Лисичанський педагогічний коледж
 

ОКР «Молодший спеціаліст»

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Спеціалізація (освітня програма):
вчитель праці та креслення основної школи, керівник гуртка технічної творчості

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Основною метою спеціальності Середня освіта (Трудове навчання та технології) полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Графік навчального процесу:

Роки навчання

Навчальні семестри

Кількість навчальних тижнів

1

1

19

2

20

2

3

19

4

17

3

5

19

6

15

4

7

19

8

12

Зміст підготовки включає цикли:

  • предмети профільної середньої освіти (українська мова і література, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, громадянська освіта, іноземна мова, математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), біологія і екологія, географія фізика і астрономія, хімія, фізична культура, захист Вітчизни (Основи медичних зань);
  • вибірково-обов'язкові предмети (інформатика, технології);
  • профільні предмети, спеціальні курси (робочі машини, енергетичні машини, інформаційні машини та кібернетичні системи та ін.);
  • загальної підготовки (українська мова за професійним спрямуванням, культурологія, філософія, соціологія та ін.);
  • професійної підготовки (педагогіка, методика навчання технологій, технічна творчість, пошуково-конструкторська діяльність та ін.)

За час навчання студенти проходять практичну підготовку:

- навчальна практика (вдосконалення навичок з технологій);

- педагогічна практика:

  • Позанавчальна виховна робота – 3,4,5 семестри
  • Практика зі спеціалізації – 5,6,7 семестри
  • Пробні уроки в школі – 6,7 семестри
  • Літня практика в дитячих оздоровчих таборах – 6 семестр
  • Переддипломна педагогічна практика – 8 семестр
Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021