Лисичанський педагогічний коледж
 

Наукові досягнення

Сьогодні є актуальною проблема становлення ефективної системи медіа-освіти в Україні для забезпечення загальної підготовки дітей та молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною медіа системою.

Колектив ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», досягнув позитивних результатів в оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями та їх творчій адаптації в процес формування майбутнього педагога, визначив нову науково-методичну проблему освітньої діяльності навчального закладу – «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти».

З метою формування внутрішнього комп'ютерно-інформаційного середовища:

 • розроблено моделі Web-сайтів циклових комісій;
 • викладачі зареєстрували електронну пошту в системі Google й розробили модель викладацького блогу.

На сьогодні єдиний коледжний електронний банк інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення за всіма дисциплінами та спеціальностями як складової інформаційного середовища навчального закладу нараховує:5 комп’ютерних контролюючих програм, 6 електронних підручників та посібників; посилання на статті, електронні підручники, збірники матеріалів конференцій, електронні газети та журнали, освітянські web-сайти.

З метою формування ІКТ-компетентності викладачів навчального закладу та студентів – майбутніх учителів – у Лабораторії «Навчання викладачів коледжу та майбутніх учителів ефективному застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасних освітніх закладів» за програмою Іntel «Навчання для майбутнього» (10.0 версія) проводяться тренінги для викладачів і студентів.

У межах постійнодіючого семінару «Розвиток особистості в сучасному медіа просторі». Проведено серію методичних семінарів, майстер-класів з питань розробки викладацьких блогів та інноваційної діяльності щодо впровадження хмарних технологій у процес підготовки майбутніх вчителів.

2016-2017 навчальний рік ознаменувався початком впровадження навчальних курсів на платформі Moodle. 12 викладачів коледжу протягом року будуть здійснювати наповнення курсів для їх практичної реалізації.

Колектив Лисичанського педагогічного коледжу у своїй повсякденній творчій натхненній праці, поєднуючи традиції та інновації, задля забезпечення успішного професійного старту й самореалізації майбутніх фахівців, буде продовжувати пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти.

Наукові досягнення студентів

З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у коледжі протягом Наукової весни-2016 відбулися  конкурси робіт у межах навчального предмету, індивідуальних науково-дослідних робіт студентів, творчо-пошукових груп.

Цікавою й різноплановою була тематика студентських досліджень: актуальні питання методик навчання, національно-патріотичного виховання, мовно-літературний простір, сучасний погляд на державність тощо.

Так, сертифікатами учасників конкурсу-захисту індивідуальних науково-дослідних робіт було нагороджено за номінаціями:

 •  «Актуальні питання музичного мистецтва» - Заїка Катерина (Мурсамітова І. А.), Волга Світлана (Соломко С. В.), Піменова Катерина (Гарбузюк Т. В.), Душанова Катерина (Гарбузюк Т. В.);
 • «Інноваційність у створенні електронних посібників» - Степаненко Олена (Мурсамітова І. А.), Дідович Маргарита (Сидоренко Н. М.), Попковська Анасатсія (Аль-Хамадані Н. Д.)
 • «На шляху професійного становлення: педагогічні пошуки» - Дубина Карина (Ігнатуша А. Л.);
 • «Актуальні дослідження психології» - Шарий Олександр (Пивоварова Г. С.), Ситькова Олександра (Саприкіна Т. Г.);
 • «Практичне застосування  технологій» - Пахомов Дмитро (Осіпов І. В.), Якименко Ілля (Артюшенко В. С.);
 • «Математико-інформаційний простір» - Загоруйко Влада (Степаненко А. І.);
 • «Перспективи редакційно-видавничого процесу» - Білянська Ксенія (Тарарива Л. Ю.);
 • «Культурологічний світогляд у вивченні краєзнавства» - Сухомліна Анастасія (Севостянова О. А.);
 • «Проблеми валеологічної освіти» - Коптева Тетяна (Крошка С. А.);
 • «Методико-теоретичні проблеми фізичної культури і спорту» - Коптєва Тетяна (Нєрєзова К. В.), Світлична Альвіна (Крошка С. А.);
 • «У рамках діяльності та функціонування лабораторії методики ознайомлення з природою»  - Кучер Євгенія (Матліна О. В.)

