Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

19.04.2017

Відкриття Днів науки – 2017

19 квітня 2017 р. відбулося відкриття коледжних Днів науки – 2017. Захід зібрав викладачів і студентів, які організовують та беруть активну участь у науково-дослідній, пошуковій, творчій діяльності.

Відкрила коледжні Дні науки завідувач навчально-методичного кабінету ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Сергієнко Л. В., кандидат педагогічних наук, викладач української філології, зазначивши, що сучасна освіта значною мірою змінила свою мету та принципи функціонування. Іншою є на сьогодні її ціннісна спрямованість, трансформується зміст. У сучасних умовах одним із завдань української системи вищої освіти є поєднання її «форматів» із вимогами суспільства, подолання протиріччя між замовленням на творчість з боку суспільства, творчою природою особистості та реальним вираженням творчих можливостей студентів. Основним завданням подальшого розвитку вищої освіти є не стільки надання студентам максимуму наукової інформації, скільки формування здібностей до творчого мислення. Концепція вищої освіти, Нової української школи спрямовані на формування в особистості уміння самостійно, цілеспрямовано й відповідально вчитися. Пріоритетним напрямком розвитку вищої педагогічної освіти стає створення необхідних умов для її виховання, здатності до саморозвитку як під час навчання у виші, так і в подальшій професійній діяльності.

З вітальним словом до присутніх звернулася директор коледжу, Заслужений працівник освіти України Мінєнко Г. М., акцентувавши увагу на значному потенціалі у вирішенні означених завдань науково-дослідної роботи як одному із засобів розвитку творчого потенціалу особистості студента в умовах сучасності, що загалом буде сприяти якісному розвитку українського суспільства.

Освітні технології, запроваджені в коледжі, забезпечують не лише отримання майбутніми вчителями повноцінної якісної освіти, але й професійної компетентності в галузі педагогіки, потребу в постійному оволодінні новими знаннями. Дослідницька робота – ефективний засіб об'єктивного вияву й підтримки обдарованої студентської молоді; міцне підґрунтя навчання студентів, оскільки саме наукова діяльність формує навички пошукової, дослідницької спроможності, відкриває цілий світ непізнаного й недоведеного, дає змогу проявити ініціативу, творчість.

Аудиторії представлено анонс надзвичайно різноманітних, інноваційних за формою і змістом заходів, пропонованих Програмою Днів науки – 2017, висловлено сподівання на те, що вони засвідчать справжні відкриття невичерпного наукового потенціалу наших викладачів і студентів.

З репрезентацією творчого доробку членів педагогічного колективу коледжу, який підсумував багаторічну колегіальну роботу адміністрації й викладачів щодо пошуку ефективних методів формування конкурентоспроможного фахівця – колективної монографії ,,Від студентських ініціатив – до активного громадянина-патріота" виступила заступник директора з СГР, кандидат педагогічних наук Літовка О. П.

Цікавими були виступи студентів, роботи яких визначено кращими в межах Наукової весни – 2016: Степаненко О. – "Web-технології в роботі вчителя початкових класів; Руденко О. – «Специфіка діяльності сучасного класного керівника»; Кіон К. – «Чорнобильська катастрофа – катастрофа всього світу».

 
     
 

 

Освіта майбутнього випускника має бути фундаментальною, якісною, здійснюватися в органічному взаємозв'язку з наукою і педагогічною практикою. Тому у педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації домінантою навчально-виховного процесу стає підготовка вчителя-творця, вчителя-вихователя, спроможного вийти за межі навчального предмету, стати для учнів своєрідним носієм національної та світової культури й цінностей.

Творчі напрацювання – виставку прикладних проектів, які брали участь у виставці-конкурсі «Сучасні заклади освіти – 2017» – представив викладач загальнотехнічних дисциплін Осіпов І. В.

Бажаємо, щоб Дні науки – 2017 принесли нашому коледжу нову хвилю позитивних вражень, здобутків, перемог і цікавих знахідок.

 

Сергієнко Л. В.

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2019