Лисичанський педагогічний коледж
 

Навчально-виробнича робота:
професійна підготовка майбутніх педагогів в коледжі

Загально відомою є істина: якщо хочеш стати майстром своєї справи, її потрібно знати досконало. У ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» питання професійної підготовки фахівців в сучасному розрізі є одним із пріоритетних в системі навчально-виробничої роботи зі студентами. Розкрити переваги, таємниці й складнощі обраної професії, надати можливості для розкриття здібностей та індивідуального зростання майбутнього фахівця і, по можливості, підібрати йому перше місце роботи – ось провідні напрямки професійного становлення студента-практиканта у коледжі.

Провідна роль у формуванні професійної позиції студентів належить різним видам практик, завдання яких майбутні фахівці виконують з 2 курсу. В процесі активної практичної діяльності студенти оволодівають таємницями професії. Всебічну допомогу студентам надають методисти з певного виду практики, викладачі-предметники, куратори груп. У нагоді стає Медіа центр коледжу, де студенти можуть скористатися необхідною науково-методичною онлайн-інформацією, літературою, навчально-методичними комплексами викладачів з певного питання.

 

Базами практичної підготовки для спеціальностей педагогічної галузі є найбільш сучасні навчальні заклади міста: ЗОШ № 4, 12, 30, 27, 13, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей «Гарант», ДНЗ «Світлячок», «Шпачок»; ДЮСШ міст Лисичанська, Кремінної, Рубіжного. Основними видами практик для студентів педагогічних спеціальностей є:

 • позанавчальна виховна робота, в процесі якої студенти виконують обов'язки класного керівника, педагога-організатора, проводять позакласні заходи, такі як брейн-ринг, «Казкова вікторина», спортивні змагання, тематичні виховні години «Україна – ти моя країна», «Держані та національні символи України», «Вони пройшли крізь віки» і т.д.
 • практика «Пробні уроки в школі та заняття в ДНЗ» (на ІІІ курсі), під час якої студенти готують і проводять уроки та заняття з різноманітних предметів згідно програм дитячих навчальних закладів, початкової школи, демонструючи отримані теоретичні знання з методик викладання предметів та уміння їх застосовувати на практиці;
 • літня педагогічна практика (після закінчення ІІІ курсу) – особливий, повністю самостійний вид практики, де студенти втілюють найсучасніші педагогічні ідеї, роблять різноманітним, творчим і цікавим дозвілля дітей різного віку в умовах літнього відпочинку, серед проведених заходів – спортивні змагання, конкурси талантів, інтелекту, моди та краси, тематичні вечори відпочинку, наприклад: «Бразильський футбол», «День навпаки», «День Нептуна», «День краси», «Найрозумніший», «Гладіаторські бої», «Назад у минуле», «Наші альпінарії» і т.д. За творчу і самовіддану роботу студенти керівництвом таборів щороку нагороджуються подяками і грамотами, а найголовніше – їх чекають в цьому таборі і наступного року;
 • підсумковий вид практики – переддипломна педагогічна практика (останній семестр ІV курсу). Студенти працюють на місці вчителів початкових класів, креслення, праці, фізичної культури, вихователя дитячого садочка, демонструючи рівень набутих у коледжі знань і умінь.
 

В останні роки в коледжі з'явились нові форми організації педагогічної практики: практика одного робочого дня та дні відкритої практики.

При підготовці студентів-практикантів до виконання завдань різних видів практичної підготовки методисти орієнтують їх на застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та технічних можливостей баз педагогічної практики.

 

Професійному становленню майбутніх фахівців сприяють профільні кабінети-лабораторії: лабораторія початкової освіти та лабораторія фахової компетентності вихователя-педагога дошкільної освіти. На базі даних кабінетів проводяться навчальні заняття з окремих методик навчання, відбувається моделювання практичних видів діяльності з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, організовуються майстер-класи, семінари, конференції з актуальних проблем початкової та дошкільної освіти.

