Лисичанський педагогічний коледж
 

Навчально-методичний кабінет

З 2014-2015 н.р. в коледжі розпочав функціонування навчально-методичний кабінет ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» як  опорна ланка керівництва навчального закладу в роботі з педагогічними кадрами. У своїй діяльності методичний кабінет керується:

 • постановами і вказівками Міністерства освіти і науки України;
 • наказами та інструкціями з питань підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • Положенням про ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»;
 • Положенням про навчально-методичний кабінет;
 • рішеннями педради навчального закладу.

Керівництво роботою навчально-методичного кабінету в навчальному закладі здійснюється завідувачем кабінету, який співпрацює з заступником директора з навчальної роботи.

 

Кадрове забезпечення навчально-методичного кабінету

 

Завідувач
навчально-методичного кабінету
 

Сергієнко Лариса Василівна

Кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури» (1992), магістратуру Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» (2003), аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)» (2009). Захистила  дисертаційне дослідження «Методика формування комунікативної компетентності на заняттях з української мови студентів педагогічного коледжу засобами дидактичної гри» (Луганськ, березень 2013).

Автор комп'ютерної контролюючої програми «Українська мова», дистанційного курсу «Сучасне ділове мовлення», 15 статей та тез за результатами участі у наукових конференціях.

Переможець конкурсів «Кращий куратор групи», електронних підручників ЛНУ імені Тараса Шевченка (електронна контролююча програма «Українська мова»).

       
Методична служба:      
   

Сергєєва Ірина Юріївна  

Викладач дисциплін загальної філології. 1993-1997 рр. – навчання у Лисичанському педагогічному училищі, дошкільне відділення.

2001р. закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Т.Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

2003 р. отримала диплом магістра за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

       
   

Саприкіна Тетяна Георгієвна

Викладач загальної педагогіки і психології вищої категорії зі званням «методист»

Протягом 1965-1969 р.р. навчалася у Курському педагогічному училищі на спеціальності «Початкова освіта».

З 1969 р. по 1974 р навчалася в Московському державному педагогічному інституті імені В.І.Леніна на педагогічному факультеті (відділення педагогіки і психології). Отримала спеціальність викладача педагогіки і психології з додатковою спеціалізацією «Методист початкової освіти».

З 1974 р. і по теперішній час є провідним викладачем психолого-педагогічних дисциплін Лисичанського педагогічного коледжу.

       
   

Шевирьова Ганна Георгіївна

Викладач дисциплін природничого циклу.

2004-2008 рр. – навчання у ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» за спеціальністю «Початкове навчання».

2010 р. закінчила Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та здобула кваліфікацію географа, вчителя географії та основ економіки.

2013 р. закінчила Інститут післядипломної освіти й дистанційного навчання ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології.

2018 р. отримала диплом магістра за спеціальністю «Науки про освіту», здобула кваліфікацію «магістр педагогіки вищої школи, викладач закладів вищої освіти».

 

 

План роботи навчально-методичного кабінету складається на навчальний рік і затверджується  директором навчального закладу.

Навчально-методичний кабінет – центр науково-дослідної роботи студентів та викладачів коледжу, який:

 • організує і проводить науково-практичні конференції, семінари;
 • презентує видавничу та науково-методичну діяльність викладачів;
 • пропагує передовий педагогічний досвід;
 • організовує участь викладачів та студентів у регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних наукових заходах;
 • організовує співробітництво з науковцями Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • організовує навчання викладачів в магістратурі, аспірантурі; проходження курсів підвищення кваліфікації;
 • забезпечує науково-методичний супровід  реалізації  Прорами освітньої діяльності ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ  імені Тараса Шевченка» щодо пошуку шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації на 2013-2018 рр.;
 • забезпечує поступове залучення студентів до науково-дослідної роботи в коледжі з урахуванням специфіки майбутньої професії.

На базі навчально-методичного кабінету організовано роботу навчально-методичної лабораторії коледжу, в структуру якої входять:

Створення тематичних навчальних та фахових проектів з використанням бази:

 • музею історії коледжу, керівник Гуцкало О. О.;
 • Зала Слави і подвигу, керівник Чурілова В. Є.;
 • кабінету-музею історії освіти і педагогіки, завідувач Ігнатуша А. Л.;
 • музей сучасного українознавства, керівник Шуліка Л. В.

Система науково-дослідної роботи викладачів:

 • участь у роботі постійно діючого науково-методологічного семінару «Розвиток особистості у сучасному медіа-просторі»;
 • інноваційна діяльність щодо застосування сучасних освітніх технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців для освіти України;
 • підвищення наукового рівня, пропаганда педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях;
 • участь у роботі науково-навчального центру, навчально-методичних лабораторій; методичного майданчика;
 • участь у міжнародних та Всеукраїнських наукових форумах, конкурсах, олімпіадах, наукових проектах;
 • керівництво тематичними навчальними та фаховими проектами студентів.

Основним показником ефективності освітньої діяльності сучасного закладу вищої освіти є якісна підготовка фахівця, що вимагає формування інноваційного освітнього середовища, яке передбачає:

 • удосконалення організації й методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізацію кадрового потенціалу;
 • комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами діяльності.

Сучасний освітній процес – це акцент на навчання - активну пізнавальну діяльність студента. У таких умовах принципово змінюється роль і праця педагога, інтеграційний критерій хорошої підготовленості якого в сучасних умовах може бути представлений тріадою якостей: педагогічна майстерність + мистецтво комунікування + застосування інноваційних технологій.

Основними компонентами розвитку освіти інноваційного типу у ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» є:

 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
 • організація системи змішаного навчання на базі коледжу;
 • удосконалення організаційного та навчально-методичного забезпечення дисциплін шляхом впровадження дистанційної освіти;
 • розширення інноваційного інформаційно-освітнього середовища як засобу підготовки фахівців в умовах єдиного європейського освітнього простору.

У ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» створено єдине інформаційно-освітнє середовище: сучасна матеріальна база, достатній рівень інформаційної культури викладачів, творче застосування у процес підготовки фахівців сучасних освітніх технологій, єдиний коледжний електронний банк навчально-методичних комплексів, фонд авторських електронних підручників та контролюючих програм з циклу професійно орієнтованих дисциплін, профільні спеціалізовані кабінети, лабораторії та кабінети-музеї, діяльність Web-сайтів коледжу.

Проблема коледжу на 2018-2023 роки: «Інноваційні підходи до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти».

Моніторинг якості освітньої діяльності ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» здійснює навчально-методична рада коледжу у складі:

 • Тарарива Л. Ю. – голова ради, заступник директора з навчальної роботи;
 • Мінєнко Г. М., директор коледжу;
 • Літовка О. П., заступник директора з соціально-гуманітарної роботи;
 • Сергієнко Л. В., завідувач навчально-методичного кабінету;
 • Матліна О. В., завідувач денного навчання;
 • Сергєєва І. Ю., голова профспілкової організації коледжу, методист, секретар адміністративної наради, голова ц.к. журналістики;
 • Ігнатуша А. Л., завідувач навчально-виробничої практики,
 • Ляшенко К.І., голова ц. к. загальної та дошкільної педагогіки і психології;
 • Шуліка Л. В., голова ц. к. загальної філології;
 • Демченко П. Є., голова ц. к. загальнотехнічних та математичних дисциплін;
 • Крошка С. А., голова ц. к. фізичного виховання;
 • Пивоварова Г. С., голова ц. к. суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін;
 • Хомич О. М., практичний психолог коледжу.

Положення про навчально-методичну раду.

План засідань навчально-методичної ради.

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2019