Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

21.12.2015

У коледжі проведено чергове засідання навчально-методичної ради. Порядок денний передбачав ознайомлення членів ради з результатами перевірки дотримання ЄКТС в оцінюванні навчальних досягнень студентів, стан ведення академічних журналів. Заступник директора з навчальної роботи Тарарива Л.Ю. наголосила на тому, що європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. Аналіз навчальної документації коледжу підтвердив, що викладачі дотримуються вимог ЄКТС при виставленні результатів навчальних досягнень студентів.

 

Завідувач денного навчання Літовка О.П. підкреслила необхідність підготовки академічних журналів до завершення семестру й виставлення результатів за національною й європейською шкалами.

 

 

 

 

Живу дискусію викликала підготовка до Року англійської мови в Україні, що проголошено відповідним Указом Президента України. Складено програму проведення заходів, які спрямовані на популяризацію вивчення англійської мови в коледжі. Викладачами англійської мови передбачено проведення інформаційно-проствітницьких годин, участь у Всеукраїнському конкурсі творів «My motherland: the place where I live / the place I love the most», у конкурсі «Вчитель-новатор», підготовка проекту «Made in Ukraine», проходження курсів «E-tutor», відкриття спеціалізованої лабораторії вивчення іноземних мов «Центр мов».

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2016