Лисичанський педагогічний коледж
 

Адміністрація коледжу

 

Мінєнко Галина Миколаївна

Директор відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», Заслужений працівник освіти України, магістр управління навчальним закладом.

Звернення директора

Біографія:

1981 року закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка.

Працювала в школах міста Одеси. У Лисичанському педагогічному коледжі з 1984 року пройшла шлях від викладача, завідувача шкільного відділення, заступника директора з навчальної роботи до директора Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка (2002 р.)

2003 року захистила магістерську роботу "Організаційна культура навчального закладу" за спеціальністю "Управління навчальним закладом".

Мінєнко Г. М. – автор низки наукових статей з актуальних проблем сучасної освіти. Вона ініціатор щодо інновацій у педагогічній діяльності: першою почала апробацію модульно-рейтингової технології навчання, створивши науково-методичні засади для переходу всього колективу на нову технологію навчання; однією з перших розпочала роботу по створенню авторського електронного посібника з економічної та соціальної географії світу.

Авторські електронні підручники Мінєнко Г. М. «Географія», «Біологія» визнані кращими у конкурсі електронних підручників серед структурних підрозділів ЛНУ імені Тараса Шевченка у 2010 році. Мінєнко Г. М. – співавтор комп'ютерних програм на патріотичну тематику «Я сагу пою о родимом Донбассе…» (2007), «Лисичанськ. Витоки Луганщини» (2008), які здобули перемогу в обласному конкурсі.

Створення педагогічного колективу нового типу, який відповідає високим вимогам сучасного інформаційного суспільства, спроможного до реалізації проблеми підготовки майбутнього педагога в контексті інновацій шкільної освіти – головне управлінське завдання директора Лисичанського педагогічного коледжу Мінєнко Г. М.

Рішенням педагогічної ради коледжу ім'я Г. М. Мінєнко занесено до книги "Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України" (2006 р.)

Нагороди:

 • Грамоти коледжу,
 • Грамоти обласного управління освіти,
 • Грамоти Міністерства освіти та науки України,
 • Знак "Відмінник освіти України",
 • Почесний диплом IХ Міжнародної виставки "Освіта і кар'єра України – 2006"
 • Грамота Верховної Ради України,
 • Нагрудний знак «Петро Могила»,
 • Почесна грамота та медаль "За заслуги перед Луганщиною",
 • Грамоти Лисичанської міської ради,
 • Подяка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Грамота Голови Попаснянської районної адміністрації,
 • Грамота Луганського обласного комітету профспілок працівників освіти,
 • Грамоти обласної Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області.
 • Почесна грамота Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.
 • Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
 • Почесна грамота Луганської обласної держадміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти регіону та з нагоди святкування 80-річчя коледжу (лютий, 2018)
 • Грамота Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ р. а. Луганської області за бездоганну, сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 80-ї річниці створення навчального закладу (травень, 2018) 3. Подяка Комітету фізичного виховання та спорту за вагомий особистий внесок у справу розвитку фізичного виховання і спорту серед студентської молоді та з нагоди 80-річчя заснування навчального закладу (травень, 2018).
 • Подяка Лисичанської міської ради за сприяння творчого та інтелектуального розвитку учнівської та студентської молоді регіону, підтримку у реалізації програм, спрямованих на вирішення завдань патріотичного виховання та створення сприятливих соціальних та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді (травень, 2018)
 • Подяка Попаснянської райдержадміністрації за високий професіоналізм, плідну педагогічну діяльність, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців та з нагоди 80-річчя з дня заснування коледжу (травень, 2018).

