Лисичанський педагогічний коледж
 

Наукові досягнення

Сьогодні є актуальною проблема становлення ефективної системи медіа-освіти в Україні для забезпечення загальної підготовки дітей та молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною медіа системою.

Колектив ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», досягнув позитивних результатів в оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями та їх творчій адаптації в процес формування майбутнього педагога, визначив нову науково-методичну проблему освітньої діяльності навчального закладу – «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти».

З метою формування внутрішнього інформаційного середовища:

  • розроблено моделі Web-сайтів циклових комісій;
  • викладачі зареєстрували електронну пошту в системі Google й розробили модель викладацького блогу.

На сьогодні єдиний коледжний електронний банк інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення за всіма дисциплінами та спеціальностями як складової інформаційного середовища навчального закладу містить:

  • комп’ютерні контролюючі програми,
  • електронні підручники, посібники;
  • збірники матеріалів конференцій, електронні газети та журнали.

За період реалізації Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища (2013-2018 рр.) маємо публікацій – 98: 64 – матеріали викладачів, 34 – студентських. Взяли участь у форумах – 28: Міжнародних – 11, Всеукраїнських – 12, регіональних – 5.

Важливою умовою реалізації засад медіа-освіти у педагогічному коледжі є створення, удосконалення і постійне наповнення його інформаційного простору у мережі Інтернет як запоруки функціонування в умовах інформаційного суспільства. Так, у репозиторії всього розміщено 483 матеріали, з них 454 статті, 29 проектів.

Колектив Лисичанського педагогічного коледжу у своїй повсякденній творчій натхненній праці, поєднуючи традиції та інновації, задля забезпечення успішного професійного старту й самореалізації майбутніх фахівців надалі працює над перспективним плануванням на 2018-2023 рр. в контексті педагогічної проблеми «Інноваційні підходи до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти».

 

Наукові досягнення студентів

У межах Днів науки-2018 з метою активізації наукової діяльності студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів до участі у проектній та інших формах науково-дослідної діяльності навчально-методичним кабінетом організовано конкурси-захисти пошуково-творчих, науково-дослідних та курсових робіт студентів.

На захист творчо-пошукових робіт у межах навчальної дисципліни  біологія, фізика, іноземна мова, вступ до спеціальності, історія України, всесвітня історія, астрономія  студентами 1 курсів було подано 11 робіт. Тематика різнопланова. Студенти цікавилися темами ядерної небезпеки в контексті історичних подій, звичаями британської родини, аналізували висловлювання про спорт, фізичну культуру, здоров'я, розглядали історію дослідження клітини, згадували про українських вчених фізики зі світовим ім'ям, аналізували літературні джерела та досліджували життєвий шлях і внески вчених - фізиків у світову науку; ними створено електронні посібники «Чумацький шлях», «Безпека життєдіяльності».

У конкурсі-захисті пошуково-творчих робіт в межах навчальної дисципліни серед перших курсів переможцями стали:

І місце – Іваннікова О. (група 1АФ, керівник Крошка С. А.) «Розвиток міні-футболу в Україні

ІІ місце – Гайдедей К. (група 1АПО, керівник Мінєнко Г. М.) «Клітина – одиниця живого. Історія вивчення клітини».

ІІІ місце – Целухіна О. (група 1АТ, керівник Чурілова В. Є.) «Ядерна небезпека в контексті історичних подій».

На захист творчо-пошукових робіт у межах навчальної дисципліни студентами 2 курсів було подано 12 робіт. Актуальними для них були питання страхів у дітей молодшого шкільного віку, висвітлення сучасних поглядів на виживання людства та збереження життя на Землі; студенти напрямку підготовки 06 Журналістика визначали поняття ЗМІ та специфіку їх функціонування на тлі медіа-текстів різних форм; створювали електронний силибус та проект «Life in England».

Конкурсною комісією кращими визначено такі роботи:

І місце – Ворошилова А. (група 2АПО, керівник Ігнатуша А. Л.) «Страхи у дітей молодшого шкільного віку».

ІІ місце – Ганага Г. (група 2Жур , керівник Тарарива Л. Ю.) «Мовні особливості сучасних ЗМІ» та Постолатьєва Н. (група 2АПО, керівник Шевирьова І. Г.) «Особливості висадки екзотичних рослин в кімнатних умовах».

ІІІ місце – Кожевнікова Л. (група 2Жур , керівник Тарарива Л. Ю.) «Газета як тип видання (на прикладі газет «Новий путь», «Студмікс»)».

Науково-дослідні роботи студентів 3 курсу Бочко А. та Лондарь Х., Фесенко І., Кіон К. були спрямовані на створення електронних посібників з зарубіжної літератури та шкільного курсу англійської мови.

Кращою серед випускників визначено роботу «Фізичне виховання учнів як складова національно-патріотичного виховання» (Руденко О., група 4АФ, керівник Крошка С. А.)

Невід'ємною складовою формування професійної компетентності майбутніх фахівців є курсове проектування. До участі в конкурсі було подано 7 курсових робіт. Студенти-випускники напрямку підготовки 01 Освіта досліджували ігрові технології на уроках математики в початковій школі, сучасні підходи до формування читацької компетентності, особливості викладу музичного супроводу на уроках фізичної культури. У студентів напрямку підготовки 014.11 Середня освіта (фізична культура) цікавими виявилися питання організації спортивно-масової та оздоровчої роботи в умовах сучасної школи.

У конкурсі-захисті курсових робіт переможцями стали:

І місце – Жиділова Л. (група 4АПО, керівник Ляшенко К. І.) «Гейміфікація як засіб підвищення ефективності навчання математики в початковій школі».

ІІ місце – Степаненко О. (група 4АПО, керівник Сергієнко Л. В.) «Сучасні підходи до формування читацької компетентності молодших школярів на уроках літературного читання».

ІІІ місце – Моткова Д. (група 4АПО, керівник Ігнатуша А. Л.) «Особливості впровадження відкритої освіти в Україні».

.

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018