Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

26.10.2015

Згідно плану соціально-гуманітарної роботи 26 жовтня на паралелі 4 курсів усіх спеціальностей була проведена інформаційно-просвітницька година «Аспекти інклюзивної освіти» під керівництвом Крошки С.А.

 

Розвиток  сучасного  суспільства  детермінує  повагу  до  людського розмаїття, встановлення  принципів  солідарності  та  безпеки, що  забезпечує  захист  та  повне інтегрування  у  соціум  усіх  верств  населення,  перш  за  все  осіб  з  обмеженими  можливостями  здоров'я.  Це  зумовлено  визначенням  головної  мети  соціального розвитку  –  створення  «суспільства  для  всіх».  В  основу  такого  інтегрування покладено  концепцію  цілісного  підходу,  яка  відкриває  шлях  до  реалізації  прав  і можливостей  для  кожної  людини,  насамперед,  передбачає  рівний  доступ  до здобуття  якісної  освіти. 

Акцентували увагу на еволюції  стосунків  суспільства  і  держави  до  осіб  з  відхиленнями  в розвитку; розкрили зміст інклюзії та визначили основні положення та принципи інклюзивного навчання, нормативно-правові документи.
Тож, інклюзія – процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі.

Інклюзивна  освіта передбачає  створення  освітнього  середовища,  яке  б  відповідало  потребам  і  можливостям кожної  дитини,  незалежно  від  особливостей  її  психофізичного  розвитку.

Інклюзивне  навчання  гнучка,  індивідуалізована  система  навчання  дітей  з особливостями  психофізичного  розвитку  в  умовах  масової  загальноосвітньої школи  за  місцем  проживання.

Виокремили поняття – діти з особливими освітніми потребами, яке широко охоплює всіх учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми.

Перші спроби включити дітей з особливостями розвитку в загальноосвітній процес наразі мають немало перешкод. В Україні відсутня класифікація психофізичних порушень, з якими діти можуть приходити до школи. Наші масові школи не готові абсолютно: ані технічно, ані методично, ані психологічно, ані на кадровому рівні. Методичних матеріалів для різних нозологій, як за окремими предметами, так і взагалі, по факту немає. Суспільство про інклюзію фактично не знає, але заочно сприймає позитивно.

В Україні існує Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». Одне з основних завдань – створення та розвиток умов для отримання якісної освіти в загальноосвітньому закладі для дітей з особливими навчальними потребами. Його місія – сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.

Завершили ІПГ висловом «Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими потребами, найперше є людьми, то побачимо, що у них значно більше спільного з усіма, ніж відмінного».

     

Підготувала Крошка С.А.

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2016