Лисичанський педагогічний коледж
 

Доступ до публічної інформації

 

3) Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 

Поштова адреса коледжу: 93108, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталинграду, 21

  • Телефон-факс приймальної директора (06451) 7-64-36
  • Телефон бухгалтерії коледжу (06451) 7-64-46

E-mail: _lpk@ukr.net

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Звіт директора про виконану роботу

 

Ліцензія на надання освітніх послуг

АКТ узгодження переліку спеціальностей (МОН України)

Сертифікати акредитації спеціальностей

Нові ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ на 2017-2027 р.р.

Положення про коледж

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію та проведення практики студентів коледжу

Мова (мови) освітнього процесу - українська

Програма імплементації закону «Про вищу освіту»

Склад керівних органів закладу вищої освіти

Кадровий склад закладу вищої освіти

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі вищої освіти

Освітні програми за напрямами підготовки (спеціальностями) у закладі вищої освіти

Результати моніторингу якості освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

УМОВИ прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

Правила прийому до закладу вищої освіти

Положення про приймальну комісію

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про навчально-методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про атестацію педагогічних працівників закладу вищої освіти

Положення про кадрову комісію

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про діяльність ради соціально-гуманітарної роботи (СГР)

Положення про Студентський парламент

Кошторис навчального закладу на поточний рік

Довідки до кошторису

Кошторис стипендій студентам (з додатками)

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Інформація про використання бюджетних коштів у розрізі програм

Довідка про отримані та використані асигнування (КЕКВ)

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку працівників

Штатний розпис

Інформація про проведення тендерних процедур

Розмір плати за навчання

Положення про переведення студентів на бюджетну форму навчання

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03030301 «Видавнича справа та редагування»

ПРАВИЛА призначення стипендій ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Результати вибору електронних версій підручників для 10 класу

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018