Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Більше про нас та про нашу діяльність
   

 

Волонтерський загін «Милосердя»

Твори добро, бо ти – Людина,
І не пускай у серце зло,
Даруй любов – бо ти – єдина
Прогониш біль своїм крилом

Як свідчить міжнародна практика, сьогодні для виріщення першочергових завдань щодо соціального захисту людей непрацездатного віку суспільству конче потрібні послуги добровольців, або, як їх називають у цивілізованих країнах, волонтерів, людей, які добровільно здійснюють благодійну, неприбуткову діяльність, що має суспільнокорисний характер.

Актуальність волонтерського руху у сфері надання соціальних послуг обумовлена сьогодні багатьма причинами, зокрема, швидким старінням населення, що спостерігається у всьому світі, створенням літнім людям цивілізованих умов проживання, забезпеченням їх участі у політичному, економічному та культурному житті суспільства.

Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є учнівська та студентська молодь. Тому наш навчальний заклад не став винятком і теж приєднався до волонтерського руху, участь у якому дає змогу студентській молоді зробити особистий внесок у розв’язання соціальних проблем, випробувати свої можливості, надаючи допомогу людям, які її потребують та беручи участь у проектах і програмах соціально-педагогічної спрямованості. 

Ідея створення волонтерського загону «Милосердя» Лисичанського педагогічного коледжу виникла в межах участі студентів закладу у волонтерському русі міста Лисичанська. Вона була реалізована  2004 року з метою об’єднання та мобілізації добровільних зусиль студентів для створення  позитивних змін у суспільстві, місті, спільного вирішення загальних проблем виховання, виховання бажання у студентів добровільно служити людям та суспільству.
Формування волонтерських команд спочатку відбувалося на базі окремих груп, а потім переросло у добровільний волонтерський рух з числа всіх бажаючих студентів коледжу, де потенційні волонтери мали змогу  набувати необхідні знання та навички, брати участь  в міських акціях та заходах.

Студенти, які тільки вступають до лав волонтерського загону, зважують свої сили, можливості, бажання, вміння, обирають для себе час і день, коли вони можуть займатися волонтерською діяльністю; визначають, що вони вже вміють і чому хочуть навчитися, з ким хочуть працювати: з однолітками, молодшими або похилими людьми; знаходять собі поле діяльності, бо суспільна праця не повинна заважати отриманню професійних знань.

Для навчання майбутніх волонтерів організована «Школа волонтерів». До найбільш типових форм роботи у «Школі волонтерів» з добровільними помічниками у волонтерському загоні належать лекція як базовий метод при навчанні волонтерів; бесіда на заняттях волонтерів для більш плідної взаємодії з групою, для закріплення матеріалу та вивчення нового, для визначення настрою групи тощо; ділова гра на заняттях з різних напрямів соціальної роботи для ефективного засвоєння матеріалу та набуття практичних навичок; „мозковий штурм” на заняттях волонтерів для стимулювання вивчення тієї чи іншої теми та більш ефективного навчання; дискусія з волонтером або  групою волонтерів з найбільш актуальних питань, тем; колоквіум як форма обговорення проблеми за участю більшості членів групи; семінар–практикум для волонтерів і працівників соціальних служб з метою подальшого засвоєння теоретичних знань; тренінг для волонтерів з метою більш ефективного засвоєння тем, що вивчаються.

У плані формування соціальнозначущої компетенції майбутнього фахівця завдяки волонтерській діяльності студенти отримують більш глибокі знання з соціальних проблем, більш реальні уявлення про спосіб життя різних верств населення; нові навички й досвід загального характеру; розвиток комунікативних навичок, досвід спілкування з різними людьми; досвід ділового спілкування й ділової поведінки; самоактуалізація та самореалізація завдяки переходу до нового, більш активного способу життя; самоствердження через відчуття себе корисним, отримання більш соціально поважного статусу тощо.

Отже, волонтери Лисичанського педагогічного коледжу із загону «Милосердя» можуть надати допомогу, дати пораду, подарувати любов, зігріти посмішкою, вислухати, допомогти подолати свої недоліки, віддати свій час корисній справі та, можливо, відкрити нову сторінку життя.

У той же час  вони отримують нових друзів, нові знання, досвід, моральне задоволення, грунт під ногами, розуміння сенсу життя та нові пригоди. По суті, волонтерство дозволяє розширити діапазон професійної діяльності студентів педагогічних спеціальностей.

