Перелік додаткових спеціалізацій 

за спеціальностями  підготовки молодшого спеціаліста
до ВП «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
за денною формою навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» (денна форма)

Галузі знань

Напрями підготовки
освітньо-кваліфікаційного рівня

Додаткова
спеціалізація

Шифр

Найменування

Код

Ліц.обсяг

Спеціальність

01

 

Освіта

 

012

25

Дошкільна освіта

Вихователь дітей дошкільного віку з правом навчання англійської мови в дошкільному закладі

013

50

Початкова освіта

Вчитель початкової школи, педагог-організатор

Вчитель початкової школи та англійської мови початкової школи

014

20

Середня освіта
(технологічна освіта)

Вчитель праці та креслення основної школи, керівник гуртка технічної творчості

014

25

Середня освіта
(фізичне виховання)

Вчитель фізичної культури

06

Журналістика

061

30

Журналістика

Молодший редактор, коректор