Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

25.04.2017

Освітній челендж
«Можливості E-навчання при викладанні предметів
соціально-гуманітарного та природничого циклів»

25 квітня 2017 року в межах Днів науки коледжу викладачі циклової комісії  соціально-гуманітарного та природничого  циклу презентували професійні здобутки за 2016-2017 н. р.

Пивоварова Г. С., голова циклової комісії соціально-гуманітарного циклу, представила результати діяльності викладачів щодо використання можливостей Е-навчання.

Умовно реалізацію завдань входження в електронний простір циклової комісії соціально-гуманітарного та природничого циклу можна розділити за напрямками: блогосфера, запровадження курсів на Moodle-платформі, офф-лайн матеріали, електронні посібники та контролюючі програми, наповнення репозиторію, участь членів комісії у конференціях відповідного спрямування, поширення інформації про циклову комісію через роботу сайту, діяльність «Лабораторії ознайомлення з живою природою».

Викладачі циклової комісії підтримують 45 блогів різного профілю та системно займаються запровадженням ІКТ в навчальний процесі відповідно до основної проблеми коледжу.

Протягом 2016-2017 навчального року з метою підвищення медіа-грамотності як обов'язкової умови професійного зростання викладачів у ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» на базі навчально-методичного кабінету було організовано роботу науково-методичного семінару «Розвиток особистості у сучасному медіа-просторі» щодо можливостей дистанційного навчання в системі Moodle як безкоштовної, відкритої (Open Source) системи управління навчанням, платформи призначеної для об'єднання педагогів, адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

В цьому курсі взяли участь такі викладачі, як Гарбузюк Т. В., Іваненко О. І., Шевирьова Г. І. Результатом цієї роботи стали навчальні курси: «Хімія» (викладач Криклива О. І.), «Основи початкового курсу природознавства» (Шевирьова Г. Г.), «Музичне виховання з методикою» (Гарбузюк Т. В.).

Ще одним напрямком роботи викладачів є створення електронних посібників та контролюючих програм. Так, відповідно до плану циклової комісії викладачами Пивоваровою Г. С.,  Мурсамітовою І. А., Шевирьовою Г. Г. розроблені електронні контролюючі програми у системі Moodle 3.1.

Чурілова В.Є. представила електронний посібник з історії України. Посібник складається з таких елементів як лекції, інфографіка, підручники, відео, персони тощо. Також викладачем створена електрона контролююча програма з всесвітньої історії.

Шевирьовою І. Г. створена «Збірник ігор та завдань на екологічну тематику» та дві електронні контролюючі програми «Методика навчання природознавства» та «Методика навчання предмета «Я у світі».

Викладачем Соломкою С.В. було створена «Фонохрестоматія з слухання музики з  предмету «Мистецтво» 1-2 класи на допомогу студентам-практикантам».

Мурсамітовою І. А. створені електронні посібники «Чарівна музика рідного краю» та «Подорож до країни «Мистецтво»

Ще одним засобом ефективного входження до світової медіа-освіти в умовах інформаційного освітнього середовища стало створення цифрового репозиторію. Викладачі циклової комісії мають 72 статті на цифровому репозитації коледжу.

Цього навчального року викладачі долучилися до створення офлайн-лекцій:

 • Пивоварова Г. С. – «Філософія Стародавньої Індії»
 • Шевирьова Г. Г. – «Будова та види квіток».
 • Шевирьова І. Г. – «Застосування інтерактивних методів навчання на уроках природознавства»
 • Гарбузюк Т. В. – «Жанри музичного мистецтва»
 • Іваненко О. І. – «Хімічні властивості якісних вуглеводнів», «Властивості насичених одноатомних спиртів».
 • Мурсамітова І. А. – «Сценічне мистецтво. Театр – як синтез мистецтв»
 • Чурілова В. Є. – «Початок української революції 1917-1921 рр.»
 • Соломко С. В. – «Народні музичні інструменти»

Окремою ланкою діяльності ц. к. є «Лабораторії ознайомлення з живої природою». Основними проблемами пошуково-творчої роботи лабораторії є вивчення природних умов різних територій Землі та адаптаційних властивостей об'єктів живої природи до них. Лабораторія сприяє залученню студентів до експериментально-дослідницької діяльності, формує бережливе відношення до культурного та природного надбань різних куточків Землі, розвиває духовно-моральні цінності у майбутніх учителів початкової школи, вихователів ДНЗ.

Наприкінці звіту були окреслені перспективи на наступний рік. Зокрема:

 • залучення викладачів до проведення фахових конференцій на базі навчального закладу.
 • упровадження інноваційних технологій – використання   в   навчальному процесі   досягнень   вітчизняних і зарубіжних освітніх технологій;
 • удосконалення якості навчально-методичного забезпечення;
 • адаптація в навчальному просторі змішаного навчання на основі  електронних курсів  зі  зворотним  зв'язком  зі студентами з метою розвитку творчого, критичного мислення студентів та набуття ними професійних навичок;
 • упровадження практики співвикладання кількома викладачами однієї академічної дисципліни за принципами міждисциплінарності;
 • вивчення досвіду інших навчальних закладів щодо впровадження технологій дистанційної освіти, узагальнення та впровадження в навчальний процес кращого передового досвіду;
 • підвищення кваліфікації кадрового складу навчального закладу – навчання в аспірантурі.
     

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2019