Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

04.09.2017

Студенти ІІ курсу спеціальностей «Початкова освіта», «Технологічна освіта» та «Фізичне виховання» відповідно до навчального плану розпочинають виконання завдань різних видів практичного навчання. Першим таким видом є практика «Позанавчальна виховна робота».

В період практики студенти виступають помічниками вчителя та класного керівника і згідно індивідуального плану виховної роботи проводять такі виховні заходи: етичні та естетичні бесіди, диспути і вікторини, читацькі конференції, зустрічі з ветеранами війни та майстрами своєї справи, екскурсії, класні збори, спортивні змагання, конкурси та інтелектуальні шоу, час спілкування, заочні подорожі, КВК, турніри, вікторини тощо.

В процесі педагогічної практики з позанавчальної виховної роботи вирішуються такі завдання:

 • оволодіння практикантами вміннями вести поза навчальну виховну роботи з дітьми в класі;
 • накопичення уявлень про характер і зміст позанавчальної виховної діяльності і функціональних обов'язках вчителів, вихователів та педагогів-організаторів;
 • вивчення специфіки організації позанавчальної виховної роботи в умовах різного типу шкіл та з дітьми різних вікових груп;
 • оволодіння методами і прийомами вивчення вікових та індивідуальних особливостей школярів.

Студенти оволодівають знаннями :

 • змісту, форм і методів роботи з дітьми різного віку ;
 • вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів і підлітків;
 • основ колективної організаторської діяльності.

В ході педагогічної практики формуються професійні уміння:

 • спостерігати та аналізувати різні форми позанавчальної та позашкільної виховної роботи;
 • ставити конкретні виховні завдання, виходячи з основної мети виховання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей; - планувати виховну роботу з дітьми;
 • організовувати дитячий колектив на виконання поставлених задач (визначати послідовність роботи, залучати актив до співпраці, допомагати обрати активні прийоми та методи, здійснювати контроль та підведення підсумків роботи);
 • вивчати особистість школяра та колектив учнів в умовах класу;
 • проводити різноманітні види та заходи виховної спрямованості тощо.

На настановчій конференції, яка відбулась 4 вересня 2017, методисти познайомили студентів з головними завданнями даного виду практичної підготовки, підкреслили важливість ведення документації студента-практиканта, продемонстрували кращі зразки розробок виховних заходів та мультимедійних презентацій до них.

 
     
 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018