Лисичанський педагогічний коледж
 

Конференції, семінари

 

Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу» приймає до друку наукові статті.

Шановні колеги!
Запрошуємо подати наукову статтю до електронного наукового фахового видання ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» «Науковий вісник Донбасу».
Електронне видання включено до Переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачів наукових ступенів і вчених звань з педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.; постанова Президії ВАК України від 27 травня 2009 р. № 2-05/2).
З номерами журналу та вимогами до статей можна ознайомитися на офіційному сайті журналу (http://nvd.luguniv.edu.ua).
Термін подання статті для публікації у найближчому номері –
до 15 березня 2018 р.

 

Шановні викладачі, аспіранти, магістранти, студенти!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку", яка відбудеться 20 – 21 березня 2018 року.

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «ВІЙНА НА ДОНБАСІ В ДЗЕРКАЛІ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ МЕШКАНЦІВ РЕГІОНУ».
Конференція відбудеться 29 березня 2018 р. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ).

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ», що відбудеться 19–20 квітня 2018 року на базі кафедри українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (м. Харків)

Інформаційний лист

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І-ої Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН», яка відбудеться 16-17 травня 2018 р.
у Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету

Інформаційний лист

 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
(навчально-науковий інститут педагогіки і психології) та Львівський національний університет імені Івана Франка (факультети педагогічної освіти, іноземних мов) запрошують до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ДИТИНСТВО І ЛІТЕРАТУРА: ПОЕТИКА, МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА», яка відбудеться 18–19 жовтня 2018 року.

Інформаційний лист

 

Науковий журнал «Virtus» запрошує до співпраці

Інформаційний лист

 

Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» запрошує до співпраці

Інформаційний лист

 

«ВІСНИК» ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!
Запрошуємо до публікації статей у журналі "Education and Pedagogical Sciences" ("Освіта та педагогічні науки"), який видається ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Інформаційний лист

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018