Лисичанський педагогічний коледж
 

ОКР «Молодший спеціаліст»

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Додаткова спеціалізація

  • керівник гуртка технічної творчості

Термін навчання – 3роки 10 місяців.

Основною метою спеціальності "Технологічна освіта" полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Графік навчального процесу:

Роки навчання

Навчальні семестри

Кількість навчальних тижнів

1

1

19

2

16

2

3

19

4

16

3

5

19

6

15

4

7

19

8

12

Зміст підготовки включає цикли:

  • загальноосвітній (українська мова і література, світова література, іноземна мова, математика, основи інформатики,історія України, всесвітня історія, біологія, фізика, хімія, географія,  фізична культура, основи захисту Вітчизни, народознавство, безпека життєдіяльності, астрономія, художня культура, людина і світ)
  • гуманітарної та соціально-економічної підготовки (українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна теорія, основи філософських знань, соціологія, культурологія, основи правознавства, етика)
  • фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни (вступ до спеціальності, анатомія, психологія, педагогіка, основи екології, нарисна геометрія з методикою навчання, загальна електротехніка, столярна справа або обслуговуюча праця, слюсарна праця або основи швейної справи, теорія  і методика трудового навчання, машинознавство, основи стандартизації та технічні виміри, основи автоматизації технічного процесу, електромонтажні роботи, технічне конструювання та моделювання, методика організації гуртків технічної творчості, пошуково-конструкторська діяльність, технічна творчість учнів)

За час навчання студенти проходять практичну підготовку:

навчальна практика:

  • Вдосконалення навичок столярної справи та основ обслуговуючої праці;  слюсарної справи та основ швейної справи  – 2,4 семестри

педагогічна практика:

  • Позанавчальна виховна робота – 3,4,5 семестри
  • Практика зі спеціалізації – 5,6,7 семестри
  • Пробні уроки в школі – 6,7 семестри
  • Літня практика в дитячих оздоровчих таборах – 6 семестр
  • Переддипломна педагогічна практика – 8 семестр
Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018