Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

28.12.2016

З 26 по 31 грудня на спеціальності «Фізичне виховання» ОКР «молодший спеціаліст» та «бакалавр» проходить навчальна практика з зимових видів спорту.

Такий вид практики є одним із найважливіших видів навчальної роботи, адже вона дає можливість закріплювати теоретичні знання практичними вміннями. Мета практики полягає у засвоєнні молоддю досвіду та підготовці їх до майбутньої професійної діяльності.

Вирішуючи специфічні завдання, навчальна практика грає в той же час суттєву роль морального, вольового та естетичного розвитку, вносить значний внесок у підготовку високоосвічених і всебічно розвинених фахівців.

Навчальний матеріал даного виду практики спрямований на підвищення рівня функціональних і рухових здібностей щодо формування необхідних якостей і властивостей особистості, на оволодіння методами та засобами фізкультурно-спортивної діяльності, на придбання в ній особистого досвіду, забезпечує можливість самостійно, цілеспрямовано і творчо використовувати засоби фізичної культури і спорту.

Під час занять студенти закріплюють свої практичні вміння та навички з баскетболу, волейболу, футболу, кросової підготовки, гімнастики, зимових видів спорту.

Заняття побудовані у ігровій та змагальній формі, що дає можливість моделювати емоційно насичені міжособистісні і міжгрупові відносин. Такими методами легше і швидше зацікавити студентів, що забезпечує меншу психічну стомлюваність, а також забезпечує комплексний розвиток рухових здібностей молоді.

Ефективність фізичного виховання значною мірою зале¬жить від мотивів, які стимулюють активність особистості: фізичне вдосконалення пов'язане з прагненням прискорити темпи власного розвитку, мати гідне місце в оточенні, до¬могтися уваги; дружня солідарність продиктована бажанням бути разом з друзями, співпрацювати з ними; відпові¬дальність зумовлена необхідністю відвідувати дані заняття, виконувати вимоги навчальної програми; суперництво пов'язане з бажанням виділитися, підняти свій престиж, бути першим; спортивний мотив зумовле¬ний прагненням досягнути значних результатів; ігровий, що є засобом розваги, нервової розрядки та відпочинку.

 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018