Лисичанський педагогічний коледж
 

Доступ до публічної інформації

 

3) Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 

Поштова адреса коледжу: 93108, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталинграду, 21

E-mail: _lpk@ukr.net

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальний розділ

Положення про коледж

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ на 2017-2027 р.р.

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку працівників

Склад керівних органів закладу вищої освіти

Кадровий склад закладу вищої освіти

Звіт директора про виконану роботу

Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Ліцензія (станом на 10.10.2019)

Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Ліцензія (станом на 05.07.2019)

АКТ узгодження переліку спеціальностей (МОН України)

Сертифікати акредитації спеціальностей

Річний звіт діяльності коледжу

Положення про систему управління в коледжі

Наказ ,,Про заходи із запобігання поширення коронавірусу COVID-19”

Матеріально-технічна база коледжу

Матеріально-технічна база ЛПК

Інформація про соціальну інфраструктуру

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Інформація про гуртожиток

 

Освітній процес

Мова (мови) освітнього процесу - українська

Зміни до Положень

Положення про організацію освітнього процесу

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі вищої освіти

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів

Положення про порядок переведення студентів на місця державного замовлення

Положення про організацію та проведення практики студентів коледжу

Положення про організацію роботи екзаменаційної комісії

Програма імплементації закону «Про вищу освіту»

Програма імплементації закону «Про фахову передвищу освіту»

Освітні програми за напрямами підготовки (спеціальностями) у закладі вищої освіти

Результати моніторингу якості освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про навчально-методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про атестацію педагогічних працівників закладу вищої освіти

Положення про кадрову комісію

Положення про циклові (предметні) комісії

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про діяльність ради соціально-гуманітарної роботи (СГР)

Положення про відділення коледжу

Положення про дотримання академічної доброчесності

 

Приймальна комісія

УМОВИ прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра в 2021 році

Правила прийому до закладу вищої освіти

Положення про приймальну комісію

Протоколи приймальної комісії

Положення про апеляційну комісію

План роботи приймальної комісії

Обсяг державного замовлення 2020 року

 

Студентське самоврядування

Діяльність органів студентського самоврядування

Положення про студентське самоврядування

 

Нормативно-правова база щодо реагування на випадки булінгу

Деякі питання реагування на випадки булінгу

Порядок застосування заходів виховного впливу (щодо булінгу)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

 

ФІНАНСУВАННЯ

Кошторис навчального закладу на поточний рік

Довідки до кошторису

Кошторис стипендій студентам (з додатками)

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Інформація про використання бюджетних коштів у розрізі програм

Довідка про отримані та використані асигнування (КЕКВ)

Штатний розпис

Інформація про проведення тендерних процедур

Договір оренди

Вартість плати за навчання

Наказ про віртість проживання у гуртожитку

Положення про переведення студентів на бюджетну форму навчання

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03030301 «Видавнича справа та редагування»

ПРАВИЛА призначення стипендій ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Результати вибору електронних версій підручників для 10 класу

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021