Лисичанський педагогічний коледж
 

ОКР «Молодший спеціаліст»

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Спеціалізація (освітня прогама):
- фізична культура.

Термін  навчання – 3 роки 10 місяців

Основними напрямками роботи на спеціальності є:

 • можливості застосування ІКТ у процесі викладання предметів фізкультурного циклу;
 • сучасний навчально-методичний комплекс викладання предметів фізкультурного циклу як умова успішного вирішення завдань фізичного виховання.

Ця спеціальність забезпечує формування валеологічного світогляду, пріоритету здоров'я та мотивації вести здоровий спосіб життя. Ці завдання виконували при застосуванні сучасних освітньо-інформаційних технологій.

Графік навчального процесу:


Роки навчання

Навчальні семестри

Кількість навчальних тижнів

1

1

19

2

20

2

3

19

4

17

3

5

18

6

19

4

7

15

8

12

Зміст підготовки включає цикли:

 • предмети профільної середньої освіти (українська мова і література, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, громадянська освіта, іноземна мова, математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), біологія і екологія, географія фізика і астрономія, хімія, фізична культура, захист Вітчизни (Основи медичних зань);
 • вибірково-обов'язкові предмети (інформатика, мистецтво);
 • профільні предмети, спеціальні курси (настільний тенісз методикою викладання, історія фізичної культури, анатомія людини та ін.);
 • загальної підготовки (українська мова за професійним спрямуванням, основи філософських знань, загальна фізіологія та ін.);
 • професійної підготовки (теорія і методика фізичного виховання, гімнастика з методикою викладання, легка атлетика з методикою викладання, спортивні ігри з методикою викладання та ін.)

За час навчання студенти проходять практичну підготовку:

- навчальна практика: зимові та літні табірні збори; (5-7 семестри);

- педагогічна практика:

 • Приктика з виховної роботи – 3, 4, 5, 6 семестри
 • Пробні уроки в школі – 6,7 семестри
 • Літня практика в дитячих оздоровчих таборах – 6 семестр
 • Переддипломна педагогічна практика – 8 семестр
Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2019