При цьому слід відзначити, що волонтерська діяльність має переваги у порівнянні з навчально-професійною діяльністю, у тому числі з практикою, основними з яких є: добровільність участі, а звідси - більш стійка мотивація до діяльності; більше самостійності, а звідси - більш динамічне та якісне особистісне та професійне зростання; більше свободи вибору об’єктів волонтерської діяльності, її змісту, форми; більше каналів соціального порівняння (інші волонтери, професіонали соціальної сфери тощо), а звідси - умови для формування більш об’єктивно-критичного ставлення до себе як в особистісному, так і в професійному плані. 

Таким чином, станом на сьогодні, волонтерський загін «Милосердя» налічує 157 осіб, 10 з яких є активістами руху і беруть постійну участь не лише у волонтерській роботі, а й у веденні та укладанні документації загону.

Волонтерський загін «Милосердя» має чітку організаційну структуру, девіз, статут, мету роботи, напрями діяльності та завдання.

Девіз загону: „Зроби крок собі назустріч! Зміни світ на краще разом із волонтерами Лисичанського педагогічного коледжу із загону „Милосердя "!"

Волонтери сформулювали такі закони, як добровільний вибір, що визначається особистими поглядами; активна участь громадянина у житті суспільства; активне сприяння покращенню якості на рівні життя, особистого розвитку та поглибленому почуттю солідарності; самореалізація в суспільній діяльності в межах різноманітних асоціацій, громадських об’єднань та доброчинних організацій; сприяння реалізації основних людських потреб заради справедливості та миру в суспільстві.

Статут волонтерського загону «Милосердя» дозволяє стати волонтером кожному студенту Лисичанського педагогічного коледжу, який бажає брати участь у справах волонтерів, безкоштовно надавати допомогу та розуміє соціальну значимість своєї діяльності.

Волонтерський загін  «Милосердя» реалізує такі завдання, як об'єднання та мобілізація добровільних зусиль студентів для створення позитивних змін в суспільстві та місті, спільного вирішення загальних проблем, виховання бажання у студентів добровільно служити людям та суспільству, залучення до волонтерського руху та до суспільних дій студентів ЗВО І-II  рівнів акредитації м. Лисичанська; укладання довгострокових угод про співробітництво з місцевим товариством „Джерело", притулком для сиріт, соціальними службами міста, реалізація студентських прагнень щодо здійснення гуманного ставлення до людей, які потребують участі у всеукраїнських та місцевих акціях „Милосердя"; налагодження зв'язків з волонтерським рухом міста та області; підтримання тісного контакту зі спілкою „Червоний хрест" міста та області; зв'язок з місцевою службою виконкому у справах сім'ї та молоді щодо надання робочих місць для волонтерів на період канікулярного часу.

Волонтерський загін «Милосердя» має такі напрями діяльності: комплексна теоретична та практична підготовка волонтерів, які здійснюють соціальну роботу; сприяння розвитку лідерських якостей та творчого потенціалу молоді;  пропаганда здорового способу життя та профілактика негативних явищ, а саме: робота за методом «рівний – рівному» в межах програм профілактики ВІЛ/СНІДу тощо; підтримка зв’язку з соціальними службами міста та області, пошук партнерів та спонсорів благодійних проектів; налагодження зв’язків з громадськістю; залучення молоді до соціально вагомої роботи: ігротеки в інтернатних закладах, проведення клубів спілкування молоді з функціональними обмеженнями, надання допомоги багатодітним родинам, проведення соціальних акцій та заходів, спрямованих на надання допомоги вразливим, соціально незахищеним людям.

Згідно з Декларацією прав людини і Міжнародною Конвенцією про права дитини волонтери розглядають свою діяльність як інструмент соціального, культурного, економічного та екологічного розвитку. Допомагати людям теж треба вміти, потрібні певні навички, одного бажання іноді буває недостатньо. Волонтерська справа має право на особливе визнання. Волонтери є силою суспільства, яка надає допомогу тим, хто її потребує, але це і унікальна школа життя для самих волонтерів.

Все це відображено  у щорічному плані роботи загону, який протягом року може змінюватись та доповнюватись новими актуальними пунктами, а також у безпосередній діяльності волонтерського руху коледжу. Діяльність наших волонтерів заслуговує поваги, адже вони завжди приємно дивують людей своєю добротою та турботливістю.

У межах соціально вагомої роботи волонтери Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка з великою відповідальністю і турботою у літній період працювали над вихованням дітей у дитячих оздоровчих таборах.
Доброю традицією у волонтерських справах нашого загону стало проведення творчої зустрічі, присвяченої Міжнародному дню людей похилого віку, що проводиться з метою   навчити студентів ставитися з повагою до цих людей, допомагати їм, дати студентам усвідомити, що підтримка непрацездатних людей - справа кожного громадянина. Тепла атмосфера спілкування, життєвий досвід мудрих ветеранів – це неабиякі уроки життя для волонтерів – організаторів і для учасників заходу.