Під час виконання завдань педагогічної практики студенти демонструють достатній методичний рівень підготовки, уміння застосовувати як традиційні так і концептуально нові підготовки до ведення уроків та занять. Серед студентів, які продемонстрували кращі результати практичного навчання можна виділити Шевцову Т., Оніщенко А., Гарну Г. , Дубіну К.(г. 4-АШ), Ткаченко Ю. (г.4-АТ), Білобородова Т., Коптєва Т., Лагутєєва А. (г.4-АФ), Смірнова К., Лопата Д. (г.3-БШ), Посохова В., Моргунова Г. (3-АД), Пімєнова К., Ткачук Н. (г. 4-АД), Почтаренко Л., Левченко А., Моткова Д. (г. 3-АШ) та ін.. Вони на достатньо високому рівні показали володіння не тільки теоретичними знаннями методики навчання, але й успішно зуміли реалізувати їх в навчально-виховному процесі, використовували засоби ІКТ, нові підходи до проведення занять (гра-квест, екскурс в минуле, тренінг, ситуативні ігри).

Отже, з усією впевненістю можна сказати, що наші студенти готові до того, щоб зацікавити учнів і успішно пройти всі види практик, озброївшись сучасними засобами й методиками виховання майбутніх поколінь, здобутими під час навчання у стінах Лисичанського педагогічного коледжу. Адже, справжній вчитель-майстер – той, хто постійно працює над вдосконаленням своєї педагогічної діяльності.

Навчання студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» має свої особливості, пріоритети та відбувається в процесі як теоретичного навчання так і практичного. Формування практичних умінь і навичок майбутніх фахівців видавничої справи здійснюється в процесі таких видів практичного навчання як:

 • ознайомча практика, мета якої познайомити студентів з головними напрямами діяльності редакцій газет, типографій, виділення основних видів роботи фахівців даної галузі,
 • редакційна, активний вид практичної підготовки, при виконанні завдань якої студенти мають змогу теоретичні знання застосувати при вирішенні практичних ситуацій,
 • переддипломна практика.

Базами практики для студентів даної спеціальності виступають редакція регіональної суспільно-політичної газети «Новий путь», телерадіокомпанія «Акцент» (м. Лисичанськ), типографічне агентство «Кіт», ООО «Телекомпанія «СТВ»(м. Сєверодонецьк) тощо.

В процесі практичної підготовки у студентів формуються практичні уміння вичитувати рукописи з метою забезпечення графічної і лексичної одноманітності різних елементів тексту, усунення орфографічних і пунктуаційних помилок; редагувати авторські оригінали, верстати сторінки у програмі Page Maker; перевіряти цитати і цифрові данні за першоджерелами; дотримання однаковості позначень в ілюстраціях, тексті; усувати неясності в написанні окремих букв і знаків, неправильну розбивку на абзаци; узгоджувати з редакторами помічені стилістичні похибки; перевіряти на відповідність набраного тексту з оригіналом; виправляти орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, допущених при наборі або передруковуванні рукописів; під керівництвом редактора здійснювати технічну підготовку рукописів до здачі в набір; зчитувати рукописи після передруку, виправляти допущені при цьому помилки. Студенти в процесі виконання поставлених завдань долучаються до процесу «народження» нового видання (наприклад, випуску газети).

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій, підвищення значення медіа грамотності та медіа компетентності при підготовці фахівців є одним з факторів, що визначає головні завдання практичного навчання в контексті головної проблеми коледжу «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти».

