Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

17.04.2020

У всіх закладах освіти  продовжуються карантинні заходи. Перед освітою стоять виклики й завдання, які потребують гнучкості та швидких рішень. Для викладачів Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка дистант – це теж випробування на фаховість, уміння використати навички з IT, які було надбано раніше, але й головне – піти далі в своємо професійному розвитку!

Як організувати здобувачів освіти на навчання онлайн, якими інструментами користуватися і як підтримувати їх вмотивованими?

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагога. Самоосвіта є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи: ознайомлення з новітніми педагогічними та психологічними дослідженнями, пошук нових напрямків у методиці та організації освітнього процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, що викликають утруднення в роботі. Викладачі Лисичанського педагогічного коледжу здобувають знання з різноманітних джерел, використовуючи їх у професійній діяльності, розвитку особистості та власній життєдіяльності. Сьогодні поряд з традиційними формами вони використовують інноваційні форми збагачення професійних знань, що мотивують процес самоосвіти і сприяють розкриттю творчого потенціалу, зокрема індивідуальна самоосвітня робота: інтернет-конференції, вебінари, тренінги, презентації, створення відеотек, електронних посібників тощо.

Так, одними з найактивніших щодо підвищення фахової майстерності є викладачі циклової комісії фізичного виховання: онлайн курс «Участь батьків в організації інклюзивного навчання», «Права людини в освітньому просторі» на платформі EdEra, «Освітні інструменти критичного мислення» на платформі Prometheus, а на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності – курс «Онлайн-сервіси для вчителів», онлайн-модуль «Освіта для життєвих навичок» (Крошка С. А.), «Основи здоров’язбережної технології», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими потребами» (Борисенко Л. Л.),  «Академічна доброчесність», «Домедична допомога», «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки» (Цвік О. С.). Викладачі фізвиховання взяли участь в VІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості» на базі Донбаського державного педагогічного університету.

Викладачі ц. к. загальнотехнічних та математичних дисциплін підвищували кваліфікацію шляхом участі в конференціях (Живогляд С. В., Демченко П. Є.), вебінарах «Підтримка дітей з особливими потребами» та платформі «На урок» - «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів», «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання» на платформі «Всеосвіта» (Сергієнко Н. В.); Демченко П. Є. опановував дизайн-мислення на платформі Prometheus та завершив онлайн-курс «Бери й роби». Для Живогляд С. В. цікавим був курс «Математика. Просто» на платформі EdEra.

Напрацювання викладачів циклових комісій загальної філології та журналістики: Бахмет М. Ю., Тарарива Л. Ю., Гуцкало О. О.  удосконалювали як техніки викладання іноземної мови так і загально педагогічні питання, зокрема розвитку критичного мислення, Шуліка Л. В., Сергієнко Л. В., Сергєєва І. Ю. – вивчали нові підходи до організації роботи на заняттях з української мови та літератури.

Вдосконалюють педагогічну майстерність викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних та природничих дисциплін шляхом проходження онлайн курсу «Медіаграмотність для освітян» (Пивоварова Г. С., Мурсамітова І. А., Гарбузюк Т. В., Толмачова І. Г., Шевирьова Г. Г.). Пройшла курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі», та взяла участь у конференції «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості» взяла Мінєнко Г. М.

Майстерність педагога – запорука успіху викладачів циклової комісії загальної та дошкільної педагогіки: онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими потребами» (Ігнатуша А. Л.), «Бери й роби» (Ляшенко К. І.). Ці викладачі долучилися й до участі в онлайн-конференції на базі ДДПУ.

Викладачі Крошка С. А., Сергієнко Н. В. публікують авторські матеріали на платформі «На урок».

Отже, самоосвіта повинна бути безперервною, сприяти оволодінню педагогом та застосування професійних знань у його практичній діяльності. Імідж сучасного вчителя неможливий без знання інформаційно комп’ютерних технологій.

Педагог живе доти, доки він вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому вмирає вчитель.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2020