Наукові інтереси:

 • творче застосування освітніх технологій у процесі підготовки сучасного фахівця для освіти України;
 • пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти шляхом формування інформаційного середовища навчального закладу;
 • інформаційне середовище навчального закладу як засіб реалізації Болонської угоди щодо підготовки фахівців в умовах єдиного європейського освітнього простору;
 • управління якістю освіти – запорука ефективної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Власні науково-методичні розробки:

 1. Програма проведення педагогічного експерименту щодо пошуку шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища навчального закладу;
 2. Авторські моделі:
  • Лабораторія фахової компетентності педагога дошкільної освіти;
  • кабінет-музей історії освіти і педагогіки
  • Лабораторія ознайомлення з живою природою

Бібліографія:

 1. Миненко Г. Н. Б. И. Коротяев: педагогические взгляды [Текст] / М-во образования и науки Украины, гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченка". – Луганск: Изд-во ЛНУ им. Тараса Шевченко, 2010. – 220 с.
 2. 75 років на ниві освіти України: шляхом випробувань і звершень» : колективна монографія / авт. кол. : Мінєнко Г.М., Гончаренко Н.О., Ігнатуша А.Л. та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 296 с.
 3. Мінєнко Г. Еволюція теоретико-педагогічних поглядів Б. І. Коротяєва в перші роки незалежності України / Г. Мінєнко // Вісник інституту розвитку дитини НПУ імені М. Драгоманова. – 2009.
 4. Мінєнко Г. Розвиток теоретико-педагогічних поглядів Б. І. Коротяєва з проблем освіти другої половини 60-х – кінця 80-х років ХХ ст. / Г. Мінєнко // Освіта Донбасу. – 2009. – № 3-4 (134-135).
 5. Мінєнко Г. Проблема етичного виховання учнів у ранніх творах Б. І. Коротяєва (50-60 роки ХХ ст.). / Г. Мінєнко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. –2009. – №5.
 6. Мінєнко Г. Теоретико-педагогічні погляди Б. І. Коротяєва, орієновані на вільний педагогічний простір / Г. Мінєнко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2009. – № 28.
 7. Мінєнко Г. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як засобу інтеграції навчальної і наукової роботи в умовах інноваційного освітнього простору / Г. Мінєнко // Інформаційні технології у наукових дослідженнях та у навчальному процесі. – 2010.
 8. Мінєнко Г. Застосування освітніх технологій як засобу інтеграції навчальної і наукової роботи в умовах інноваційного освітнього простору: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської відеоконференції «Модернізація освіти для сталого розвитку». – Рівне, 2011.
 9. Мінєнко Г. Інновації у застосуванні інформаційно- комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців для освіти України: зб. матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору». – Донецьк, 2011.
 10. Мінєнко Г. Екологічне виховання як умова розвитку професійної компетентності майбутніх вчителів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах модернізації освіти». – Х., 2012.
 11. Мінєнко Г. Пошуково-творча, дослідницька діяльність студентів як умова якісної підготовки фахівців з технологічної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах модернізації освіти». – Х., 2012.
 12. Мінєнко Г. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців дошкільної освіти : матеріали Третього Міжнародного педагогічного конгресу «Розвиток особистості в сучасному медіа просторі». – Луганськ, 2013.
 13. Мінєнко Г. Застосування ІКТ як засіб інтеграції навчальної і наукової роботи в умовах інноваційного освітнього простору : матеріали Міжвузівської науково-теоретичної інтернет-конференції "Інтеграція наукової і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації". – Лисичанськ, 2013.
 14. Мінєнко Г.М. Можливості спеціалізованої лабораторії в інформаційному забезпеченні освітнього середовища навчального закладу / Г. М Мінєнко, І. В.Грушевська // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання:наукова дискусія. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – С. 69-74.
 15. Мінєнко Г.М. Екологічна стежина як засіб краєзнавчої освіти майбутніх учителів початкової школи / Г. М. Мінєнко, О. О. Буряк // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання:наукова дискусія. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – С. 152-156.
 16. Мінєнко Г.М. Досвід організації національно-патріотичного виховання у відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» / Г.М. Мінєнко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2015. – № 7. – С. 222-229
 17. Мінєнко Г.М. Шляхи феліксологічного становлення особистості та медіа забезпечення фахової компетентності студентів Лисичанського педагогічного коледжу / Г.М. Мінєнко // Науково-методичний журнал ЛОІППО «Освіта на Луганщині». № 2. – 2015. – С. 49-54
 18. Мінєнко Г.М. Аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі фахової підготовки студентів спеціальності «Фізичне виховання» / Г.М. Мінєнко // Матеріали ІІІ міжнар. науково-практичної он-лайн конференції «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості»
 19. Мінєнко Г. М. Екологізація освіти – запорука ефективного виховання сучасної молоді / Г. М. Мінєнко, Шевирьова І. Г. // Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації: матеріали ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку». – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 98 – 101.
 20. Мінєнко Г. М. Стан лісових екосистем в умовах антитерористичної операції на сході України // Г. М. Мінєнко, Г. Г. Шевирьова // Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом» [збірник тез / за заг. ред. д. п. н., професора В. В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2017. – С. 35 – 38.
 21. Мінєнко Г. М. Можливості STEM-освіти в процесі природничої підготовки майбутніх фахівців / Мінєнко Г. М., Шевирьова І. Г. // Перспективи впровадження STEM-навчання в сучасній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціїю. – Лисичанськ : – ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ: ФОП Чернов О. Г. – 2018. – С. 122-129.

