Лисичанський педагогічний коледж
 

ОКР «Молодший спеціаліст»

014 Середня освіта (Фізична культура)

Термін  навчання – 3 роки 10 місяців

Основними напрямками роботи на спеціальності "Фізичне виховання" є:

 • можливості застосування ІКТ у процесі викладання предметів фізкультурного циклу;
 • сучасний навчально-методичний комплекс викладання предметів фізкультурного циклу як умова успішного вирішення завдань фізичного виховання.

В Лисичанському педагогічному коледжі створена перспективна програма розробки авторських електронних посібників та контролюючих програм. Ця спеціальність забезпечує формування валеологічного світогляду, пріоритету здоров'я та мотивації вести здоровий спосіб життя. Ці завдання виконували при застосуванні сучасних освітньо-інформаційних технологій.

Графік навчального процесу:


Роки навчання

Навчальні семестри

Кількість навчальних тижнів

1

1

17

2

19

2

3

17

4

19

3

5

18

6

19

4

7

15

8

13

Зміст підготовки включає цикли:

 • загальноосвітній цикл (українська мова, математика, історія України, фізика, біологія хімія, географія,  фізична культура, основи захисту Вітчизни, народознавство, безпека життєдіяльності, астрономія)
 • цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (іноземна мова за проесійн6им спрямуванням, культурологія, основи філософських знань, соціологія, економічна теорія)
 • цикл природничо-наукової підготовки (анатомія людини, загальна фізіологія, екологія та ін.)
 • дисципліни професійної і практичної підготовки (теорія і методика фізичного виховання, вступ до спеціальності, технічні засоби навчання, легка атлетика з методикою викладання, плавання з методикою викладання, спортивні ігри з методикою викладання, педагогіка, психологія, охорона праці, основи педагогічної майстерності, рухливі ігри з методикою  викладання, гімнастика з методикою викладання)

За час навчання студенти проходять практичну підготовку:

навчальна практика: зимові (3,5 семестри) та літні (4,7 семестри) табірні збори;

педагогічна практика:

 • Позанавчальна виховна робота (пасивна форма - спостереження за діяльністю класного керівника) – 1,2 семестри
 • Позанавчальна виховна робота (активна форма – проведення виховної роботи з дітьми) – 3,4,5 семестри
 • Пробні уроки в школі – 6,7 семестри
 • Літня практика в дитячих оздоровчих таборах – 6 семестр
 • Переддипломна педагогічна практика – 8 семестр
Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018