Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

28.03.2018

28 березня 2018 р. відбулося планове засідання педагогічної ради «Аналіз діяльності циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін».

Заступник директора з навчальної роботи Тарарива Л. Ю. представила звіт за результатами перевірки ефективності роботи циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін в умовах інноваційного освітнього простору, зазначивши, що для опрацювання результатів перевірки обрано кваліметричний підхід, визначені фактори, критерії для оцінки, здійснено самомоніторинг діяльності цикловою комісією, а також моніторинг експертний. Згідно з обраним методом для вивчення діяльності циклової комісії вивчалася також думка студентів – потрібно було оцінити навчальний курс з метою роботи щодо підвищення якості організації освітнього процесу й рівня викладання.

Шевирьова І. Г. висвітлила стан промоції діяльності циклової комісії: оприлюднення інформації на сайтах, блогах, зв'язки з іншими навчальними закладами.

Аналіз позааудиторної роботи викладачів циклової комісії щодо формування професійної спрямованості та педагогічної культури, громадянської активності шляхом проведення загальноколеджних заходів та інформаційно-просвітницьких годин у виховному процесі окреслила Ляшенко К. І.

Практичний психолог коледжу Хомич О. М. провела дослідження з метою визначення, який сегмент формування морально-психологічного клімату коледжу охоплює циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та який їх внесок у становлення особистостей майбутніх вчителів та журналістів, а також визначити виховний компонент під час навчальних занять з дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Задля цього складено уніфіковану анкету з 10 запитань різної спрямованості та визначено аудиторію респондентів лише з студентів 4 курсів. Результати анкетування дають можливість зробити загальний висновок про те, що викладачі коледжу для студентів – це носії конкретних науково-практичних знань, умінь, навичок, а також – людина та особистість.

Голова циклової комісії Пивоварова Г. С. визначила перспективи подальшої діяльності викладачів, зокрема, підвищення кваліфікації кадрового складу навчального закладу, проведення фахових наукових форумів на базі кабінету- панорами історії України, упровадження сучасних інноваційних технологій тощо.

У різному директор коледжу Мінєнко Г. М. ознайомила педагогічний колектив коледжу з листом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 р. № 1/9-171 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму в закладах освіти», акцентувавши увагу на тому, що в умовах сучасної гібридної війни проти України з боку Російської Федерації все більшої актуальності набуває формування в педагогів та учнів розуміння єдності та цілісності України, здійснення системної роботи щодо виховання у молодого покоління почуття патріотизму, активної громадянської позиції. У листі наголошено на недопустимості співпраці закладів освіти, українських педагогів з організаціями, спільнотами, які брали участь в антиукраїнських акціях та пропагують ворожу інтересам України ідеологію. Працівники освіти відповідають за виховання високих моральних якостей молоді та формування у неї громадянської відповідальності за майбутнє України.

 
     
 
     
 

Сергієнко Л. В.

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018