 Результатом роботи методистів та студентів – практикантів в 2016-2017 н. р. стали:

 • Розробка студентами-практикантами електронних портфеликів до позакласних заходів, наприклад: «Україна – це Європа» (Телицина К., гр.. 2-АШ,); «День пам'яті героїв Небесної сотні» (Баркалова Т., Нарожна А. гр. 2-АШ); «Україна пам'ятає. Світ визнає: голодомор 1932-1933 рр.» (Бочко А., гр. 2-АШ); «Ми всі такі різні і цим прекрасні ми» (Панасенко Д., 3-БШ), методисти Ігнатуша А.Л.,Ляшенко К.І., Хомич О.М. та ін.
 •  Створення випускниками під час переддипломної практики оффлайнвідео уроків з мистецтва, природознавства, математики, української мови для проведення лабораторних та інших робіт під час навчальної діяльності (група 4-АШ).
 • Створення серії електронних методичних рекомендацій, посібників у допомогу студенту-практиканту з урахуванням вимог Концепції нової школи, а саме:
 • е-посібник «Народні рухливі ігри в системі ФВ» (автор Крошка С.А.);
 • е-посібник «Особливості викладання уроків ФК у спец мед групах» (автори Крошка С.А., Борисенко Л.Л.);
 • е-посібник «Сучасна українська література 1-2 клас (відео хрестоматія)» студентки-практикантки Степаненко О. (гр. 3-АШ), методист Сергієнко Л.В.;
 • методичні рекомендації до уроків мистецтва в початкових класах «Електронна подорож у світ мистецтва» (розробник Мурсамітова І.А.);
 • енциклопедія англійської літератури в початковій школі, створена в межах розмовної практики зі студентами групи 3-АШ (укладач Гуцкало О.О.);
 • методичні матеріали до уроків німецької мови у початковій школі «Цікавий світ німецької мови»(укладач Жалдакова Ю.В.);
 • збірник ігор та завдань з природознавства «Екологія душі» (автор Шевирьова І.Г.);
 • методичні рекомендації в допомогу студенту-практиканту щодо проведення пробних уроків з креслення (автор Брюховецька О.А.)
 • методичні рекомендації для студентів-практикантів «Проведення дослідної роботи на уроках природознавства» (укладач Шевирьова І.Г.)
 • Розробки уроків з креслення для студентів-практикантів (розробник Брюховецька О.А.);
 • е-посібник «Про Україну, козаків, рідний край та рідну мову» (Дубіна К. група 4-АШ, керівник Ігнатуша А.Л.).
 • Оформлення креативних звітів студентів з різних видів педагогічної практики у формі відеороликів, наприклад:
 • проект з практики зі спеціалізації (німецька мова) студенток Моткової Д. та Почтаренко Л. (група 3-АШ) про Україну, методист Жалдакова Ю.В.
 • репортажи з переддипломної педагогічної практики студентів 4 курсу спеціальності «Видавнича справа і редагування (методист Гречишкіна Т.О.);
 • залучення студентів 3 курсу під час проходження практики редакційна (навчальна) до підготовки святкування 80-річчя заснування коледжу(методист Сергієнко Л.В.);
 • PR-кліп діяльності студентів під час проходження табірних зборів, створенням якого переймалися студенти групи 3-ВС, під час редакційної практики.

 

 
     
 
     
 
     
 

 

Методистами постійно ведеться робота щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді.

 
     
 

Система організації педагогічної практики у різних її формах, видах, а також якісне керівництво з боку досвідчених викладачів, забезпечує послідовність та неперервність практичної підготовки, сприяє професійному становленню майбутніх фахівців. Саме на практиці студент реально вчиться любити і розуміти дітей, сприймати їх такими, якими вони є, виробити в собі терплячість, відповідальність, почуття обов'язку. Працюючи з дітьми, студенти розуміють: щоб стати гарним вчителем, потрібно постійно займатися самоосвітою і самовихованням, оскільки одержані у процесі навчання знання та важливі професійно-значущі якості потребують постійного розвитку, прагнення неухильно рухатися до побудови інформаційного суспільства, оволодівати навичками ХХІ століття, вихованням медіа-грамотності та ставати лідером на ринку праці.

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2017