Лисичанський педагогічний коледж
 
 

План роботи навчально-методичного кабінету
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

План роботи на 2018-2020 н.р.

Завдання навчально-методичного кабінету

 1. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду навчально-методичної та виховної роботи викладачів коледжу.
 2. Систематизація методичних матеріалів, які друкуються в періодичній пресі та розробляються у навчальному закладі з метою наповнення цифрового репозиторію.
 3. Пропаганда інноваційних підходів до освітнього процесу, всебічного розвитку особистості, оцінка їх ефективності за результатами.
 4. Вивчення та аналіз рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу.
 5. Створення організаційних умов задля удосконалення фахової інформаційної освіти та кваліфікації педагогічних, керівних кадрів.
 6. Організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних працівників.
 7. Проведення системних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до участі у фахових конкурсах, оглядах.

Зміст роботи  навчально-методичного кабінету

 • Поглиблена методолого-теоретична підготовка викладачів, оволодіння ними інструктивно-нормативними документами.
 • Діагностика труднощів, що їх зазнають молоді викладачі (наставництво, консультування).
 • Створення сучасного комплексу науково-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.
 • Упровадження е-ресурсів у процесі викладання навчальних дисциплін, зокрема контенту віртуальної платформи викладання предметів Moodle.
 • Розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у освітній процес.
 • Організація участі викладачів у роботі обласних, регіональних методичних об'єднань ЗВО І-ІІ рівнів акредитації, роботі профільних кафедр ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.
 • Організація та проведення на базі коледжу засідань обласних методичних об'єднань ЗВО І-ІІ рівнів акредитації.
 • Проведення зустрічей з науковцями, вченими, видатними освітянськими та суспільними діячами та презентацій їх доробок.
 • Організація участі викладачів та студентів коледжу у наукових форумах, олімпіадах, конкурсах, освітніх проектах, тренінгах різних рівнів.
 • Проведення на базі коледжу наукових форумів різних рівнів.
 • Науково-методичне керівництво студентською науковою, пошуково-дослідною роботою.
 • Підготовка до друку навчальних, інформаційно-методичних посібників, наукових статей, тез тощо.
 • Вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження в практику роботи інноваційного педагогічного досвіду.
 • Організація проходження викладачами курсів підвищення кваліфікації та стажування.
 • Організація проведення атестації викладачів.
 • Вивчення рівня викладання, роботи циклових комісій, пошуку ефективних форм і методів застосування у процесі підготовки майбутніх вчителів сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій з метою забезпечення доступу до світового освітнього медіапростору, організації і проведення виховної роботи; узагальнення та пропаганди передового педагогічного досвіду роботи.
 • Надання методичної допомоги молодим викладачам з питань ведення навчально-методичної документації.
 • Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, (разом з медіа-центром).
 • Участь у організації щорічних виставок навчально-методичних посібників, пошуково-дослідних робіт тощо, їх видання.
 • Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, здійснюваних керівництвом закладу освіти, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямків педагогічної діяльності коледжу.
 • Підготовка навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної та навчально-методичної ради. Участь у складанні методичних рекомендацій, програм підвищення кваліфікації викладачів у закладі освіти. Забезпечення рецензування методичних розробок, навчальних електронних посібників і підручників, комп'ютерних програм та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими комісіями. Встановлення творчих зв'язків з іншими закладами освіти І-ІІ рівнів акредитації з метою обміну діяльності.
 • Забезпечення якісної інтеграції навчальної, наукової, соціально-гуманітарної і виробничої діяльності як умови якісної підготовки фахівців для освіти України.
 • Залучення викладачів та студентів до системи наукової роботи в умовах педагогічного ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації через організацію, координацію роботи навчальних, наукових лабораторій, експериментальних майданчиків, фахових кабінетів, студентського наукового товариства.

 

 

 

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021