Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Лабораторія історії освіти і педагогіки

Лабораторія створена на базі кабінету-музею історії освіти і педагогіки.

План діяльності лабораторії на 2019-2020 н.р.

Мета роботи лабораторії: збереження, вивчення, наукова інтерпретація й презентація історії та сучасного стану вітчизняної освіти й педагогічної думки, здійснення діяльності як культурно-освітньої інституції нової формації; створення необхідних умов для формування навиків самоосвітньої та творчої діяльності студентів.

 
     
 

 

Лабораторія має такі підрозділи:

 • Зал історії розвитку технічних засобів навчання.
 • Зал  „Особистості в педагогіці й освіті: від історії до сьогодення”.
 • Зал історії виникнення, становлення й розвитку педагогіки й освіти.

Зал історії розвитку технічних засобів навчання:

 • залучення студентів та учнів до вивчення ТЗН різних поколінь;
 • організацію навчальних та наукових проектів з вивчення ТЗН різних поколінь та їх застосування у педагогічній діяльності;
 • поповнення експозиційної бази новими примірниками технічних засобів навчання.

Зал  „Особистості в педагогіці й освіті: від історії до сьогодення”:

 • пам’ятник учительській професії –  символ цінності освіти;
 • відомості про класиків зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки;
 • навчально-методичні та наукові доробки викладачів та молодих учених коледжу.

Зал історії виникнення, становлення й розвитку педагогіки й освіти:

 • осередок освіти й виховання майбутніх педагогів;
 • джерело знань про історію розвитку світової та вітчизняної педагогіки
 • відомості про класиків зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки;
 • навчально-методичні та наукові доробки викладачів, молодих учених коледжу;
 • засіб відродження історичної педагогічної спадщини освіти України та Луганщини;
 • засіб формування національної свідомості, забезпечення духовної єдності педагогічних поколінь.

Склад лабораторії

Завідувач лабораторії – Ігнатуша А.Л.

Куратори основних підрозділів лабораторії – Саприкіна Т.Г., Хомич О.М,

Творча група сайту лабораторії: Ігнатуша А.Л., Літовка О.П., Беліков М.Г.

Основні напрями діяльності лабораторії:


Зміст роботи

Інформування вчителів міста про діяльність Лабораторії

Організація студентської та учнівської науково-дослідної діяльності

Укомплектування лабораторії навчально-методичним забезпеченням та літературою з педагогічних дисциплін з метою якісної організації і проведення аудиторних та позанавчальних занять

Поповнення основного та допоміжного фондів музею (лабораторії)  новими експонатами

Накопичення бібліотечного фонду

Надання консультацій з педагогічної практики

Поповнення бази комп’ютерних навчальних програм з педагогічних дисциплін

Створення енциклопедії великих постатей педагогічної думки

Залучення студентів до оформлення матеріалів музею

Проведення на базі лабораторії індивідуальних консультацій та екскурсій для працівників, студентів і гостей коледжу

Накопичення та оформлення матеріалів для відкриття сайту лабораторії історії освіти і педагогіки

Пропагування діяльності лабораторії-музею історії освіти і педагогіки через місцеві засоби масової інформації та ресурси мережі Інтернет.

Популяризація музейного фонду серед культурних осередків міста та області.

Участь у Днях науки коледжу та ЛНУ імені Тараса Шевченка

Участь у конференціях ЛНУ імені Тараса Шевченка відповідно до актуальності тематики досліджень учасників лабораторії

Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті кабінету-музею «Історії освіти і педагогіки»

 

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021