Лисичанський педагогічний коледж
 

Навчальна діяльність:
запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій, входження в медіапростір,
формування медіаграмотності – запорука якісної сучасної підготовки фахівців.

Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка забезпечує навчально-виховний процес на високому науково-методичному рівні за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр». Основна мета навчального закладу – випередити нові вимоги часу, застосовуючи у процесі навчання студентів новітні досягнення сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, забезпечення високої якості знань, ґрунтовної фахової підготовки.

Навчальний процес реалізують 44 викладачі, з них 3 штатних кандидатів наук, мають вищу кваліфікаційну категорію – 8 осіб, з педагогічним званням «викладач-методист» – 5 осіб, «викладач другої кваліфікаційної категорії» – 8 осіб, «першої кваліфікаційної категорії» – 15 осіб, решта – молоді фахівці, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

У коледжі функціонують циклові комісії:

 • соціально-гуманітарного та природничого циклу
 • загальної та дошкільної педагогіки і психології
 • загальної філології
 • загальнотехнічних та математичних дисциплін
 • фізичного виховання

Навчальна діяльність у коледжі є одним із пріоритетних напрямків, оскільки саме показники успішності освіти свідчать про результати роботи всіх учасників навчально-виховного процесу. Багаторічний досвід нашого навчального закладу, вагомі досягнення на ниві освіти ставлять Лисичанський педагогічний коледж на один щабель з провідними вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації України.

Для успішної навчальної діяльності студентів у коледжі є все необхідне: функціонують 3 мультимедійні аудиторії, 4 комп'ютерні лабораторії, 3 лабораторії фахової підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Фізичне виховання», електронна читальна зала й бібліотека. Кабінети та навчальні аудиторії коледжу оснащені за останніми вимогами часу, вони повністю підготовлені до виконання студентами різних видів робіт. У навчальних кабінетах робочі місця викладача оснащені комп'ютерною технікою. Затишні та естетично оформлені аудиторії з новими сучасними меблями, оживлені квітами, безперечно, роблять навчальний процес більш комфортним.

У кабінеті педагогіки та психології проходять тренінги та майстер-класи, показові заняття з педагогічної майстерності, психології особистості. Формуванню національної самосвідомості студентів сприяє кабінет-музей українознавства, який розпочав свою роботу в 2010 році. На яскравих тематичних стендах, присвячених становленню української державності, видатним постатям освіти України, дивам нашої Батьківщини, на сторінках рідкісних видань, у червоних кетягах калини оживає дух нації. Саме тут проходять показові заняття, конкурси з української мови та літератури, Шевченківські дні. Кабінет-музей поповнюється експонатами в етнічному стилі.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

На базі навчальних майстерень оснащено загальнотехнічну лабораторію, де на високому рівні проводяться заняття з сільськогосподарських  машин, гідравліки, опору матеріалів, різання матеріалів, та кабінет-майстерню технічного конструювання і моделювання, в якому є необхідний інструментарій і пристрої для формування технічних навичок студентів. Саме така база забезпечує щорічне проведення шкільних міських олімпіад із трудового навчання та фестивалів з технічної творчості.

 

Дві спортивні та тренажерна зали обладнані необхідним спортивним інвентарем для різних видів спорту та вправ – волейболу, баскетболу, футболу, аеробіки, східних єдиноборств, що дозволяє вдосконалювати спортивні навички з різних видів спорту.

 

Невід'ємною частиною бібліотечних технологій, завдяки чому реалізуються дистанційні послуги користувачів - є Web-сайт бібліотеки. Він створює не тільки інформаційний комфорт, але й нову якість обслуговування, вирішує проблему ефективного використання наявних інформаційних ресурсів. Бібліотечний Web-сайт в Інтернеті є віртуальним обличчям бібліотеки, що надає загальні відомості про бібліотеку, доступ до електронного каталогу активного фонду.

Щороку в Лисичанському педагогічному коледжі студенти демонструють високі показники якості знань, цього вдається досягти завдяки застосуванню у навчально-виховному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін: відеоматеріалів, електронних (авторських та ліцензованих) підручників і посібників, контролюючих програм, блогів викладача й куратора.

Особливості навчального процесу у Відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»:

 • якісна фахова освіта;
 • можливість отримати додаткову спеціалізацію або опанувати сертифікатну програму поглибленого вивчення дисциплін;
 • можливість вивчення іноземних мов (англійська, німецька);
 • можливість прослухати оригінальні авторські курси;
 • семестрова структура навчального року;
 • рейтингова 100-бальна система оцінювання знань.

Навчальний процес у коледжі  побудований на  принципах Європейської кредитно-трансферної системи.

Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань оцінюється в умовних одиницях – кредитах.

Викладачами підготовлені електронні варіанти навчальних курсів, спецкурсів. З метою перевірки знань студентів проводиться комп’ютерне тестування з різних навчальних дисциплін. Різноманітність спеціальностей, за якими готують фахівців у коледжі, дає змогу випускникам працювати не тільки вчителями, а й коректорами, літературними редакторами.

У коледжі існує багато різних форм підтримки та заохочення студентів, які займаються дослідницькою діяльністю, мають високі показники у навчанні, беруть активну участь у громадському житті. Такими формами є, зокрема, призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Державної адміністрації.

Компетентний і творчий колектив навчального закладу гарантує кожному студенту якісну фахову підготовку, забезпечує індивідуальне зростання, патріотичне становлення громадянина своєї держави, формує інноваційний тип мислення та культури, сприяє зростанню інтелектуального, духовно-морального потенціалу особистості.

Розклад дзвінків:

 1. 07.50-09.10
 2. 09.20-10.40
 3. 11.10-12.30
 4. 12.40-14.00
 5. 14.10-15.30

Із розкладом навчальних занять Ви можете ознайомитись на головній сторінці сайту Відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018