Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

20.04.2018

У межах Днів науки-2018 з метою активізації наукової діяльності студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів до участі у проектній та інших формах науково-дослідної діяльності навчально-методичним кабінетом організовано конкурси-захисти пошуково-творчих, науково-дослідних та курсових робіт студентів.

На захист творчо-пошукових робіт у межах навчальної дисципліни - біологія, фізика, іноземна мова, вступ до спеціальності, історія України, всесвітня історія, астрономія - студентами 1 курсів було подано 11 робіт. Тематика різнопланова. Студенти цікавилися темами ядерної небезпеки в контексті історичних подій, звичаями британської родини, аналізували висловлювання про спорт, фізичну культуру, здоров'я, розглядали історію дослідження клітини, згадували про українських вчених фізики зі світовим ім'ям, аналізували літературні джерела та досліджували життєвий шлях і внески вчених - фізиків у світову науку; ними створено електронні посібники «Чумацький шлях», «Безпека життєдіяльності».

У конкурсі-захисті пошуково-творчих робіт в межах навчальної дисципліни серед перших курсів переможцями стали:

І місце – Іваннікова О. (група 1АФ, керівник Крошка С. А.) «Розвиток міні-футболу в Україні».

ІІ місце – Гайдедей К. (група 1АПО, керівник Мінєнко Г. М.) «Клітина – одиниця живого. Історія вивчення клітини».

ІІІ місце – Целухіна О. (група 1АТ, керівник Чурілова В. Є.) «Ядерна небезпека в контексті історичних подій»

 

На захист творчо-пошукових робіт у межах навчальної дисципліни студентами 2 курсів було подано 12 робіт. Актуальними для них були питання страхів у дітей молодшого шкільного віку, висвітлення сучасних поглядів на виживання людства та збереження життя на Землі; студенти напрямку підготовки 06 Журналістика визначали поняття ЗМІ та специфіку їх функціонування на тлі медіа-текстів різних форм; створювали електронний силибус та проект «Life in England».

Конкурсною комісією кращими визначено такі роботи:

І місце – Ворошилова А. (група 2АПО, керівник Ігнатуша А. Л.) «Страхи у дітей молодшого шкільного віку».

ІІ місце – Ганага Г. (група 2Жур, керівник Тарарива Л. Ю.) «Мовні особливості сучасних ЗМІ» та Постолатьєва Н. (група 2АПО, керівник Шевирьова І. Г.) «Особливості висадки екзотичних рослин в кімнатних умовах».

ІІІ місце – Кожевнікова Л. (група 2Жур, керівник Тарарива Л. Ю.) «Газета як тип видання (на прикладі газет «Новий путь», «Студмікс»)».

 

Науково-дослідні роботи студентів 3 курсу Бочко А. та Лондарь Х., Фесенко І., Кіон К. були спрямовані на створення електронних посібників з зарубіжної літератури та шкільного курсу англійської мови.

Кращою серед випускників визначено роботу «Фізичне виховання учнів як складова національно-патріотичного виховання» (Руденко О., група 4АФ, керівник Крошка С. А.)

Невід'ємною складовою формування професійної компетентності майбутніх фахівців є курсове проектування. До участі в конкурсі було подано 7 курсових робіт.

Студенти-випускники напрямку підготовки 01 Освіта досліджували ігрові технології на уроках математики в початковій школі, сучасні підходи до формування читацької компетентності, особливості викладу музичного супроводу на уроках фізичної культури. У студентів напрямку підготовки 014.11 Середня освіта (фізична культура) цікавими виявилися питання організації спортивно-масової та оздоровчої роботи в умовах сучасної школи.

У конкурсі-захисті курсових робіт переможцями стали:

І місце – Жиділова Л. (група 4АПО, керівник Ляшенко К. І.) «Гейміфікація як засіб підвищення ефективності навчання математики в початковій школі».

ІІ місце – Степаненко О. (група 4АПО, керівник Сергієнко Л. В.) «Сучасні підходи до формування читацької компетентності молодших школярів на уроках літературного читання».

ІІІ місце – Моткова Д. (група 4АПО, керівник Ігнатуша А. Л.) «Особливості впровадження відкритої освіти в Україні».

Бажаємо нашим студентам не втратити смак до науки, зацікавленості у дослідженні актуальних питань професійного становлення.

Запрошуємо до участі у Днях науки – 2019!

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018