вони повністю готові до виконання студентами різних видів робіт. Затишні та естетично оформлені кабінети з новими сучасними меблями, оживлені квітами, безперечно, роблять навчальний процес більш комфортним. Для активного відпочинку студентів – чудова актова зала на 420 місць, 2 спортивні та 2 тренажерні зали; для творчого та духовного розвитку особистості - музейний комплекс, представлений чудовими музеями: «Молода гвардія», «Музей історії коледжу», «Музей українознавства».

 

 

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Отримати додаткову інформацію ти зможеш, завітавши до коледжу на Дні відкритих дверей:

 

Зроби свій правильний вибір, стань членом великої коледжної родини!

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2019