Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Лабораторія початкої освіти :: Наукова діяльність

     

 

«Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність»
Джордж Бернард Шоу

Методична та консультаційна діяльність Лабораторії початкової освіти передбачає організацію та проведення семінарів, майстер-класів для педагогічних працівників та студентів. Мета: проінформувати освітян щодо сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тенденції розвитку педагогічної науки, максимально актуалізувавши здатність педагогічних працівників до врахування наданої їм інформації у практичній фаховій діяльності, активне залучення студентської молоді до використання новітніх технологій.

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства XXI століття. Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль відіграють інформація й наукові знання. Сучасне інформаційне суспільство ставить перед всіма типами навчальних закладів і, зокрема, перед школою завдання підготовки випускників, здатних:

  • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях,
  • самостійно критично мислити;
  • грамотно працювати з інформацією;
  • бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах;
  • самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.

На базі Лабораторії початкової освіти було проведено ряд семінарів, майстер-класів для викладачів та студентів:

  • семінар-практикум для викладачів методик щодо організації і проведення занять в лабораторії початкової освіти;
  • майстер-клас для студентів 2-3 курсів з використанням SMARТ-технологій;
  • майстер-клас для викладачів коледжу «Один учень – один комп’ютер»;
  • семінар-практикум «Використання SMARТ-технологій у сучасній медіа освіті».

На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач сучасної освіти є підготовка викладача, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації.

 
     
 
     
 
     
     

 

 
Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021