Учасники конкурсу-захисту творчих завдань дослідного характеру в межах вивчення навчального предмету:

 • «Сучасний погляд: українська державність» -  Дегтяренко Денис (Чурілова В. Є.), Рєдкокаша Юлія (Чурілова В. Є.), Посохова Вікторія (Чурілова В. Є.), Лондарь Христина (Чурілова В. Є.), Лабунський Олексій (Сліпецький В. П.);
 • «Мовно-літературний простір: історія і новатика» - Лашко Вікторія (Сергєєва І. Ю.), Смірнова Ксенія (Літовка О. П.), Степаненко Олена (Севастянова О. А.);
 • «Актуальні дослідження психології» - Ткаченко Юлія (Аль-Хамадані Н. Д.), Пастухова Юлія (Хомич О. М.);
 • «Технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі» - Бондаренко Ярослав (Сергієнко Н. В.), Зінченко Людмила (Сергієнко Н. В.), Зеленський Владисав (Сергієнко Н. В.);
 • «Фізика як інструмент пізнання наукової картини світу» - Селиванов Євген (Брюховецька О. А.), Кіон Катерина (Демченко П. Є.), Теліцина Ксенія (Демченко П.Є.);
 • «Математико-інформаційний простір» - Горбенко Софія (Крилова М. О.), Руда Уляна (Крилова М. О.), Тарасова Карина (Степаненко А. І.), Голочева Ольга (Степаненко А. І.), Жмуд Валерій (Степаненко А. І.), Шулік Дар'я (Степаненко А. І.);
 • Перспективи редакційно-видавничого процесу - Штомпель Ксенія (Гуцкало О. О.), Кравченко Аліна (Сергієнко Л. В.);
 • Проблеми валеологічної освіти - Качан Ян (Криклива О. І.), Руденко Олександр (Нєрєзова К. В.), Лазуренко Аліна (Нєрєзова К. В.), Бухтіярова Юлія (Сергієнко Н. В.), Олійник Віталій (Борисенко Л. Л.)

У конкурсі-захисті індивідуальних науково-дослідних робіт переможцями стали:

І місце у номінації «На шляху професійного становлення: педагогічні пошуки» -  Степаненко Олена (Ігнатуша А. Л.)

ІІ місце у  рамках діяльності та функціонування лабораторії методики ознайомлення з живою природою - Сидоренко Єлизавета (Шевирьова І. Г.)

ІІІ місце у номінації «На шляху професійного становлення:  педагогічні пошуки» - Климаш Любов (Ігнатуша А. Л.)

У конкурсі-захисті творчих завдань дослідного характеру в межах вивчення навчального предмету переможцями стали:

І місце у номінації «На шляху професійного становлення: педагогічні пошуки» - Руденко Олександр (Ляшенко К.І.)
ІІ місце у номінації «Мовно-літературний простір: історія і новатика» - Горєтая Дар'я (Тарарива Л. Ю.)

ІІІ місце у номінації «Перспективи редакційно-видавничого процесу» - Білянська Ксенія (Сергієнко Л. В.)

У конкурсі-захисті творчо-пошукових груп переможцями стали:

І місце - Гарна Ганна, Шевцова Тетяна, Онищенко Аліна, Заїка К.атерина (Сергієнко Л. В.)

ІІ місце - Онищенко А., Шевцова Т. – (Мурсамітова І. А., Ігнатуша А. Л.)

ІІІ  місце - Почтаренко Л., Моткова Д., Шулік Д.  -  (Чурілова В.Є.)

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2017