Лисичанський педагогічний коледж
 

Перелік спеціальностей

Перелік галузей знань і спеціальностей, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання,
за якими оголошується прийом на навчання (Перелік 2015)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
(на базі 9 класів)

Галузь знань Спеціальність Ліцензовані обсяги
/бюджет
Нормативні терміни навчання Вартість* одного року навчання, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
01 Освіта 012 Дошкільна освіта 25 / 20 15 / 0 3 роки
10 місяців
2 роки
10 місяців
5400 4700
013 Початкова освіта 50 / 40 - 3 роки
10 місяців
- 5400 -
014 Середня освіта (технологічна освіта) 20 / 15 - 3 роки
10 місяців
- 4200 -
014 Середня освіта (фізичне виховання) 25 /20 - 3 роки
10 місяців
- 5200 -
06 Журналістика 061 Журналістика 30 /10 - 3 роки
10 місяців
- 4200 -

Перелік додаткових спеціалізацій 

* Можливі зміни, слідкуйте за інформацією

 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2017