Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

05.06.2015

У коледжі тривають державні екзамени.

Студенти випускних груп ОКР «молодший спеціаліст», «бакалавр» мають продемонструвати свої знання, отримані за роки навчання. Наказом директора Відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» за № 47 від 16 березня 2015 року були створені екзаменаційні комісії за спеціальностями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», положення «Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії», навчальних планів спеціальностей.

Головою комісій на спеціальності «Фізичне виховання» ОКР «молодший спеціаліст», «бакалавр» призначено директора Комунального закладу «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа» Семенова Андрія Миколайовича, на спеціальностях «Початкова освіта», «Технологічна освіта» – начальника відділу освіти Лисичанської міської ради Ганьшина Ігоря Івановича, на спеціальності «Дошкільна освіта» денної і заочної форм – головного спеціаліста відділу освіти Лисичанської міської ради Лагдан Наталію Володимирівну. Заступником голови комісії призначено директора коледжу Мінєнко Галину Миколаївну. У складі комісій працюють викладачі-предметники за напрямками підготовки.

Для проведення випускних випробувань завдання розподілено за блоками (науково-теоретичний, проектно-творчі завдання, практичний блок), підготовлено бланки для виконання тестового контролю з усіх складових комплексного кваліфікаційного екзамену за підписами викладачів, шкала оцінювання виконаного завдання, тести з фахових дисциплін; перелік навчально-методичного матеріалу відповідно до вимог стандартів вищої освіти і освітньо-професійних програм. Форми проведення – письмова й частково усна. На спеціальності «Технологічна освіта» ОКР «бакалавр» визначено усну форму проведення, на ОКР «молодший спеціаліст» другою частиною екзамену став захист проектів з технічної творчості. Також передбачено проведення екзамену за допомогою Skype-зв'язку.

Викладачами-предметниками були сплановані й проведені консультаційні години у формі оглядових лекцій, семінарів-практикумів, роботи в Internet-мережі, на сайті Міністерства освіти і науки України.

Голови комісій забезпечують роботу державних комісій відповідно до затвердженого розкладу.

Важливою для адміністрації коледжу та колективу викладачів стала думка студентів-випускників про формат проведення і зміст державних екзаменів. Серед представників четвертих курсів усіх спеціальностей було проведено опитування та інтерв'ювання, яке показало, що студенти цього року особливо відповідально ставляться до складання випускних іспитів, значну увагу звертають на вивчення і практичне впровадження не лише традиційних методик, а й новітніх особистісно орієнтованих та інформаційно-комунікаційних технологій, оскільки більшість з них уже працюють за фахом і поєднують навчання з працею. Це зумовило практико орієнтований зміст відповідей студентів на питання з фахових дисциплін, уміння «виходити за межі» стандартних рішень педагогічних ситуацій, демонструвати творче мислення та власну позицію, що відмітили і голови комісій.

Студенти визначають позитивним і той факт, що державні екзамени проводяться в один день. Їм зручно готуватись і відповідати, оскільки між теоретичною і практичною частинами іспитів передбачаються перерви.

Більшість випускників задоволені тим, що голови комісій спілкуються з ними на теми сучасної педагогічної практики, пропонують розв'язувати реально існуючі ситуації.

Маємо надію, що комплексна перевірка й оцінка науково-теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників встановить відповідність їх кваліфікаційного рівня вимогам стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, навчальним планам.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2016