Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

19.10.2015

Сучасний вчитель: вектори успіху

Теплого осіннього дня 19 жовтня відбулася інформаційно-просвітницька година для студентів 2 курсів усіх спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст» за темою «Сучасний вчитель: вектори успіху».

 

 

На сьогоднішній день національна освіта, школа відроджуються  повільно, долаючи на своєму шляху численні перешкоди. Такий стан справ в освіті істотно впливає і на проблему формування, становлення вчителя, вчителя творчого, вчителя-особистості – від якого залежить обличчя майбутньої школи. Саме педагогічні кадри, вчителі мають вдихнути у неї нове життя.

Домінуюча роль у навчально-виховному процесі належить і буде належати насамперед Учителю. Постать Учителя, його професійна компетентність набувають надзвичайно важливого значення. Адже ключова роль у вирішенні пріоритетного завдання сучасної і майбутньої державної політики в галузі освіти – поліпшення якості надання послуг – належить саме Вчителю, Вчителю-творцю, який спроможний вибудувати індивідуальну модель роботи з кожним учнем, розвинути його загальні здібності, здатність пристосуватися до динамічних умов соціального і професійного  життя.

Сучасні вимоги до педагога на межі тисячоліть висвітлені в законі «Про загальну середню освіту»: «Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах середньої освіти».

Тож, який він – Учитель школи майбутнього? Це, передусім, Учитель з великої літери. Людина, яка не тільки отримала спеціальну педагогічну освіту, але і завжди почуває себе на вістрі суспільних проблем.

Учитель має бути лідером тому, що вони й тільки вони є каталізатором розвитку системи освіти взагалі.

Педагогічний професіоналізм — уміння вчителя мислити та діяти професійно; це  сукупність психофізіологічних, психічних та особистісних змін, які відбуваються в людині у процесі оволодіння знаннями та довготривалої діяльності, що забезпечують якісно новий, вищий рівень вирішення складних професійних завдань.

Професіограма сучасного педагога це -

  • високий професіоналізм;
  • справедливість;
  • позитивна емоційна налаштованість;
  • мовна культура;
  • авторитет;
  • педагогічна майстерність, техніка та здібності;
  • комунікативність вчителя;
  • зовнішній вигляд педагога.
  • володіння новітніми ІКТ

Тож, ви, шановні студенти, зробили правильний вибір, приєднавшись до великої педагогічної коледжної родини. Пишайтеся своєю професією та станьте справжнім сучасним вчителем. Будьте чемні, до нових зустрічей!

 

Підготувала Ляшенко К.І.

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2016