Тарарива Лідія Юріївна

Заступник директора з навчальної роботи, кандидат філологічних наук, викладач філологічних дисциплін.

Закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка з відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література» (2007), магістратуру Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література» (2007), достроково закінчила аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.01 – українська література (2011), захистила кандидатську дисертацію «Міфопоетика творчості Максима Рильського» (м. Дніпроперовськ, 2011), присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Лідія Юріївна є автором навчального посібника з української літератури «Павло Тичина. Тріумф і трагедія», який посів 2 місце у щорічному конкурсі на кращий електронний посібник або навчальну комп'ютерну програму ЛНУ імені Тараса Шевченка; співавтором електронних посібників «Speak English without difficulties» (2010), «The world of English language» (2010), електронної навчальної програми «Етнічні регіони України» (2011), автором посібника «Феномен Івана Світличного» (2011), співавтором навчального посібника «Історія української літератури ХХ століття» (Луганськ, 2011).

Нагороджена грамотою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за зайняте ІІ місце у щорічному конкурсі на кращий електронний посібник (2010), грамотою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за зайняте ІІІ місце у щорічному конкурсі на кращий електронний посібник (2011), грамотою ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» за сумлінну працю, високий професіоналізм, якісну підготовку фахівців (2011), грамотою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за результативну роботу з підготовки студента-переможця у VІІ Всеукраїнському творчому конкурсі «Борітеся – поборете» (2011), дипломом за перемогу в обласному конкурсі комп'ютерних розробок з патріотичної тематики (2012).

Призер ХІ Всеукраїнського конкурсу Microsoft «Вчитель-новатор»(2015). Лауреат V Фестевалю педагогічних ідей «Ideas for Education 2015» в номінації «Гуманітарні науки» (2015). Переможець IX обласного конкурсу «Молода людина Луганщини-2016» в номінації «Молодий освітянин року»(2016). Переможець Ярмарку педагогічних ідей і технологій Міжнародного форуму освітніх технологій «Перспектива» (2016) Переможець VІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій(2016) Пройшла сертифікацію викладачів дистанційного навчання e-Tutor на базі університету економіки та права «КРОК» (2016).

2018 – нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти Луганської обласної державної адміністрації.

 

Літовка Олена Петрівна

Заступник директора з виховної роботи, викладач психолого-педагогічних та філологічних дисциплін, кандидат педагогічних наук.

Після закінчення Лисичанського педагогічного коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка розпочала професійну діяльність у Лисичанському педагогічному коледжі викладачем психолого-педагогічних дисциплін.

Отримала вищу освіту у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за двома напрямами: українська філологія та практична психологія.

