Лисичанський педагогічний коледж
 

ОКР «Молодший спеціаліст»

Спеціальність 061 Журналістика

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Ця спеціальність готує фахівців в галузі журналістики. Студенти опановують навички підготовки інтерв'ю, статей у журнали, газети, проходять практику в місцевій типографії, беруть участь у конкурсах різних рівнів, пов'язаних з проблематикою сучасного журналістикознавства.

Графік навчального процесу:

Роки навчання

Навчальні семестри

Кількість навчальних тижнів

1 1 19
2 20
2 3 19
4 19
3 5 19
6 15
4 7 18
8 9

 

Зміст підготовки включає цикли:

  • загальноосвітній (українська мова і література, світова література, іноземна мова, математика, основи інформатики та обчислювальної техніки,історія України, всесвітня історія, біологія, фізика, хімія, економічна та соціальна географія, фізична культура, захист Вітчизни, народознавство, безпека життєдіяльності, астрономія, художня культура, людина і світ)
  • гуманітарної та соціально-економічної підготовки (українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна теорія, основи філософських знань, релігієзнавство, соціологія, культурологія, основи правознавства)
  • природничо-наукової підготовки (сучасна українська літературна мова, історія української літератури, історія видавничої справи і редагування, комп'ютерні видавничі технології, екологія, основи теорії і літератури, загальна та соціальна психологія, історія світової літератури)
  • професійно - практичної підготовки (вступ до спеціальності, коректура, редагування наукової, політичної та ужиткової літератури, редагування художньої, навчальної та довідкової літератури, економіка і організація видавничої справи, теорія та практика масової комунікації, художнє редагування, технічні засоби і основи виробництва засобів масової комунікації. основи журналістики, режисура та архітектоніка видань, типологія видань, основи видавничої справи і редагування, редакторський фах, практична стилістика, основи наукових досліджень, теорія твору і текстознавство, практикум з фаху, соціальна комунікації )

За період навчання студенти виконують завдання видів педагогічної практики:

  • Ознайомча (навчальна практика) – 1 тиждень, 4 семестр
  • Редакційна (навчальна практика) – 2 тижні, 6 семестр
  • Редакційна (виробнича практика) – 4 тижні, 7 семестр
  • Переддипломна практика – 4 тижні, 8 тижнів
Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018