Лисичанський педагогічний коледж
 
 

   
Положення про волонтерський загін

 

Положення
про волонтерську діяльність
у ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Волонтерська діяльність – це добровільна участь людини будь-якого віку і статі, з будь-якою освітою у діяльності, спрямованій на допомогу іншим людям, які її потребують.

1. Загальні положення

1.1. Положення про волонтерську діяльність розроблено з метою залучення волонтерів серед числа студентів до проведення широкомасштабної роботи у сфері надання соціального догляду мешканців м. Лисичанська.

1.2. Загін волонтерів "Милосердя" є молодіжно-юнацькою організацією створено у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 1895 від 10.12.2003 року «Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг», Розпорядження Кабінету Міністрів України № 748-р від 15.10.2004 року «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про волонтерський рух» та декларації «Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні».

1.3. Головна мета волонтерської служби Лисичанського педагогічного коледжу – виявити серед студентської молоді тих, хто бажає займатися соціальною роботою з соціально-пільговою категорією населення, об'єднувати та координувати їх дії.

1.4. Для організації волонтерської роботи у коледжі створено координаційну групу з числа викладачів коледжу.

1.5. Задачі:

  • створення умов для саморозвитку членів суспільства, громадян України;
  • виявлення та розвиток організаторських, творчих, професійних здібностей молоді, здатності до взаємодопомоги, милосердя;
  • соціальна допомога одиноким людям похилого віку, дітям та молоді соціально-пільгової категорії.

1.6. Напрямки діяльності загону волонтерів "Милосердя"

  • Волонтерський загін «Милосердя» співпрацює з товариством інвалідів «Джерело» та спілкою «Червоного хреста» м. Лисичанська;
  • Організовує допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни, що проживають у мікрорайоні коледжу та потребують допомоги;
  • Відвідування дітей-інвалідів;
  • Упорядкування території поховання юних партизанів-героїв;
  • Пропагувати здоровий спосіб життя серед студентів коледжу.

2. Структура волонтерської служби

Керівник волонтерської координаційної групи визначається  з числа викладачів. Члени координаційної групи – з числа студентів та викладачів. Голова та члени робочої групи волонтерів –  щодо конкретного виду надання соціальної допомоги.

Повноваження координаційної групи.

Координаційна група проводить збір волонтерів двічі на місяць, спрямовує та координує їх діяльність. Збір групи має право:

– приймати студентів до волонтерського загону коледжу та виключати їх за певних обставин;

– обирати голову робочої групи серед студентів-волонтерів щодо конкретного виду соціальної допомоги;

– обговорювати та затверджувати план роботи волонтерської діяльності;

– організовувати тренінгові навчання та забезпечувати необхідною літературою;

–  відзначати кращих волонтерів та клопотати про надання їм преміювання.
Повноваження голови робочої групи:

–  організація та контроль за роботою групи;

– вирішення та узгодження із координаційною групою організаційних питань щодо реалізації та покращення  програми діяльності робочої групи.

3. Права та обов'язки волонтера

 Членами волонтерського служби можуть бути студенти Лисичанського педагогічного коледжу, які  на добровільних засадах виявили бажання надавати соціальну допомогу, ознайомлені з метою, завданнями та напрямками діяльності, висвітлених у Положенні про волонтерську діяльність коледжу.

3.1. Члени волонтерської служби мають право:

– надавати допомогу одиноким людям похилого віку, які потребують допомоги;

– систематично брати участь у роботі школи волонтерів «Шлях до успіху», організованих у коледжі;

–  брати участь в організаційних заходах, що проводяться у коледжі;

– користуватися законодавчими та інструктивними матеріалами, волонтерської служби;

– брати участь у роботі групи, обирати та бути обраними головою волонтерської групи;

– висвітлювати волонтерську діяльність на інтернет-сайті Лисичанського педагогічного коледжу;

– вийти у будь-який час із складу волонтерської групи.

3.2. Члени волонтерської служби зобов'язані:

–  старанно виконувати свої доручення та обов'язки;

– постійно брати активну участь у роботі створеної робочої групи;

– вести пропаганду здорового способу життя.

4. Контроль та звітність

Контролює роботу волонтерської служби голова координаційної групи коледжу. Результати роботи подаються щосеместрово у вигляді звіту завідувачу директора з СГР та заслуховуються на засіданнях Ради з СГР в кінці навчального року. З 1 червня по 1 вересня волонтери та інші члени цього спрямування ідуть на канікули і збираються лише в разі необхідності.

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021