Лисичанський педагогічний коледж
 

Зразки документації з переддипломної педагогічної практики

Документація з переддипломної педагогічної практики:

  1. Відомість допуску студентів групи до переддипломної педагогічної практики.
  2. Звіт студента-практиканта на робочому місці вчителя, педагога-організатора (або вчителя іноземної мови).
  3. Звіт студента-практиканта на робочому місці вчителя праці та креслення основної школи, керівника гуртка технічної творчості.
  4. Звіт студента-практиканта на робочому місці вчителя фізичної культури.
  5. Відомості про вчителів загальноосвітньої школи, які керували переддипломною педагогічною практикою студента.
  6. Відомость про вихователів ДНЗ, які керували переддипломною педагогічною практикою студента.
  7. Характеристика роботи студента–практиканта.
  8. Направлення на практику.

Завантажити одним файлом. <--

Завантажити архів всих файлів. <--

Щоденник практики та загальна папка з документацією

1. Щоденник з переддипломної педагогічної практики підписується за встановленим зразком:

2. Записи в щоденнику ведуться чорнилами фіолетового або чорного кольорів охайно, розбірливо.

3. Щоденник ведеться кожний день практики, вчитель класу або методист записують аналіз заняття та ставлять оцінку за кожний урок  практиканта.

4. Щоденник має такі сторінки:

1 ст. – Місце проходження практики_________________________
Керівник педагогічної практики від навчального закладу____________________________
Керівник педагогічної практики від бази практики_________________________________
2-3 ст. – Пам’ятка про проходження переддипломної педагогічної практики.
4-5 ст. – Організація і зміст практики (розклад уроків і занять. список класу тощо).
з 6 ст. – Облік проведення уроків за схемою:

№ з/п

Предмет, тема, мета уроку або заняття

Аналіз уроку

Оцінка, підпис

позитивне

негативне

 

 

 

 

 

 

5. Студенти-практиканти коледжу підписують папку з підсумковою документацією за результатами практики:

Документація
з переддипломної педагогічної практики
студента (ки) 4 курсу, групи _________
ОКР _________________________________
спеціальності __________________________
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ
імені Тараса Шевченка»
______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові практиканта)

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021