Перелік додаткових спеціалізацій 

за спеціальностями  підготовки фахового молодшого бакалавра
до Лисичанського педагогічного фахового коледжу
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
за денною формою навчання

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» (денна форма)

Галузі знань

Напрями підготовки
освітньо-кваліфікаційного рівня

Додаткова
спеціалізація

Шифр

Найменування

Код

Ліц.обсяг

Спеціальність

01

 

Освіта

 

012

25

Дошкільна освіта

Вихователь дітей дошкільного віку, організатор фізичного виховання в дошкільному закладі.

Вихователь дітей дошкільного віку з правом навчання англійської мови в дошкільному закладі

013

50

Початкова освіта

Вчитель початкової школи, педагог-організатор

Вчитель початкової школи та англійської мови початкової школи

014.10

20

Середня освіта
(трудове навчання та технології)

Вчитель праці та креслення основної школи, керівник гуртка технічної творчості

014.11

25

Середня освіта
(фізична культура)

Вчитель фізичної культури

06

Журналістика

061

30

Журналістика

Молодший редактор, коректор