Лисичанський педагогічний коледж
 

Лабораторія початкої освіти

Лабораторія початкової освіти створена на базі відокремленого підрозділу«Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» навесні 2013 року.

У центрі уваги роботи лабораторії початкової освіти – орієнтація на інноваційний шлях розвитку початкового навчання, впровадження сучасних наукових досягнень в практику роботи педагогічних працівників засобами проведення експериментально-дослідницької діяльності.

Переглянути панораму Лабораторії початкової освіти

 

 

 
     
 

Метою лабораторії є формування професійної готовності майбутніх фахівців початкової освіти для роботи в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Пріоритетними напрямками діяльності є:

 • створення моделі діючого навчального класу, що відповідає навчально-методичним, санітарно-гігієнічним і естетичним вимогам до сучасного кабінету початкової освіти;
 • забезпечення роботи мультимедійного обладнання кабінету, активне запровадження у навчальний процес Smart-технологій;
 • формування банку методичних і дидактичних матеріалів для початкової школи;
 • розробка циклу мультимедійних занять, уроків з використанням Smart-дошки для початкової школи з усіх методик навчання;
 • розвиток позитивної мотивації підвищення педагогічних майстерності викладачів методик.
 • вивчення ефективності запровадження медіа-освіти в межах використання сучасних технічних засобів та інноваційних педагогічних програм;
 • перфектизація творчого потенціалу викладачів та студентів в умовах стандартизації освіти та технологій продуктивного навчання.

Лабораторія має такі підрозділи:

 • Навчальний майданчик методики навчання української мови та читанню;
 • Навчальний майданчик методики навчання російської мови;
 • Навчальний майданчик методики навчання іноземної мови;
 • Навчальний майданчик методики навчання природознавства;
 • Навчальний майданчик методики навчання математики;
 • Навчальний майданчик методики навчання музичного виховання;
 • Навчальний майданчик методики навчання фізичної культури;
 • Навчальний майданчик методики навчання праці.
 • Навчальний майданчик по вивченню програми «1 учень – 1 комп’ютер»
Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018