Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

30.01.2017

Проведено чергове засідання навчально-методичної ради. Порядком денного передбачено розгляд питань про стан самостійної роботи та ведення навчальної документації. Заступник директора з НР Тарарива Л.Ю. наголосила, що згідно з довідником ЄКТС у навчальному навантаженні визначається час, який потрібний студенту для завершення усіх видів навчальної діяльності (лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота та екзамени), необхідних для досягнення очікуваних результатів навчання. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста здійснює розподіл загального навчального часу за циклами підготовки, тому академічні години передбачають кількість годин, які виокремлені для самостійної роботи як складової вивчення дисципліни, що потребує чіткої організації, планування, системи й певного керування (обсяг завдань, типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), що сприяє підвищенню якості навчального процесу.

У процесі підготовки до висвітлення цього питання здійснено вибіркову перевірку матеріалів для реалізації самостійної роботи, а також регулярність виставлення балів за виконання роботи, що відображено в академічних журналах. У результаті моніторингу визначено, що викладачі використовують як традиційні види завдань, наприклад, підготовка конспекту відповідно до запропонованих питань, реферативної роботи, так і ті, які спрямовані на формування критичного мислення студентів, зокрема впровадження елементів кейс-методики, підготовка рецензій, написання міні-творів, створення словника педагогічних технологій навчання, казки в сучасній інтерпретації, персоніфікація об'єктів, створення дискусійного майданчику, розробка проекту власної фірми, починаючи від слогана майбутньої бізнес-структури, завершуючи розрахунком податків і комунальних витрат. Студент також може стати експертом із економічних питань і в межах його компетенції стане здійснення економічного аналізу проблем та перспектив, визначення інвестиційного клімату в Україні.

В умовах медіаосвіти необхідно передбачити ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій, засобів навчання нового покоління, а саме електронних засобів навчального призначення: прикладні програмні засоби, мультимедійні курси, електронна бібліотека, електронні атласи, Google-карти, інтерактивні плакати, веб-квести. В умовах безперешкодного доступу до матеріалів глобальної метежі слід пропонувати такі завдання, які б унеможливили елементарне копіювання текстів з Інтернету.

У процесі підготовки питання проведено експрес-анкетування студентів, спрямоване на визначення зацікавленості студентства у виконанні самостійної роботи. Це допомогло висвітлити питання більш глибоко.

З другого питання завідувач денного навчання Матліна О.В. повідомила про задовільний стан ведення навчальної документації й наголосила на чіткому дотриманні вимог і термінів для заповнення академічних журналів.

     

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018