Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

27.11.2015

У коледжі відбулося чергове засідання навчально-методичної ради. Основним питанням порядку денного став моніторинг дотримання особливостей вивчення базових дисциплін у 2015/2016 навчальному році відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305.

У процесі обговорення закцентовано увагу на дотриманні викладачами рекомендацій й використання програм для викладання загальноосвітніх дисциплін, затверджених МОН. Визначено, що під час підготовки до занять викладачі широко використовують періодичні фахові видання: журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська мова і література в школах України», газети «Краєзнавство. Географія. Туризм», літературу оксфордського видавництва тощо. На засіданні члени ради звернули увагу на один із ефективних засобів формування компетентностей – проектний. У зв'язку з цим для організації активної пошуково-дослідницької діяльності студентів на заняттях з фізики, хімії, біології для реалізації їх творчих здібностей розроблено тематику творчих проектів, які відображають зміст програмного матеріалу. Студентам пропонується розв'язувати та розкривати основні етапи проектної технології: визначати проблему дослідження, здійснювати пошук інформації, проектувати кінцевий продукт та готувати презентацію отриманих результатів.

У процесі обговорення підкреслено, що заняття із захисту Вітчизни проводяться відповідно до вимог рекомендацій: починаються із шикування, виконання Гімну України, перевірки готовності до заняття і тренування за тематикою. На заняттях стосунки між студентами та викладачем, а також студентів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних cил України.

Визначено оновлення змісту викладання правознавства згідно зі змінами до Кримінального кодексу України, а саме щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини; щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини.

На засіданні накреслені перспективні шляхи подальшого удосконалення викладання дисциплін загальноосвітнього циклу. Викладачам інформатики рекомендовано популяризувати серед студентів конкурси, пов'язані з розробкою та підтримкою вільних програм (Google Code-In, Google Summer of Code тощо).

Живу дискусію викликав обмін ідеями впровадження нових інформаційних ресурсів у діяльності циклових комісій. Членами навчально-методичної ради визначено ресурси, які протягом року будуть реалізовані в освітній діяльності викладацького колективу: презентації Prezi, інтерактивні плакати Glogster, комікси, платформа MOODLE, веб-квести в Padlet тощо.

     

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2016