Безперервно протягом року волонтери загону «Милосердя» допомагали самотнім людям похилого віку, ветеранам війни та хворим пенсіонерам,  займались прибиранням угідь, догляданням садиб та присадибних ділянок, купівлею ліків та догляданням осель і приміщень, де проживають літні люди.

У межах підтримки зв’язку з соціальними службами міста зі щирою турботою волонтерський загін коледжу займався і вирішенням проблем міського рівня, а саме: підтримкою зв’язку з інвалідним товариством «Джерело» і всебічною допомогою інвалідам міста.

Співпрацюючи з Сєвєродонецьким молодіжним парламентом та його відділом у справах волонтерського руху, члени волонтерського загону коледжу постійно беруть участь в організації та проведенні благодійних  акцій «Подаруй книгу дітям» та «Діти – це наше майбутнє», у межах яких забезпечують дітей книгами, подарованими студентами, викладачами коледжу та небайдужими людьми, а також канцелярським приладдям.

Члени волонтерського загону не лишаються байдужими і до екологічних проблем міста. Минулого навчального року  у співпраці з  комунальними службами міста волонтери коледжу провели традиційні благодійні екологічні акції «День землі» і «Посади дерево», «Алея троянд», метою яких було озеленіння територій та догляд за чистотою навколишнього середовища.

Не менш вагомі результати показують волонтери, беручи участь у акції «Від серця до серця».

Волонтери постійно підтримують у повній чистоті і порядку пам’ятники міста, зокрема, могилу двох партизанів -  Добринського Петра Андрійовича та Луганського Івана Андрійовича, які в роки Великої вітчизняної війни, будучи ще дітьми, мужньо захищали Лисичанську землю і пали смертю хоробрих.

Одним з пріоритетних напрямків роботи волонтерів є організація діяльності волонтерського загону для допомоги особам, які пережили голодомор 1932-1933 рр в Україні.

Робота волонтерського загону не залишається непоміченою: періодичні видання міста Лисичанська, зокрема, газета «Новий путь» постійно висвітлює читачам організовані та  проведені волонтерами Лисичанського педагогічного коледжу масові благодійні заходи.

Активну роботу волонтерського загону коледжу постійно відзначають голова міської організації Товариства «Червоного хрест»  Т.С. Бабич та з міський притулок сиріт.

Значна робота реалізована волонтерами в межах підготовки благодійного проекту «Відкрийте серце для добра» за принципом «рівний - рівному» для участі у Третьому Всеукраїнському конкурсі благодійних проектів «Добро починається з тебе». Волонтери розробили не лише перспективні напрямки діяльності в межах зазначеного проекту, але й самостійно прорахували шляхи встановлення партнерства з міськими службами і організаціями та можливими спонсорами проекту, де посіли почесне ІІ місце.

І особливою гордістю волонтерського загону «Милосердя» Лисичанського педагогічного коледжу стали перемога у І турі Третього Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе» з власним проектом «Відкрийте серце для добра» та активізація волонтерського загону коледжу для роботи у ІІ турі конкурсу, а також перемога куратора волонтерського загону «Милосердя» Олени Петрівни Літовки у конкурсі «Волонтер року - 2009» у номінації «Кращий волонтер по наданню допомоги вразливим людям».

Але для наших волонтерів головним є дарувати тепло незахищеним і знедоленим, турбуватись про слабких, відроджувати надію. Ніякі винагороди у світі не засліплять блиску радісних дитячих очей, не зітруть усмішки з лиця щасливої людини, не подарують сильних крил, що дає нам милосердя.

Робота у волонтерському загоні ведеться систематично. Пріоритетним завданням для загону сьогодні є удосконалення структури та розширення напрямків нашої діяльності. У цій сфері поставлена мета реалізувати перспективні положення роботи волонтерського загону «Милосердя»: налагодження зв’язку з волонтерським рухом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Луганщини; зміцнення культурологічного та культурно-просвітницького центру волонтерського загону; створення на базі волонтерського загону «Милосердя» «Школи лідера», Центру з поширення основоположних принципів та гуманітарних цінностей міжнародного гуманітарного права, Центру підготовки та реагування на надзвичайні ситуації спільно з  міською організацією Товариства «Червоний Хрест».

Ряди волонтерського руху у Лисичанському педагогічному коледжі постійно поповнюються, докладаються максимальні зусилля для реалізації поставлених завдань.

Отже, волонтерський рух для молодих людей є невичерпним джерелом набуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку солідарності в країні, можливістю реалізувати себе у служінні суспільству. Молодий волонтер завдяки соціальній діяльності набуває практичних життєвих орієнтирів, досвіду, оволодіває мистецтвом життєтворчості та саморозвитку особистості.

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021