Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

25.04.2018

25 квітня відбулося засідання педагогічної ради з питання «Аналіз якості реалізації Програми освітньої діяльності на 2013-2018 рр. щодо пошуку шляхів ефективного входження світового медіапростору в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища».

Тарарива Л. Ю., заступник директора з навчальної роботи, проаналізувала результати роботи творчого педагогічного колективу в напрямку навчальної роботи, зазначивши, що стратегічним стали:

  • формування єдиного інформаційно-освітнього середовища, сховищ для освітнього контенту, уможливлення комунікації в режимі змішаного навчання;
  • запровадження новаційних форм проведення навчальних занять, моделей навчання, технологій, методів;
  • підготовка медіа продуктів;
  • укладання викладачем навчальних посібників, комп'ютерних контролюючих програм;
  • запис оф-лайн лекцій;
  • підготовка освітніх радіопрограм.
 

Завідувач навчально-виробничої практики Ігнатуша А. Л. акцентувала увагу на тому, що в контексті підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності на компетентнісній основі важливе місце займає практична підготовка. Не менш важливим завданням педагогічного колективу при цьому є використання сучасних електронних носіїв інформації, розробка та апробація новітніх інтерактивних методик навчання, використання комп'ютерних, телекомунікаційних засобів, друкованих ЗМІ у навчальній, виховній та соціалізуючій роботі з учнями. Результати запровадження ІКТ в процес професійного становлення фахівців апробовані в процесі проходження різних видів практичної підготовки та в їх основу покладена безпосередня партнерська діяльність студентів та методистів.

 

Про важливість у формуванні громадянської позиції, національної ідеї й фахових компетентностей студентської молоді системи загальноколеджних заходів різнопланового змісту наголосила заступник директора з соціально-гуманітарної роботи Літовка О. П., зазначивши, що вона побудована на засадах авторської моделі «Шлях у досконалість» і включає ряд багатоаспектних інформаційно-просвітницьких годин із застосуванням ІКТ, мережу цікавих тематичних зустрічей.

 

Результати популяризації напрацьованих матеріалів e-learning, а також постійного самовдосконалювався з метою розширення можливостей фахової діяльності в інформаційному освітньому середовищі представила завідувач навчально-методичного кабінету Сергієнко Л. В.

 

Сьогодення як вимір інформаційного суспільства змінює освітні пріоритети. Формування навичок самостійної пошуково-творчої, науково-дослідної діяльності використання в якості інструментарію хмарних технологій обчислень та формування мотиваційних потреб використання цього середовища усіма учасниками освітнього процесу – головна умова реалізації завдання якісної підготовки висококваліфікованого фахівця, який формує імідж конкурентоспроможного вищого навчального закладу.

Бажаємо педагогічному колективу творчого натхнення на подальшу реалізацію інноваційних підходів до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритету в забезпеченні якості освіти.

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018