У 2010 році закінчила магістратуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

За сумлінну працю, високий професіоналізм, якісну підготовку фахівців, вагомий внесок у розвиток національної освіти нагороджена грамотами Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, а також, - грамотами Обласної Ради директорів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації Луганської області – за кращі роботи обласного Конкурсу-огляду педагогічних освітніх інновацій у формах, методах, технологіях навчання та виховання у ВНЗ І – ІІ р.а. Луганської області – Портфоліо методичних матеріалів організації виховної роботи з початкового навчання у номінаціях «Модель системи виховної роботи в сучасному навчальному закладі» та «Сучасні навчально-методичні комплекси на електронних носіях».

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі» (спеціальність 13.00.04 теорія і методика професійної освіти.

Нагороджена грамотою Лисичанського педагогічного коледжу (2016).

Нагороджена грамотою виконавчого комітету Лисичанської міської ради.(2018).

 

 

Ігнатуша Алла Леонідівна

Завідувач навчально-виробничої практики, магістр початкового навчання, викладач-методист.

Після закінчення Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького. розпочала педагогічну діяльність викладачем загальної педагогіки та психології у Лисичанському педагогічному училищі.

Закінчила магістратуру при Луганському державному педагогічному університеті ім. Тараса Шевченка. За плідну роботу на освітянській ланці нагороджена грамотами коледжу та ЛНПУ імені Тараса Шевченка.

У 2006 році за високий професіоналізм, сумлінна праця, педагогічна діяльність щодо підготовки майбутніх вчителів, вагомий внесок у розвиток освітньої діяльності коледжу Ігнатуша А.Л. відзначена грамотою Головного управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

У 2008 році за особистий внесок у підготовку фахівців для освіти України та з нагоди 70-річчя від дня заснування Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Нагороджена Грамотою ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»(2016).

У 2018 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти».

 

Сергієнко Лариса Василівна

Завідувач навчально-методичного кабінету, кандидат педагогічних наук, викладач філологічних дисциплін, викладач-методист.

Закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури» (1992), магістратуру Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» (2003). Протягом 2005-2009 н.р. навчалася в аспірантурі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 13.00.02. «Методика викладання української мови». Захистила кандидатську дисертацію «Методика формування, засобами дидактичної гри, як засіб формування комунікативної компетентності на заняттях з української мови студентів педагогічного коледжу». Автор комп'ютерної контролюючою програми «Українська мова», дистанційного курсу «Сучасне ділове мовлення», 15 статей та тез за результатами участі у наукових конференціях.

Сергієнко Л.В. – призер (III місце) обласного конкурсу «Кращий філолог» серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області (2003), переможець університетського конкурсу електронних контролюючих програм «Українська мова» (2005), переможець університетського конкурсу «Кращий куратор академічної групи» (2006).

Як керівник студентської наукової роботи Сергієнко Л.В. забезпечує позитивний імідж навчального заклад, готуючи студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика, коледжних та університетських Днях науки.

За плідну роботу на освітянській ланці нагороджена грамотами коледжу. За високий професіоналізм, сумлінну працю, педагогічну діяльність щодо підготовки майбутніх вчителів Сергієнко Л.В. відзначено грамотами ЛНУ імені Тараса Шевченка, Головного управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

Пройшла сертифікацію викладачів дистанційного навчання e-Tutor на базі університету економіки та права «КРОК» (2016) Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації (2016). Відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України (2016).

 

 

Полякова Світлана Володимирівна

Заступник директора з господарчої роботи.

Закінчила Костянтинівський індустріальний технікум. Працювала на Лисичанському Скляному заводі майстром комунального господарства.

За вагомий внесок у розвиток коледжу нагороджена грамотами коледжу.

 

 

 

     
 

Вірченко Світлана Павлівна

Головний бухгалтер відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Закінчила Харківський інститут управління у 2010 році.

2006-2010 – заступник головного бухгалтера.

З 2010 року призначена на посаду головного бухгалтера.

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018