Лисичанський педагогічний коледж
 

Навчально-виробнича робота:
професійна підготовка майбутніх педагогів в коледжі

Загально відомою є істина: якщо хочеш стати майстром своєї справи, її потрібно знати досконало. У ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» питання професійної підготовки фахівців в сучасному розрізі є одним із пріоритетних в системі навчально-виробничої роботи зі студентами. Розкрити переваги, таємниці й складнощі обраної професії, надати можливості для розкриття здібностей та індивідуального зростання майбутнього фахівця і, по можливості, підібрати йому перше місце роботи – ось провідні напрямки професійного становлення студента-практиканта у коледжі.

Провідна роль у формуванні професійної позиції студентів належить різним видам практик, завдання яких майбутні фахівці виконують з 2 курсу. В процесі активної практичної діяльності студенти оволодівають таємницями професії. Всебічну допомогу студентам надають методисти з певного виду практики, викладачі-предметники, куратори груп. У нагоді стає Медіа центр коледжу, де студенти можуть скористатися необхідною науково-методичною онлайн-інформацією, літературою, навчально-методичними комплексами викладачів з певного питання.

 

Базами практичної підготовки для спеціальностей педагогічної галузі є найбільш сучасні навчальні заклади міста: ЗОШ № 4, 12, 30, 27, 13, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей «Гарант», ДНЗ «Світлячок», «Шпачок»; ДЮСШ міст Лисичанська, Кремінної, Рубіжного. Основними видами практик для студентів педагогічних спеціальностей є:

 • позанавчальна виховна робота, в процесі якої студенти виконують обов'язки класного керівника, педагога-організатора, проводять позакласні заходи, такі як брейн-ринг, «Казкова вікторина», спортивні змагання, тематичні виховні години «Україна – ти моя країна», «Держані та національні символи України», «Вони пройшли крізь віки» і т.д.
 • практика «Пробні уроки в школі та заняття в ДНЗ» (на ІІІ курсі), під час якої студенти готують і проводять уроки та заняття з різноманітних предметів згідно програм дитячих навчальних закладів, початкової школи, демонструючи отримані теоретичні знання з методик викладання предметів та уміння їх застосовувати на практиці;
 • літня педагогічна практика (після закінчення ІІІ курсу) – особливий, повністю самостійний вид практики, де студенти втілюють найсучасніші педагогічні ідеї, роблять різноманітним, творчим і цікавим дозвілля дітей різного віку в умовах літнього відпочинку, серед проведених заходів – спортивні змагання, конкурси талантів, інтелекту, моди та краси, тематичні вечори відпочинку, наприклад: «Бразильський футбол», «День навпаки», «День Нептуна», «День краси», «Найрозумніший», «Гладіаторські бої», «Назад у минуле», «Наші альпінарії» і т.д. За творчу і самовіддану роботу студенти керівництвом таборів щороку нагороджуються подяками і грамотами, а найголовніше – їх чекають в цьому таборі і наступного року;
 • підсумковий вид практики – переддипломна педагогічна практика (останній семестр ІV курсу). Студенти працюють на місці вчителів початкових класів, креслення, праці, фізичної культури, вихователя дитячого садочка, демонструючи рівень набутих у коледжі знань і умінь.
 

В останні роки в коледжі з'явились нові форми організації педагогічної практики: практика одного робочого дня та дні відкритої практики.

При підготовці студентів-практикантів до виконання завдань різних видів практичної підготовки методисти орієнтують їх на застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та технічних можливостей баз педагогічної практики.

 

Професійному становленню майбутніх фахівців сприяють профільні кабінети-лабораторії: лабораторія початкової освіти та лабораторія фахової компетентності вихователя-педагога дошкільної освіти. На базі даних кабінетів проводяться навчальні заняття з окремих методик навчання, відбувається моделювання практичних видів діяльності з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, організовуються майстер-класи, семінари, конференції з актуальних проблем початкової та дошкільної освіти.

Найкращими студентами-практикантами на шляху до педагогічної майстерності у 2015-2016 н. р. стали Кравцова Є., Харченко О., Андрєєва А., Загоруйко В. (гр. 4-БШ), Дурнєва В., Позираєва Д. (гр. 4-БШ), М'ясникова А., Плахотя А., Кравцова К. (гр. 4-АФ), , Купіна А., Стешенко О. (гр. 4-АД), Оніщенко А., Шевцова Т. (3-АШ), Ткачова Н. (гр. 3-АД), Гігало І., Нестеренко Г. (4-АТ), Почтаренко Л. (2-АШ) та ін.

