Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

28.04.2017

e-колаж «Ефективні шляхи впровадження ІКТ
в роботі циклової комісії
в умовах сучасних суспільних трансформацій»

Циклова комісія фізичного виховання презентувала 28 квітня 2017 свої досягнення у навчальній, науковій та соціально-гуманітарній роботі за 2016-2017 н.р. у форматі e-колажу «Ефективні шляхи впровадження ІКТ в роботі циклової комісії в умовах сучасних суспільних трансформацій».

Для підтримки е-навчання та підготовки висококваліфікованого фахівця викладачі ц.к. створюють е-середовище, складовими якого є: репозиторій, портал коледжу та ц.к., метадані, Е-НМК, Е-пошта, оціальні мережі, Skype, відкриті освітні ресурси, Е-бібліотека, відеотека.

Цього року були оновлені всі робочі програми з дисциплін спеціальності з урахуванням матеріалів Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепція екологічної освіти України, здоров'язберігаючих та інформаційних технологій, Концепції Нової Української школи. Зокрема проводяться методичні семінари зі студентами спеціальності щодо нововведень у галузі фізична культура.

Викладачами підтримується 22 блоги з навчальних дисциплін, та створені в цьому році – 10 блогів.

Викладачі успішно пройшли дистанційні курси: «Технологія формування та підтримки дистанційних курсів» на базі колежу та ЛНУ. Створено 3 Е-НМК (ТМФВ, Спортивна реабілітація, Рухливі ігри з методикою навчання) – Крошка С.А., Борисенко Л.Л.; навчання в Національному відкритому університеті «Інтуїт» з курсу «Облачные вычисления в образовании» (Сліпецький В.П.); он-лайн курси «Создатель электронного учебника (eAutor & CourseLab)» (Борисенко Л.Л.).

Згідно плану ц.к. та професійного зростання Сліпецький В.В., Ляшенко В.В. та Крошка С.А. пройшли курси підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти ДЗ ЛНУ. Викладачу Борисенко Л.Л. встановлено І кваліфікаційну категорію.

Проведено щорічний І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з ТМФВ та основних фахових предметів, актуальних питань з техніки безпеки на уроках фізичної культури.

Нововведенням цього року стала олімпіада з фізичної культури серед студентів спеціальності «Фізичне виховання» для виявлення творчих здібностей студентів, підняття рівня обізнаності в галузі «Фізична культура та спорт», пропаганда й популяризація засад здорового способу життя, патріотичного виховання сучасної молоді, із застосуванням е-моментів при захисті творчого завдання.

Для професійного зростання майбутнього фахівця створюється відеоконтент «Народні рухливі ігри» для використання в подальшій професійній діяльності. Збираються відеоситуації для обговорення на заняттях з ТМФВ та окремих методик спортивних дисциплін.

Під час всіх видів практики студентами напрацьовуються відеоматеріали уроків для досягнень прогресу в навчанні фізкультурних дисциплін, для виправлення своїх помилок і в подальшому їх недопущення.

За поточний рік викладачами ц.к. створено та розроблено:

 • 2 електронних підручники «ТМФВ», «Особливості викладання ФК у спеціальних медичних групах» (Крошка С.А., Борисенко Л.Л.)
 • Розроблені Методичні рекомендації «Профілактика травматизму як основний напрямок техніки безпеки на уроках фізичної культури» (Сергієнко Н.В., Крошка С.А.)
 • 4 офф-лайн лекції «Практичні методи фізичного виховання», «Методика організації учнів на заняттях ф/к» (Борисенко Л.Л.), «Дослідження діяльності систем організму під час фізичного навантаження» (Крошка С.А.), «Техніка виконання перекиду вперед та назад» (Сліпецький В.П.) загальною тривалістю 50 хв.
 • Розроблені та проведені ІПГ та свята «Храм оптимізму та бадьорості», День Міжнародного студентського спорту, Workshop «Я – майбутній профі», «Здорові діти – здорова країна», ІПГ «Не дай СНІДу шанс!».

До цифрового репозиторію надано 97 робіт, зокрема за 2016-2017 н.р. – 28, з яких Крошка С.А. – 15, Борисенко Л.Л. – 7, Ляшенко В.В. – 3, Сліпецький В.П. – 2.

Плідною була робота з видавничої діяльності викладачів та студентів. Надали гласності публікації на Міжнародному рівні – 10 статей, зокрема:

 • науково-практичної конференції «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства» (Запоріжжя);
 • До збірника наукових праць «Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції» (Старобільськ);
 • XIІІ наукової конференції «Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях» (Харків);
 • ІІІ науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисципін і туризму» (Переяслав-Хмельницький);
 • V научно-практической онлайн-конференции «Взаимодействие духовного и физического воспитания в становлении гармонично развитой личности» (Донбаський ГДПУ, Слов'янськ).

На Всеукраїнський рівень представили 15 робіт:

 • IХ науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» (Одеса);
 • науково-практична конференція «Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу» (Лисичанськ);
 • ІV науково-практична конференція «Інформаційні технології-2017» (Київський ун-т Б. Грінченка);
 • науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної культури і спорту» (Старобільськ);
 • VІІ науково-практична конференції «Педагогіка здоров'я» (Чернігів);
 • науково-практична конференція «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі» (Лисичанськ).

Викладачі керували студентським науковими роботами, всього опубліковано – 28 статей, також за різними рівнями: Всеукраїнський – 21, регіональний – 7. Студенти мають грамоти за кращі доповіді.

Активно впроваджуємо освіту в умовах військового конфлікту. Так, дієвими стали тренінги «Вчимося жити разом» для спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта».

Новою формою стало спілкування викладачів у вебінарах на порталі освітян України «Педрада».

За результатами наукової роботи видано 3 збірника, є співавторами Монографії до 80-річчя коледжу.

Викладачі ц.к. надають матеріали для підтримки офіційного сайту коледжу, а також оновлюють матеріали сайту ц.к. «Фізичне виховання» і сайту валеологічної студії «Краса і здоров'я».

Складовою цієї роботи є метадані. На сайті ц.к. є Моніторинг спортивної майстерності студентів спеціальності «Фізичне виховання», який постійно оновлюється і студенти можуть бачити своє спортивне зростання або погіршення показників.

Пріоритетними завданнями на наступний рік вбачаємо:

 • організація роботи обласної методичної платформи інклюзивної освіти,
 • видання збірки матеріалів «Змінимо світ для дітей з особливими потребами: кроки до партнерства» (з досвіду роботи ц. к.)
 • проведення педагогічних читань до ювілейних дат видатних постатей фізичного виховання «105 років з Дня народження М. Амосова – видатного медика, хірурга, автора раціонального планування суспільного життя («соціальної інженерії»)»
 • розробка випуску «Спортивного альманаху»
 • створення ресурсного центру феліксологічної студії «Краса і здоров'я»
 • подальша розробка оф-лайн матеріалів та матеріалів з дистанційного навчання.
 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2019