Лисичанський педагогічний коледж
 

Наукові досягнення

Сьогодні є актуальною проблема становлення ефективної системи медіа-освіти в Україні для забезпечення загальної підготовки дітей та молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною медіа системою.

Колектив ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», досягнув позитивних результатів в оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями та їх творчій адаптації в процес формування майбутнього педагога, визначив нову науково-методичну проблему освітньої діяльності навчального закладу – «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти».

З метою формування внутрішнього інформаційного середовища:

  • розроблено моделі Web-сайтів циклових комісій;
  • викладачі зареєстрували електронну пошту в системі Google й розробили модель викладацького блогу.

На сьогодні єдиний коледжний електронний банк інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення за всіма дисциплінами та спеціальностями як складової інформаційного середовища навчального закладу містить:

  • комп’ютерні контролюючі програми,
  • електронні підручники, посібники;
  • збірники матеріалів конференцій, електронні газети та журнали.

З метою формування ІКТ-компетентності викладачів навчального закладу та студентів – майбутніх учителів – у Лабораторії «Навчання викладачів коледжу та майбутніх учителів ефективному застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасних освітніх закладів» за програмою Іntel «Навчання для майбутнього» (10.0 версія) проводяться тренінги для викладачів і студентів.

У межах постійнодіючого семінару «Розвиток особистості в сучасному медіа просторі». Проведено серію методичних семінарів, майстер-класів з питань розробки викладацьких блогів та інноваційної діяльності щодо впровадження хмарних технологій у процес підготовки майбутніх вчителів.

2016-2017 навчальний рік ознаменувався початком впровадження навчальних курсів на платформі Moodle. 12 викладачів коледжу протягом року здійснювали наповнення курсів для їх практичної реалізації.

Протягом року викладачі нашого коледжу взяли участь у 17 Всеукраїнських, 6 Міжнародних, 3 регіональних конференцій. З них 6 було проведено на базі нашого навчального закладу. За результатами видавничої діяльності протягом 2016-2017 н. р. до репозиторію ЛНУ імені Тараса Шевченка відправлено й завантажено 230 статей, 5 збірників. Підготовлено до подання 15 статей.

Колектив Лисичанського педагогічного коледжу у своїй повсякденній творчій натхненній праці, поєднуючи традиції та інновації, задля забезпечення успішного професійного старту й самореалізації майбутніх фахівців, буде продовжувати пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти.

Наукові досягнення студентів

З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у коледжі відбулися  конкурси робіт у межах навчального предмету, індивідуальних науково-дослідних робіт студентів, творчо-пошукових груп.

Цікавою й різноплановою була тематика студентських досліджень: актуальні питання методик навчання, національно-патріотичного виховання, мовно-літературний простір, сучасний погляд на державність тощо.

За програмою Днів науки навчально-методичним кабінетом організовано конкурс пошуково-творчих робіт у межах вивчення навчальної дисципліни для студентів 1-2 курсів.

Переможцями стали:

І місце – Гонтаренко Ірина (кер. Тарарива Л. Ю.), Блєдна Олександра, Горбенко Софія (кер. Чурілова В. Є.)

ІІ місце – Сухомліна Анастасія (кер. Бахмет М. Ю.)

ІІІ місце – Лямзіна Людмила (кер. Гречишкіна Т. О.)

 

У конкурсі-захисті науково-дослідних робіт серед студентів 3-4 курсів перемогу здобули:

І місце – Буряк Юлія, Смірнова Ксенія (кер. Ляшенко К. І.)

ІІ місце – Лопата Дар'я (кер. Мурсамітова І. А.)

ІІІ місце – Степаненко Олена (кер. Ігнатуша А. Л.)

Невід'ємною складовою формування професійної компетентності майбутніх фахівців є курсове проектування.

 

Цього навчального року до участі було подано 14 кращих робіт. Члени конкурсної комісії визначили кращі:

І місце – Шевцова Тетяна (кер. Сергієнко Л. В.)

ІІ місце – Дубіна Карина (кер. Ігнатуша А. Л.)

ІІІ місце – Гарна Ганна (кер. Ляшенко К. І.)

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018