Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Лабораторія початкої освіти

Лабораторія початкової освіти створена на базі відокремленого підрозділу«Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» навесні 2013 року.

У центрі уваги роботи лабораторії початкової освіти – орієнтація на інноваційний шлях розвитку початкового навчання, впровадження сучасних наукових досягнень в практику роботи педагогічних працівників засобами проведення експериментально-дослідницької діяльності.

13 жовтня 2018 року на базі лабораторії початкової освіти відбулася виставка «Педагогічний коледж – платформа впровадження сучасних освітніх трендів» (модератор Ляшенко К. І.) для Президії НАПН України та Вченої ради ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

 
     
 

Лабораторія початкової освіти – платформа впровадження сучасних освітніх трендів нової української школи

Зона Відкриттів містить матеріали для творчості здобувача освіти: лепбуки з природознавства та математики; Smart box з творчими завданнями; кубики Блума, танграми, конструктори LEGO, дидактичні та роздаткові матеріали, моделі та плакати; гербарії, прилади для проведення дослідів; Mind-карти, різноманітні вироби та засоби візуалізації для проведення уроків у початковій школі.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

Зона Вчителя: методичні та електронні посібники,  навчально-методичні комплекси, диски з розробками Offline-уроків, заходів, добірки методично-дидактичної літератури викладачів коледжу останніх років.

 

 

Тематична зона розташована при вході, поблизу «зеленої платформи», де подано еко-матеріали, рослини, тварин.

 

 

Комінукативна Зона – килим аудиторії, на якому «навчаються» іграшки, конструктори, борди та інші матеріали, якими може користуватися учень під час занять та на перерві, спілкуючись з однолітками.

 

 

Зона Новин: рутини та правила класу, стратегії НУШ, дипломи, сертифікати, нагороди учасників лабораторії за останні 5 років.

 
     
 
     

 

ЛПК – НУШ
 
Переглянути панораму Лабораторії початкової освіти

 

 

 
     
 

Метою лабораторії є формування професійної готовності майбутніх фахівців початкової освіти для роботи в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Пріоритетними напрямками діяльності є:

 • створення моделі діючого навчального класу, що відповідає навчально-методичним, санітарно-гігієнічним і естетичним вимогам до сучасного кабінету початкової освіти;
 • забезпечення роботи мультимедійного обладнання кабінету, активне запровадження у навчальний процес Smart-технологій;
 • формування банку методичних і дидактичних матеріалів для початкової школи;
 • розробка циклу мультимедійних занять, уроків з використанням Smart-дошки для початкової школи з усіх методик навчання;
 • розвиток позитивної мотивації підвищення педагогічних майстерності викладачів методик.
 • вивчення ефективності запровадження медіа-освіти в межах використання сучасних технічних засобів та інноваційних педагогічних програм;
 • перфектизація творчого потенціалу викладачів та студентів в умовах стандартизації освіти та технологій продуктивного навчання.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ:

  1. Мобільне навчання mLearning
  2. Сторітеллінг Storytelling
  3. Ігрове навчання Edutainment
  4. Microlearning
  5. Змішане навчання Blended learning
  6. STEAM-освіта
  7. LEGO-конструювання
  8. Гейміфікація E-learning
  9. Лепбук Lapbook
Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021