Отже, з усією впевненістю можна сказати, що наші студенти готові до того, щоб зацікавити учнів і успішно пройти всі види практик, озброївшись сучасними засобами й методиками виховання майбутніх поколінь, здобутими під час навчання у стінах Лисичанського педагогічного коледжу. Адже, справжній вчитель-майстер – той, хто постійно працює над вдосконаленням своєї педагогічної діяльності.

Навчання студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» має свої особливості, пріоритети та відбувається в процесі як теоретичного навчання так і практичного. Формування практичних умінь і навичок майбутніх фахівців видавничої справи здійснюється в процесі таких видів практичного навчання як:

 • ознайомча практика, мета якої познайомити студентів з головними напрямами діяльності редакцій газет, типографій, виділення основних видів роботи фахівців даної галузі,
 • редакційна, активний вид практичної підготовки, при виконанні завдань якої студенти мають змогу теоретичні знання застосувати при вирішенні практичних ситуацій,
 • переддипломна практика.

Базами практики для студентів даної спеціальності виступають редакція регіональної суспільно-політичної газети «Новий путь», телерадіокомпанія «Акцент» (м. Лисичанськ), типографічне агентство «Кіт», ООО «Телекомпанія «СТВ»(м. Сєверодонецьк) тощо.

В процесі практичної підготовки у студентів формуються практичні уміння вичитувати рукописи з метою забезпечення графічної і лексичної одноманітності різних елементів тексту, усунення орфографічних і пунктуаційних помилок; редагувати авторські оригінали, верстати сторінки у програмі Page Maker; перевіряти цитати і цифрові данні за першоджерелами; дотримання однаковості позначень в ілюстраціях, тексті; усувати неясності в написанні окремих букв і знаків, неправильну розбивку на абзаци; узгоджувати з редакторами помічені стилістичні похибки; перевіряти на відповідність набраного тексту з оригіналом; виправляти орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, допущених при наборі або передруковуванні рукописів; під керівництвом редактора здійснювати технічну підготовку рукописів до здачі в набір; зчитувати рукописи після передруку, виправляти допущені при цьому помилки. Студенти в процесі виконання поставлених завдань долучаються до процесу «народження» нового видання (наприклад, випуску газети).

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій, підвищення значення медіа грамотності та медіа компетентності при підготовці фахівців є одним з факторів, що визначає головні завдання практичного навчання в контексті головної проблеми коледжу «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти». Вирішення даного завдання в 2015-2016 н. р. здійснювалося через:

 1. Розробку мультимедійних презентацій до уроків, наприклад: мультимедійний супровід до проведення уроків математики, мистецтва, природознавства, «Я у світі» «Що для мене Україна?» тощо.
 2. Розробку студентами-практикантами електронних портфеликів до позакласних заходів, наприклад: «Серце України. Місто герой – Київ» (Онищенко А., гр. 3-АШ); «Бути здоровим - це здорово» (Гарна Г., гр. 3-АШ); «Життя тварин та птахів взимку» (Гуленкова Д., 2-АШ) та інші.
 3. Накопичення апдейтконтенту відео уроків студентів-практикантів для проведення лабораторних робіт під час навчальної діяльності.
 4. Створення серії електронних методичних рекомендацій, посібників у допомогу студенту-практиканту, а саме:
  • відеотека уроків з української мови студентів-практикантів (методист Сергієнко Л.В.);
  • методичне порт фоліо «Уроки фізичної культури в сучасній школі» (автори Крошка С.А., Борисенко Л.Л.);
  • електронна тека «Миттєвості проходження практики молодого фахівця» (автори Крошка С.А., Борисенко Л.Л.);
  • методичні рекомендації щодо підготовки, проведення та аналізу уроків музики в початкових класах (розробник Вдович О.М.);
  • репозиторій з інформатики в початковій школі (укладач Сєдих В.П.);
  • Е-посібник з педпрактики в ДОТ «Літній оздоровчий табір без турбот» (ініціатор Ляшенко К.І.);
  • Е-посібник з природознавства для дітей початкових класів «Природні зони України», створений у програмі FlippingBook (автор Шевирьова І.Г.);
  • методичні матеріали до уроків математики в початковій школі «Казкова країна Математики» (методист Крилова М.О.)
  • Е-контент підручників «Мистецтво» за новою програмою для учнів 1-4 класу (укладач Мурсамітова І.А.);
  • Контролююча програма в допомогу студенту-практиканту з нарисної геометрії (автор Брюховецька О.А.);
  • Практикум з технічного креслення для студентів-практикантів, розроблений у програмі OneNote (розробник Брюховецька О.А.);
  • Інтел-проект в межах практики зі спеціалізації «Організація позанавчальної роботи» «Чи існує 8 диво світу?» (проект студентів групи 4-БШ);
  • спільний Інтел-проект студентів коледжу та учнів ЗОШ № 4 м. Лисичанськ CultureandtraditionsofGreatBritain» (методист Ігнатуша А.Л.).
 5. Оформлення креативних звітів студентів з різних видів педагогічної практики у формі відеороликів, наприклад:
 6. Створення сучасних розробок уроків та позакласних заходів:
  • студенти, вивчаючи креативні форми роботи, які забезпечують розвиток самостійного критичного і творчого мислення учнів, створюють власні онлайн завдання та дидактичні ігри. Студентка групи 3-АШ Шевцова Тетяна використала технологію веб-квест на уроці математики в 4-Б класі ЗОШ №4 (https://sites.google.com/site/matematicnijparkrozag/).
  • студенти групи 4-БШ створюють власні онлайн презентації у програмі Sway з методики математики, природознавства тощо.
 7. Актуальними та значущими є спільні проекти студентів та викладачів коледжу. Адже така діяльність відкриває нові горизонти для розкриття власних можливостей та дає змогу брати участь у професійних конкурсах. Спільний проект з музичного мистецтва для учнів 3 класу викладача Мурсамітової І.А. та Шевцової Т. отримав перемогу уколеджному конкурсі на кращу методичну розробку уроку «Інноваційний урок – крок до професійної майстерності".
 8. Заохочення до вивчення педагогічного досвіду вчителів-новаторів, популяризація студентських робіт реалізується через створення та підтримку блогів з педагогічної практики (блогерами є Сергієнко Н.В., Брюховецька О.А., Крилова М.О., Ляшенко К.І.), а також організації діяльності у найпопулярніших соціальних мережах ВК, Facebook (група «Вожатник»).
 
