Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

24.06.2019

24 червня 2019 року в коледжі відбувалася державна атестація здобувачів вищої освіти спеціальності «Фізичне виховання» ОКР «молодший спеціаліст» денної форми навчання.

Наказом директора Відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» за № 76-ЗД від 11.04.2019 року була створена екзаменаційна комісія відповідно до Закону України «Про вищу освіту», положення «Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії», навчального плану спеціальності.

Для проведення випускних випробувань завдання розподілено за блоками (науково-теоретичний, проектно-творчі завдання, практичний блок), підготовлено бланки для виконання тестового контролю з усіх складових комплексного кваліфікаційного екзамену за підписами викладачів, шкала оцінювання виконаного завдання, тести з фахових дисциплін; перелік навчально-методичного матеріалу відповідно до вимог стандартів вищої освіти і освітньо-професійних програм. Форми проведення – письмова й частково усна.

Завчасно викладачами-предметниками були сплановані й проведені консультаційні години у формі оглядових лекцій, семінарів-практикумів, роботи в Internet-мережі, на сайті Міністерства освіти і науки України.

Студенти продемонстрували свої знання, отримані за роки навчання. Молодь відповідально ставиться до складання випускних іспитів, значну увагу звертають на вивчення і практичне впровадження не лише традиційних методик, а й новітніх особистісно орієнтованих та інформаційно-комунікаційних технологій. Це зумовило практико орієнтований зміст відповідей студентів на питання з фахових дисциплін, уміння «виходити за межі» стандартних рішень педагогічних ситуацій, демонструвати творче мислення та власну позицію.

Більшість випускників задоволені тим, що голова комісії спілкується з ними на теми сучасної педагогічної практики, пропонують розв'язувати реально існуючі ситуації.

Бажаємо випускникам не зупинятися на досягнутому і підвищувати свій професійний рівень!

Борисенко Л.Л.

 
     
 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2019