     
 
     
 
     
 

 

Важливим чинником наукового зростання є популяризація методичного досвіду викладачів у фахових виданнях, наприклад:

 • Викладачем Борисенко Л.Л. подані тези «Підготовка студентів педагогічного коледжу до використання здоров'язберігаючих технологій у професійній діяльності» до ІІІ міжнародної науково-практичної онлайн-конференції "Взаємодія духовного й фізичного виховання в розвитку гармонійно розвиненої особистості" (24-25 березня 2016) у Донбаському державному педагогічному університеті (Слов'янськ, Україна).
 • Стаття до ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Лабіринти реальності" (ІХТ СНУ Даля): «Методичне забезпечення формування культури здоров'я учнів основної школи у позакласній роботі» (жовтень) (Крошка С.А.).
 • Тези до ІІІ міжнародної науково-практичної онлайн-конференції "Взаємодія духовного й фізичного виховання в розвитку гармонійно розвиненої особистості" (24-25 березня 2016) у Донбаському державному педагогічному університеті (Слов'янськ, Україна): «Аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі фахової підготовки студентів спеціальності «Фізичне виховання» (Мінєнко Г.М., Крошка С.А.).
 • Виступ на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту: погляд молоді» випускників коледжу Світличної Альвіни, Плахоті Анастасії, а також написання стаття «Застосування Інтернет і мультимедійних технологій у процесі фізичного виховання» (Кремінна, 19-20.04.2016) тощо.

Методистами постійно ведеться робота щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді. Так, студенткою 2 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Попковською Анастасією (кер. Аль-Хамадані Н.Д.) було створено електронний посібник «Україна у нас єдина, бережи ії, дитино!».

Сидоренко Н.М. спільно зі студентами групи 4-АД розробили методичний формуляр у допомогу студенту-практиканту «Формування національно-патріотичного виховання дошкільника» тощо.

 
     
 

Система організації педагогічної практики у різних її формах, видах, а також якісне керівництво з боку досвідчених викладачів, забезпечує послідовність та неперервність практичної підготовки, сприяє професійному становленню майбутніх фахівців. Саме на практиці студент реально вчиться любити і розуміти дітей, сприймати їх такими, якими вони є, виробити в собі терплячість, відповідальність, почуття обов'язку. Працюючи з дітьми, студенти розуміють: щоб стати гарним вчителем, потрібно постійно займатися самоосвітою і самовихованням, оскільки одержані у процесі навчання знання та важливі професійно-значущі якості потребують постійного розвитку, прагнення неухильно рухатися до побудови інформаційного суспільства, оволодівати навичками ХХІ століття, вихованням медіа-грамотності та ставати лідером на ринку праці.

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2016